ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET
Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet har 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt. Det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 ARTIKLER FRA NPAI OG BLADET SJIBBOLET
 
NETTLENKER
Meld adresseforandring

Yad Vashem Holocaust-senter

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Bilder av Jerusalem 2015

Været i Israel for sju dager
 Bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet
Ny side: Antisemittismen
NPAI med ny Facebook-side


NORSKE PINSEVENNERS ARBEID I ISRAEL (NPAI) SØKER VOLONTØRER  
Kan du tenke deg å jobbe som volontør i Israel fra januar 2019? Vi tilbyr interessant arbeid innen bygg og vedlikehold eller sosialt arbeid. NPAI dekker flybilletter, forsikring, kost og losji ved minimum tre måneders opphold. For mer info les HER eller kontakt: Per Enok Nilsen, Aspedamveien 75, 1766 Halden. Tel 691 96 847 E-post: perenok.nilsen@gmail.com 

De siste artikler fra bladet Sjibbolet - mars 2019
PERSERRIKETS FYRSTE
Vi registrerer at «Perserrikets fyrste» lever fremdeles – og det i beste velgående. Budskapet har heller ikke forandret seg: Det er å tilintetgjøre alt som minner om jødisk avstamning. Den kjente bibelleser skjønner hva jeg mener. Men i dag har både navn og utseende forandret..  Les mer
HILSEN TIL ALLE VENNER AV ISRAEL
Vi har snart lagt vinteren bak oss og går mot varmere tider, noe som jeg tror alle setter pris på. I Israel kan det være svært kaldt i tiden fra januar og ut mars måned. I de årene som vi ledet arbeidet i Israel, I de årene som vi ledet .. 
Les mer

ISRAELS LANGE HISTORIE
Bibelen er boken som forteller oss historien om Israel. Denne historien strekker seg fra Edens hage og gjennom alle generasjonene frem til vår egen tid. Det har aldri vært en tid der Guds folk ikke har eksistert. Jødene har ikke alltid blitt kalt Israel men deres røtter går altså Les mer

THE GOLDSTEIN CLUB DAGSENTER
Godt gjemt bak busker og trær skimter jeg navnet på bygget. The Bloomstein Club - Day-care Center for the Elderly. Et sted jeg har hatt gleden av å være volontør høsten 2018. Jeg skriver litt fra informasjonen jeg fikk av bestyrer..  Les mer

SITUASJONEN I MIDTØSTEN NÅ
Det er ikke enkelt å skulle beskrive og langt vanskeligere å skulle tolke de mange hendelsene der på en riktig måte. Men den som følger med i begivenhetene vil likevel være i stand til å komme med en analyse over de mange hendelsene som har funnet sted .. Les mer
Guds fred fra Jerusalem
Da var det tid for å gi dere litt inntrykk fra Mevaseret Zion igjen. Vi skriver januar 2019. Vi har hatt en flott høst med positive og flotte volontører. Godt samhold med sightseeing og turer, delt det å være sammen her i Landet. Synnøve og Signe var de siste.. Les mer
JERUSALEM - DEL 1
“Se, vi går opp til Jerusalem” Matt. 20,18 “Den store kongens by” Matt. 5,35 I følgende artikler vil vi dele noen tanker om Jerusalem. Byen som har hatt og har betydning for jødene, kristne og muslimer. Den ligger på et platå i Juda-fjellene, 754 meter over havet.  Les mer
FORKYNNELSENS INNEHOLD
Det undrer meg at så mange av dagens forkynnere sjelden eller aldri forkynner fra det profetiske ord – det vil si budskap som vedrører endetiden. Både Jesus og apostlene forkynte dette. De advarte, forklarte og oppmuntret til å leve i forventning av Jesu komme. Les mer
Volontørene i NPAI
"Trøst, trøst mitt folk ... og: Jeg skal velsigne dem som velsigner deg", sa Gud til Abram. Det er også vårt oppdrag, men hvordan kan vi gjøre det? Vi kan tale vel om Israel og Guds folk, oppmuntre dem, vi kan besøke landet og være vennlige mot dem, studere der,  Les mer
Mitt liv som volontør
Er nå ute på min andre periode som volontør. Jeg heter Lenny Sierra. Jeg kommer opprinnelig fra Colombia, men har bodd i Norge i 15 år. Jeg er overlykkelig for muligheten å være volontør og være et vitne blant folkene i Israel. Jeg har den ære å få kontakt med..  Les mer
BØLGER AV VEKKELSE OVER ISRAEL
Resultatet av Jesu forkynner- og helbredelses-tjeneste ble en sterk vekkelse over Israel. Jeg tenker på hvordan folket tok imot ham da han red inn i Jerusalem palmesøndag. I beskrivelser har jeg lest at man mener at over 100.000 mennesker... Les mer
PRESIDENT TRUMF OG FREDEN I MIDTØSTEN
USAs president Donald Trump lovte mye i valgkampen. Det gjør alle politikere og president-kandidater. Mye av det det blir aldri gjennomført. Trump fremstilles ofte i media og ute blant folk som den store løgneren som...  Les mer
Israel, profetordet og gudsforholdet
Overskriften gir mange forskjellige reaksjoner. Hva har Israel og profetordet med mitt Gudsforhold å gjøre? For meg er det Jesus har gjort, mer enn nok. Jeg trenger ikke noe ved siden av Ham. Det mangler ikke på kommentarer,  Les mer
Jesus og den samaritanske kvinnen
Her har vi på nytt igjen en av de mest kjente hendelser under Jesu jordeliv. Tar vi på «profetiske briller», vil vi få interessante betraktninger som igjen lar oss forstå at de hendelser som skjedde under Jesu jordeliv, hadde en dobbel betydning.  Les mer
 
Staten Israels offisielle emblemPROFETIEN OM STATEN ISRAELS GJENOPPRETTELSE
I forbindelse med Israels 70 års-markring spør vi: Finns der en profetisk tidslinje som forutsier at staten Israel vil bli gjenopprettet i moderne tid? Det gjør det faktisk og her vil vi vise hvordan dette regnestykke ser ut.  Les mer

Israels historie i moderne tid - israel feirer 70 år

Hvordan begynte det? Israel har en lang historie. Kan hende Israel er det folk på jorden som har eksistert lengst i verdenshistorien som et eget folk. Gud utvalgte dette folket og bestemte at det skulle være hans folk som skulle gjøre hans ord.. Les mer

ISRAEL - VERDENSHISTORIENS STORE MIRAKEL
Israel, du er Guds folk fremfor noe annen nasjon i verden. Tanken om et folk som skulle ha en helt spesiell misjon i verden, ble uttrykt av Herren allerede i Edens hage etter at de første menneskene hadde brutt Guds bud og ble drevet ut av hagen. Gud lovet at det skulle komme en ætt som skulle knuse slangens hode. Denne ætt i entall er Kristus og kvinnen som skulle bringe ham til verden var kvinnen. Les mer
Les mer om feiringen i Israel slik beskrevet i Jerusalem Post
 

Vi minner om at tidligere artikler publisert i Sjibbolet, ligger i eget arkiv.
Du kan fremdeles få tilgang til disse ved å klikke HER

Evangeliesalen-Berøa i Oslo holder Israel-møter én gang i måneden - året rundt. 
Du er velkommen til å besøke møtene som er åpen for alle.
Her er møteprogrammet

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Elsa Jorid Haugen, Skarpetegvegen 15 D, 6012 Ålesund. Epost: elsa.jorid.h@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

 
Bibelordet

 
- Fremmede skal bygge dine murer, og deres konger skal tjene deg. I min harme har jeg slått deg, men i min nåde har jeg igjen forbarmet meg over deg.  Dine porter skal holdes åpne hele tiden, verken dag eller natt skal de lukkes, så folkenes gods må bli ført inn til deg, og deres konger bli brakt med som fanger. For det folk og det rike som ikke vil tjene deg, skal gå til grunne, og folkeslag skal bli lagt øde. Libanons herlighet skal komme til deg, både sypress og lønn og buksbom, for å pryde det stedet der min helligdom er. Det sted hvor mine føtter står, vil jeg herliggjøre.  Sønner av dem som har plaget deg, skal komme og bøye seg for deg. Alle de som har foraktet deg, skal kaste seg ned for dine føtter. De skal kalle deg Herrens by, Israels Helliges Sion. Istedenfor at du var forlatt og hatet, så det ikke var noen som dro igjennom deg, vil jeg gjøre deg til en evig herlighet, en fryd for slekt etter slekt. Du skal die folkenes melk, ja, kongers bryst skal du die. Og du skal kjenne at jeg, Herren, er din frelser, og Jakobs Veldige din gjenløser. Jes 60:10-16


- Hvorfor larmer hedningene? Og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, og fyrster rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede: La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss! Han som troner i himmelen, ler. Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem: Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg: Du er min Sønn, jeg har født deg i dag! Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Og nå, dere konger! Gå viselig fram! La dere advare, dere herskere på jorden! Tjen Herren med frykt, og juble med beven! Kyss Sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Sal 2:1-12


 
     
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no