ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET
 

Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet har 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt. Det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 ARTIKLER FRA BLADET SJIBBOLET FOR ÅRET 2017
 
NETTLENKER
Har du flyttet? Meld adresseforandring

Yad Vashem - senter for Holocaust

Jewish Virtual
Library

Stor infobase

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo

Se bilder av Jerusalem by 2015

Været i Israel for sju dager
Se album med bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet
Se Israel Video Network
Ny side: Antisemittismen


Velkommen til Israel-stevnet på Sagavoll Folkehøgskole i Gvarv
Hør disse talere og sangere med flere andre medvirkende!
 • Dan Johansson
  Dan Johansson
 • Emilia Lindberg
  Emilia Lindberg
 • Hallgrim Berg
  Hallgrim Berg
 • Jon E Henriksen
  Jon E Henriksen
 • Kent Andersen
  Kent Andersen
Her kan du lese utvalgte artikler fra bladet Sjibbolet
Torolf KarlsenISRAELS HELLIGDOMMER-DEL 2
Av Torolf Karlsen
Her fortsetter bibelstudiet om Israels helligdommer slik vi finner dem i Bibelen. Når vi i del 2 kommer til tabernaklet,
 helligdommen Moses fikk beskjed om å reise, berører vi den aller første bolig hvor Gud ville møte Israel og bo midt i blant dem. Les mer
Jon Erling HenriksenMye å lære av Israel i en utfordrende tid
Av Jon Erling Henriksen
Den siste tidens fokuseringer på den nyvalgte amerikanske presidentens behandling av hvem som skal få innreisetillatelse til USA, har skapt veldige debatter. Nå skal vi vokte oss vel for å bli politiske i vår lederartikkel.  Les mer
Birger U HåvikKjære Israel-venner
Av Birger Håvik, leder NPAI
Etter noen måneder med mørke og korte dager merker vi nå at det blir lyusere og lysere. Dette gjør noe med oss. I alle fall merker jeg det godt. Jeg må få være litt personlig i dette innlegget. Livet byr oss på mange overraskelser. Det har også vi fått erfare.  Les mer
Harald RamstadJødene og Israel
Av Harald Ramstad
Under et av årene i min ungdomstid fikk jeg plass som selger i Fischers Herreekvipering i Narvik. Jeg trivdes fra første dag og opplevde min jødiske sjef Abel Fischer som en hyggelig og omgjengelig arbeidsgiver. En stor del av byens og distriktets folk   Les mer
Dan JohanssonIsraels okkupasjon
Av Dan Johansson
I debatten om Israel og Palestina påstås det ofte at Israel bryter med folkeretten ved å okkupere palestinsk jord. Påstanden er feil. Det er ikke så vanskelig selv å skaffe seg bakgrunn for en bedømmelse. Det behøves bare visse kunnskaper om grunnleggende fakta, fakta som ikke er omstridt av historikerne, Les mer
Svein Harald HauglandIsrael vil bestå
Intervju med Svein Haugland
Her har jeg slappet av mange ganger mellom møtene - i sofaen hos Svein Harald Haugland og kona Vivian. Endelig kunne jeg få en liten samtale med Svein Harald for bladet Sjibbolet. Svein Harald har vært engasjert i Israel og NPAIs arbeid i lengre tid. Og på spørsmålet: Når startet ditt arbeid i Israel..
Les mer
Hva er løsningen – én to eller tre stater?
Av Torolf Karlsen
Det store spørsmålet i konflikten mellom Israel og palestinerne er at det ikke finns en partner for fred i den palestinske leiren. Dette skyldes at konflikten har låst seg fast på tross av at USAs presidenter siden Jimmy Carter, Ronald Reagen, George H.W. Bush senior, Bill Clinton, George W Bush og... Les mer
Dag Øyvind JuliussenIsrael reformasjon
Av Dag Øyvind Juliussen, dir. Norsk avdeling ICAJ
I Apostlenes Gjerninger leser vi om den første menighet som holdt «urokkelig fast ved apostlenes lære». Det har ofte vært strid om hva som skal være menighetens lære og forståelse av Guds Ord på ulike områder. Ordet er klippen å bygge på og lyset på vår sti. Når dets budskap tilsløres eller blir.. Les mer
Jon Anders BregårdKAMPEN OM JERUSALEM
Av Jon Anders Bregård
«Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme meg! Må min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer deg i hu, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede!» (Sal 137, 5-6). Jøden Marvin Hier leste blant annet fra deler av denne bønnen... Les mer
Adriana BjörkKjære Israel-venner, givere og støttespillere
Av Adriana Björk
Høsten og vinteren gikk fort, og nå tror vi at vi kommer sakte, men sikkert over mot våren. Hagen har vært full av sitrusfrukter, og vi høster fortsatt i bøtter og spann. Rundt omkring ser vi at mandeltrærne våkner og kommer med sine blomster  Les mer
Øyvind Gaarder AndersenHa tro til Gud
Av Øyvind Gaarder Andersen
Det nærmer seg tiden for Jesu korsfestelse, død og oppstandelse. Han har ridd inn i Jerusalem på palmesøndag. Og nå, dagen etter, er han på nytt på vei til Jerusalem fra Betania. Han blir sulten og får se et fikentre med løv, et stykke unna, og går dit for å se om det har fikener. Les mer
Jon Erling HenriksenFørstegrødens høytid
Av Jon Erling Henriksen
Denne høytiden kommer som den tredje høytid av høytidene i Israel. På hebraisk heter Bikurim. Den er på en måte lenket sammen med De usyrede brøds høytid, og ble feiret dagen etter sabbaten og varte bare én dag. Viktig er det også å legge merke til at den er plassert mellom..  Les mer
Gordon Tobiassenugresset i åkeren
Av Gordon Tobiassen
Lignelsen om ugresset i åkeren er svært aktuell for denne vår tid. Det etiske og moralske forfall i samfunnet, løgn og sannhet som blandes sammen i kristen sammenheng, gjør at denne lignelsen har stor aktualitet for oss i dag. Vi møter i denne lignelsen flere ting: Åkeren er et bilde på menneskeslekten.. Les mer
Torolf KarlsenISRAELS HELLIGDOMMER
Av Torolf Karlsen
I flere artikler i Sjibbolet, vil vi skrive om Israel helligdommer, eller om du vil, deres templer. Kilden til denne kunnskapen finner vi først og fremst i Guds ord, Bibelen Men i tillegg til det vil vi prøve å tegne det historiske bakteppet som utfolder seg samtidig med den bibelske..  Les mer
Kristin AsprustenToda rabba, tusen takk!
Av Kristin Asprusten
Da er min tid som volontør her i Israel over, og jeg vil prøve å skrive litt om oppholdet. For 18 år siden var jeg på en rundreise i Israel. Det var en helt fantastisk tur. Siden har jeg hatt lyst til å reise hit igjen, men årene har gått, og det har ikke blitt slik. Men på forsommeren var jeg på en møteserie.. Les mer

Vi minner om at tidligere artikler publisert i Sjibbolet, ligger i eget arkiv.
Du kan fremdeles få tilgang til disse ved å klikke HER
Bibelordet

- Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.
Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.
Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen.
Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg.
Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne.

Jes 60:1-6 NB


- Reis deg varder, sett deg merkesteiner, gi akt på hovedveien, den veien du gikk! Vend tilbake, du jomfru, Israel, vend tilbake til dine byer her!
Hvor lenge vil du vanke omkring, du frafalne datter? For Herren skaper noe nytt på jorden: En kvinne skal omslutte en mektig mann.
Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Enda en gang skal de si så i Juda land og i byene der, når jeg gjør ende på deres fangenskap: Herren velsigne deg, du rettferdighetens bolig, du hellige berg!
Og Juda med alle sine byer skal bo der sammen som jordbrukere og hyrder som streifer omkring.
For jeg vil styrke den trette sjel, og hver sjel som sulter vil jeg mette.

Jer 31:21-25 NB

NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

 
   
1

Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. Les mer

2

Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. Les mer

3

NPAI støtter ikke opprettelsen av en såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene.
Les mer

4

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Les mer

5

Det har aldri i historien vært et palestinsk/arabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. Les mer

6

NPAI vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet enten det gjelder jøder
eller arabere. Les mer

7

NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias. Les mer

Med pkt. 7 har vi forklart hva NPAI mener om alle disse viktige standpunkter. Les mer

   

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Reidun Warud, Postboks 250, 3054 Mjøndalen E-post: rekwarud@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

   
 
KORTE NYHETER VEDRØRENDE ISRAEL - PÅ ENGELSK
 

Her finner du nyheter og artikler som ikke publiseres i norske medier.
Disse er svært viktige for vårt bilde av dagens situasjonen i Midtøsten og i Israel.
Vi tror at engelsk ikke er noe problem for de fleste av leserne.

 
Besøk Israel-møtene i Evangeliesalen-Berøa, Oslo
     
   
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og webmaster: Torolf Karlsen