ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET!

Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på bladet Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet er på 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt - det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 - ARTIKLER FRA SJIBBOLET FOR ÅRET 2016 - 2017
   
NETTLENKER
Har du flyttet? Meld adresseforandring

Yad Vashem - senter for Holocaust

Jewish Virtual
Library

Stor infobase

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo

Se bilder av Jerusalem by 2015

Været i Israel for sju dager
Se album med bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet
Se Israel Video Network

NPAI søker bestyrerpar for vårt arbeid i Israel. Klikk her
De israelske bosettingene i Judea og Samaria  Av Torolf Karlsen
Det har blitt satt fokus på bosettingene i Judea og Samaria. nærmere 500 000 jøder har flyttet til Judea og Samaria som ligger i C-området etter Oslo-avtalen. Det er i dette området hvor de såkalte "ulovlige" nybyggerkoloniene holder til. Disse har blitt fordømt som ulovlige på tross av at de befinner seg.. Les mer
En ny skammelig resolusjon mot Israel i FN Av Torolf Karlsen
Statsministeren Benjamin Netanyahu langet ut mot USAs President Barack Obama fredag, og beskyldte ham for aktivt å motarbeide Israel i FN- og å for å ha forlatt all diplomatisk forsiktighet. USA stemte blank i Sikkerhetsrådet og det førte til en resolusjon om avvikling av jødiske bosettinger .. Les mer
Hilsen til Israel-vennene fra NPAI-formannen Av Birger U. Håvik. 
Det er helt utrolig, men denne gangen er det julenummeret av Sjibbolet som går i trykken. Det er helt uhyggelig hvor fort tiden går. Det betyr òg at vi bare blir eldre og eldre. Men tenk så stort at vi får oppleve å bli eldre. Det er ingen selvfølge. Når vi tenker jul, er det naturlig at vi tenker på Israel.... Les mer
Israelturen som forandret mitt liv Intervju med Jon Erling Henriksen. 
- Da må jeg jo fortelle at det var min mor som spanderte turen til Israel, og det var flere i vår familie som reiste dit. - Det var i 1978. På det tidspunktet reiste jeg i Den Indre Sjømannsmisjon. Jeg har jo gått en del på pinsemøter og baptistmøter, og var klar over at den dåpen de praktiserte var...  Les mer
Storinnrykk på Beit Betania Av Marit og Birger Håvik.   [12/16]
24. juni reiste en forventningsfull gjeng til Israel. Målet var i hovedsak Jerusalem, men også noen dager i Tiberias. Turen varte til 4.juli. Størstedelen av gruppa var fra Haugesund, representert av familiene Lundh, Tjernagel og Håvik. I tillegg satte vi stor pris på at Randi og John Ivar Trannum ble med oss Les mer
Shalom fra Mevasseret Zion Av Adriana og Johan Björk, Israel.   [12/16]
Etter noen sommeruker er vi igjen kommet på plass her i Israel. Under sommeren var Beit Betania fullt av besøkende. En gruppe på 20 ungdommer og ledere hadde benyttet anledningen til å bo rimelig under sin sommerferie her i Israel. Residensen i Mevasseret Zion ligger nært til mange plasser...  Les mer
I samtale med Finn Arne Ausdal I intervju med Jon Erling Henriksen. 
"Vi var jo engasjert i Israelarbeidet ved at jeg satt i Feltutvalget for Israel, som det ble kalt den gangen. Inger og Gudbrand Sandvoll var den gangen representanter. Og de hadde vært i Israel i ti år. Så viste det seg at de fikk ikke lenger visum til Israel. Da ble Åse og jeg spurt om vi kunne reise ut å erstatte.."  Les mer
"For en tid som denne.." Leder av Jon Erling Henriksen.   [12/16]
Mine tanker har den siste tiden vært innom verset i Esters bok der dette velkjente, og ofte siterte vers står: "For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme.  Les mer
Daniels 70 årsuker utlagt - del 1-4  Av Torolf Karlsen.   [12/16]
Det er flere som har tatt på seg å utlegge profeten Daniels store profeti om de 70 årsukene men med varierende resultat. Likevel er det av stor viktighet at man klarer å løse denne hemmeligheten om den helt spesielle tiden det her dreier seg om, nemlig 490 profetiske år som er tilmålt Israel (7x70)
Les mer
Israel trenger støttespillere Av Torstein Grotbæk.   [12/16]
Norske pinsevenner ønsker å støtte prosjekter hvor som helst der vi kan vise nestekjærlighet mot jøder og arabere. Alle mennesker er født i Guds bilde, og Gud elsker alle mennesker. Dette beviste han ved at han sendte sin sønn til denne verden for å oppfylle det han hadde lovet. Les mer
Høytider i Israel - De usyrede brøds høytid Av Jon Erling Henriksen.  Skriftavsnittet danner grunnlaget for loven om de usyrede brøds høytid. Det første vi skal merke oss er: Denne høytiden innledes med påskefeiringen. Altså: Ofringen av påskelammet på den 14. dagen danner grunnlaget for den høytid som skulle feires t.o.m. den 21. dagen i måneden Abib. Les mer
Tal vennlig om Israel Av Jon Anders Bregård.      [12/16]
Araberne mislyktes gjennom flere kriger å utslette staten Israel. Palestinerne oppdaget da plutselig sin «nasjonale identitet». Hvorfor krevde de ikke en egen stat når de var under tyrkisk, engelsk eller jordansk/egyptisk styre? Media elsker konfliktene i Midtøsten.  Les mer
Volontører i Israel fra februar til mai 2016 Av Charlotte Christiansen
Det er utrolig hvor mye man kan få sagt uten å bruke ord, det har disse tre månedene vært et bevis på! Tidlig i februar landet vi tre jenter på Ben Gurion; Martelita, Laila og jeg. Ingen av oss visste helt hva vi gikk til, men vi var spente og ivrige etter å få tjene Israel og det jødiske folket. Les mer
ISRAEL I TRENGSEL


11 Nå har mange folkeslag samlet seg mot deg, og de sier: Måtte hun bli vanhelliget, så våre øyne kan se med lyst på Sion!

12 Men de kjenner ikke Herrens tanker og forstår ikke hans råd, at han har samlet dem som kornbånd til treske-plassen.

13 Stå opp og tresk,
du Sions datter!
For ditt horn vil jeg gjøre til jern, og dine klover vil jeg gjøre til kobber, og du skal knuse mange folk, og jeg vil vie deres bytte til Herren og deres gods til hele jordens herre."

Mika 4:11-13 NB


1 Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre:

2 Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda.

3 Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedninge-folk skal samle seg mot det.

4 På den dagen, sier Herren, vil jeg slå hver hest med skyhet og dens rytter med vanvidd. Men over Judas hus vil jeg opplate mine øyne, og alle folkenes hester vil jeg slå med blindhet.

Sak 12:1-4 NB


 
 

NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

 
   
1

Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. Les mer

2

Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. Les mer

3

NPAI støtter ikke opprettelsen av en såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene.
Les mer

4

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Les mer

5

Det har aldri i historien vært et palestinsk/arabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. Les mer

6

NPAI vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet enten det gjelder jøder
eller arabere. Les mer

7

NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias.

Følg utdypende artikler for hvert av disse punktene. Klikk her

   

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Reidun Warud, Postboks 250, 3054 Mjøndalen E-post: rekwarud@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

   
 

KORTE NYHETER FRA ISRAEL - PÅ ENGELSK - 13/01/17

 

Her finner du nyheter og artikler som ikke publiseres i norske midier. Disse er svært viktige for vårt bilde av dagens situasjonen i Midtøsten og i Israel. Vi tror at engelsk ikke er noe problem for de fleste av leserne.

 
Besøk Israel-møtene i Evangeliesalen-Berøa, Oslo
     
 
     
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og webmaster: Torolf Karlsen

 
 
Web Counter
Web Counter