ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET
Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet har 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt. Det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 ARTIKLER FRA BLADET SJIBBOLET FOR MARS 2018
 
NETTLENKER
Har du flyttet? Meld adresseforandring

Yad Vashem - senter for Holocaust

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo

Se bilder av Jerusalem by 2015

Været i Israel for sju dager
Se album med bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet
Se Israel Video Network
Ny side: Antisemittismen
NPAI med ny Facebook-side


NORSKE PINSEVENNERS ARBEID I ISRAEL SØKER VOLONTØRER FRA HØSTEN
Kan du tenke deg å jobbe som volontør i Israel i fra September? Vi tilbyr interessant arbeid innen bygg og vedlikehold eller sosialt arbeid. NPAI dekker flybilletter, forsikring, kost og losji ved minimum tre måneders opphold. For mer info les HER eller kontakt: Per Enok Nilsen, Aspedamveien 75, 1766 Halden. Tel 691 96 847 E-post: perenok.nilsen@gmail.com 
 
Les de siste utvalgte artikler fra bladet Sjibbolet

SHALOM FRA ISRAEL I MARS
Julen vår ble feiret hjemme i Norge sammen med våre to eldste døtre, svigersønn og storfamilie. Flotte juledager i godt selskap! Julianne fikk også trivelige dager sammen med vennene sine hjemme i Larvik. Men tilbake på post kjenner vi en usigelig Glede over å få være i landet. Hverdagene startet 5. januar .. Les mer

VI BØR FLAGGE FOR ISRAEL
Vi blir enkelte ganger satt helt ut når man studerer nasjonen Israel. Hvor mange ganger jeg har vist kartet som presenterer det lille landet flankert av de mye, mye større arabiske nasjoner i Midtøsten og det tilstøtende kontinent. Les mer

INTERVJU MED THERESE AGASØSTER
Der fikk vi god undervisning og nye bekjentskaper. Vi fikk også med oss utflukter i løpet av oppholdet som varte i ca en uke. Etter at jeg kom hjem, litt ut på sommeren, bestemte jeg meg for å reise som frivillig til Israel allerede til høsten. Les mer

JERUSALEM FOR JØDER, KRISTNE OG MUSLIMER
De viktigste hendelsene i verdenshistorien har skjedd i Jerusalem. Jerusalem er nevnt over 800 ganger i Bibelen. Sion, som kan stå for både byen Jerusalem og for det jødiske folk, er nevnt 143 ganger. Les mer

TRE MÅNEDER I ISRAEL SIST HØST
Mitt opphold i Israel ble innledet og avsluttet med to store tabber (det var sikkert noen tabber innimellom også). Det var en sabbat tidlig i oppholdet, og jeg hadde bestemt meg for å sykle fra Mevasseret til møte i Christ Church, Jerusalem. Les mer

GUDS EIENDOMSFOLK ISRAEL
Moses taler i 5 Mos 7:6-11 til sitt eget folk, Israel. Han var oppreist av Herren til å være høvding for dette folket. Og han skjønte at Gud ville noe bestemt med dette folket: «Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk»  Les mer

SHALOM FRA JARLE SORTLAND
Vi lever i spennende tider, men skjønner vi hva vi er med på? Mange er travelt opptatt med å få tiden til å strekke til. Vi har alle noe vi skulle ha gjort, men tiden flyr ifra oss. Det kan derfor være godt å sette seg ned av og til og tenke over det som skjer rundt en. Vi som lever i dag, Les mer

SPENNINGEN STIGER I NORD
For de som følger med synes det nå klart at spenningen mellom Iran og deres medsammensvorne Hizbollah og Syria har nådd et bristepunkt. Det israelske flyvåpenet IAF har i løpet av kort tid gjennomført mange mer enn 100 fly-operasjoner over Syria Les mer

FAKTA OM ISRAELSK ØKONOMI
Sikre fakta viser at den israelske økonomien fortsetter veksten fra 2017 til og med siste kvartal og ut desember. Undersøkelsen viser at både forbrukere og forretningslivet har god tro på at veksten vil fortsette også i 2018. Israels valutareserver er nå på det høyeste nivå og Sentralbanken Les mer

ISRAELS HELLIGDOMMER - PAKTENS ARK
Vi fortsetter vårt studium om Israels helligdommer. I flere nummer har vi sett på tabernaklet i ørkenen, den første helligdommen i Israel etter utgangen av Egypt. Vi har også sett på noen av de hellige gjenstandene som ble forordnet Les mer

DEN STORE FORSONINGSDAGEN
Klesdrakten som Aron måtte ha på seg var spesiell: «Han skal kle seg i en hellig kappe av lin og ha benklær av lin på sitt legeme. Han skal binde opp om seg med et belte av lin og sette en lue av lin på sitt hode. Dette er de hellige klærne. Og han skal bade sitt legeme i vann.. Les mer

ISRAEL I DET NORSKE FORFATTERSKAP
I løpet av dette året vil jeg hente fram norske forfatteres engasjement og uttalelser om Israel og jødene – både positive og negative. Forfattere er også mennesker som er farget av omgivelsene, som ofte er miljø, arv, omgangskrets og ... Les mer

PAULUS - AGRIPPA OG BERENIKE
Det var en ynkelig skikkelse som stod der i audienssalen, lenket som han var. Foran ham tronet de mektigste i landet – den romerske landshøvdingen Festus, kong Agrippa og hans søster Berenike. Men det er ikke på grunn av disse mektige, Les mer

UFULLSTENDIGE NYHETER?
Har du opplevelsen av at du ikke blir fortalt den hele og fulle sannhet når du leser norske aviser eller ser på TV eller hører nyheter på radio? Kanskje du skulle lese nyheter fra Israel på nyhetskanaler fra Israel.

PROFETIEN OM STATEN ISRAELS GJENOPPRETTELSE
I forbindelse med Israels 70 års-markring spør vi: Finns der en profetisk tidslinje som forutsier at staten Israel vil bli gjenopprettet i moderne tid? Det gjør det faktisk og her vil vi vise hvordan dette regnestykke ser ut.  Les mer

Israels historie i moderne tid - israel feirer 70 år

Hvordan begynte det? Israel har en lang historie. Kan hende Israel er det folk på jorden som har eksistert lengst i verdenshistorien som et eget folk. Gud utvalgte dette folket og bestemte at det skulle være hans folk som skulle gjøre hans ord.. Les mer

ISRAEL - VERDENSHISTORIENS STORE MIRAKEL
Israel, du er Guds folk fremfor noe annen nasjon i verden. Tanken om et folk som skulle ha en helt spesiell misjon i verden, ble uttrykt av Herren allerede i Edens hage etter at de første menneskene hadde brutt Guds bud og ble drevet ut av hagen. Gud lovet at det skulle komme en ætt som skulle knuse slangens hode. Denne ætt i entall er Kristus og kvinnen som skulle bringe ham til verden var kvinnen. Les mer
Les mer om feiringen i Israel slik beskrevet i Jerusalem Post
 

Vi minner om at tidligere artikler publisert i Sjibbolet, ligger i eget arkiv.
Du kan fremdeles få tilgang til disse ved å klikke
HER

Evangeliesalen-Berøa i Oslo holder Israel-møter én gang i måneden året rundt. 
Du er velkommen til å besøke møtene som er åpen for alle.

Her er møteprogrammet

Bibelordet

 
- Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.
Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.
Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne.

Jes 60:1-6 NB

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Sela.
En strøm – dens bekker gleder Guds by, Den Høyestes hellige bolig.
Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde, og jorden smeltet. Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Sela. Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden! Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild.

Sal 46:2-10 NB

 
KORTE NYHETER VEDRØRENDE ISRAEL - PÅ ENGELSK

Her finner du nyheter og artikler som ikke publiseres i norske medier.
Disse er svært viktige for vårt bilde av dagens situasjonen i Midtøsten og i Israel.
Vi tror at engelsk ikke er noe problem for de fleste av leserne.

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Elsa Jorid Haugen, Skarpetegvegen 15 D, 6012 Ålesund. Epost: elsa.jorid.h@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

 
   
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og webmaster: Torolf Karlsen