ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET!

Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på bladet Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet er på 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt - det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 - ARTIKLER FRA SJIBBOLET FOR ÅRET 2016 -
   
Nettlenker
Viktig lenke
Statsminister
Netanyahu taler direkte til Mahmoud
Abbas via video
Har du flyttet? Meld adresseforandring

Yad Vashem - senter for Holocaust

Jewish Virtual
Library

Stor infobase

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo

Se bilder av Jerusalem by 2015

Været i Israel for sju dager
Se album med bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet

- Jeg kommer nå med et opprop.  Vi har fått ekstraordinære utgifter i forbindelse med «huset for pårørende» som settes opp på Eitanim Mentalsykehus. Kostanden har blitt mye større enn antatt. Er det noen som kan hjelpe oss litt ekstra så vi kommer over denne kneiken? Et hvert beløp kommer godt med. Betal til kto nr. 0534 52 11529. Gud velsigne dere alle. Hilsen fra Birger Håvik, leder LU Israel

Wiggo Tangstad: - Ja, vi må hjelpe det jødiske folk..
Det har vært en utrolig innholdsrik og spennende sommer for mitt tilfelle. Har fartet land og strand og fått innånde mye visdom og erfaringer fra skattede forkynnere i ulike stevnesammenheng. Det som på en spesiell måte risser seg inn i hukommelsen, må nok være mine samtaler som jeg fikk... Les mer
Høytider i Israel - Påskehøytiden. Av Jon Erling Henriksen, reisesekretær.
For det sjette: Ilden, lammet, urtene og usyret brød hørte sammen. "De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bitre urter skal de ete det". (2 Mos 12:8) I dette verset møter det oss viktige bestanddeler: ilden, urtene og brød. Dette skulle så forenes med lammet. Les mer
Daniels 70 årsuker forklart - del 3 Av Torolf Karlsen
Det er flere som har tatt på seg å utlegge profeten Daniels store profeti om de 70 årsukene men med varierende resultat. Likevel er det av stor viktighet at man klarer å løse denne hemmeligheten om den helt spesielle tiden det her dreier seg om, nemlig 490 profetiske år som er tilmålt Israel (7x70)
Les mer
Intervju med Shervin Ebrahimian. Av Jon Erling Henriksen
I våre dager er det blitt mer og mer vanlig med andre hudfarger i vårt samfunn. Dette avspeiler seg også i våre forsamlinger, og etter hvert i forkynner-kollegiet i vårt land. Dette la jeg også merke til i Valldal. Jeg tenker da på pastor Shervin Ebrahimian som er pastor i Betania Arendal... Les mer
"Et Palestins arabisk land?" Av Gordon Tobiassen
Mange av oss observerer at synet på Israel, ut fra Bibelens lære, ikke lenger synes å være allment anerkjent og forstått. Redaksjonskomiteen for Sjibbolet vil derfor klargjøre og presisere det syn som NPAI står for. Dette gjør vi ved å presentere fortløpende artikler... Les mer
Flittige hender i Mandal. Av Eli Anne Sjølingstad
De gamle misjonsforeningenes tid er ennå ikke forbi. Annenhver torsdag formiddag samles omtrent 20 damer til hyggelig samvær omkring strikketøy, kaffe, medbrakt niste og Guds Ord. Da vi alle er godt voksne, er formiddagen et godt tidspunkt. Stedet er Familiekirken i Mandal. Les mer
I disse OL-tider - Leder av Jon Erling Henriksen
Det er OL-tider når dette skrives. Og du gjør deg sikkert tanker - har det noe å gjøre i Sjibbolet? Hvis jeg kan få låne din oppmerksomhet litt til, kan du kanskje forstå meg etter endt lesing av denne lederen. Men først: Første sommer-OL i mer moderne tid ble arrangert i Athen i 1896.  Les mer
Hilsen fra en volontør i Israel - av Laila Didriksen
"Hey, nice to see you!" Det er min engelsktalende pasient og venn som møter meg i døra på morgenen, med et stort smil og handa i været, i hilseposisjon. Vi har hatt mange samtaler i tiden jeg har vært på avdeling Gimmel, den psykiatrisk-geriatriske avdelingen på Kfar Shaul, i Jerusalem. Les mer
- Gud holder sin hånd over sitt folk, Israel -Intervju med Oddvar Johansen
Vi sitter i hyggelig samtale, Oddvar Johansen og undertegnede, i en hyggelig loftstue i Fevik. Begge er vi deltagere under et sommerstevne som Zion Fevik arrangerer. Innimellom får vi tid til noen samtaler. Og en slik siesta benytter vi også til fordel for Sjibbolets lesere. Oddvar Johansen er kjent for de fleste av oss. Han har en nokså lang merittliste.. Les mer
 

NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

 
   
1

Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. Les mer

2

Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. Les mer

3

NPAI støtter ikke opprettelsen av en såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene.
Les mer

4

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Les mer

5

Det har aldri i historien vært et palestinsk/arabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. Les mer

6

NPAI vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet enten det gjelder jøder
eller arabere.

7

NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias.

Følg utdypende artikler for hvert av disse punktene. Klikk her

   

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Reidun Warud, Postboks 250, 3054 Mjøndalen E-post: rekwarud@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

   
 

Besøk Israel-møtene i Evangeliesalen-Berøa, Oslo

     
 
     
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Webmaster: Torolf Karlsen

 
 
Web Counter
Web Counter