ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET
Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet har 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt. Det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 ARTIKLER FRA BLADET SJIBBOLET FOR ÅRET 2018
 
NETTLENKER
Har du flyttet? Meld adresseforandring

Yad Vashem - senter for Holocaust

Jewish Virtual
Library

Stor infobase

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo

Se bilder av Jerusalem by 2015

Været i Israel for sju dager
Se album med bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet
Se Israel Video Network
Ny side: Antisemittismen


NORSKE PINSEVENNERS ARBEID I ISRAEL TRENGER VOLONTØRER
Kan du tenke deg å jobbe som volontør i Israel? Vi tilbyr interessant arbeid innen bygg og vedlikehold eller sosialt arbeid. NPAI dekker flybilletter, forsikring, kost og losji ved minimum tre måneders opphold. Ta kontakt med: Per Enok Nilsen, Aspedamveien 49, 1766 Halden. Tel 691 96 847 E-post: perenok.nilsen@gmail.com  eller Kåre Warud, Postboks 252, 3051 Mjøndalen, Tel 976 63 520, E-post: ekwarud@gmail.com

 
Les de siste utvalgte artikler fra bladet Sjibbolet
LES BIBELEN av Jon E Henriksen
Det er oppsiktsvekkende hva Gordon Tobiassen deler med oss i artikkelen som han har sendt oss til bladet denne gang. Han refererer til Israels stats-ministers tale i FN i oktober. Jeg siterer her det første avsnittet fra vår brors artikkel: «Israel er et lys blant nasjonene! - Les mer
ISRAELS HELLIGDOMMER DEL 4
Av Torolf Karlsen
Det gamle Testamentet inneholder en mengde forbilder i symboler som peker frem mot Kristus og det verk han skulle utføre for menneskene. Ett av disse symbol er skuebrødsbordet i GT. Det ordet som betegner denne spesielle gjenstanden  Les mer
NY LEDER FOR LU-ISRAEL
Av Joh E Henriksen. Ved flere anledninger har Birger Håvik antydet at han følte tiden var inne for å trekke seg. Men vi har alltid klart å overtale ham til å fortsette. Men denne gangen skjønte vi at broderen var nokså bestemt. Så kom jo det store spørsmål: Hvem skal fylle hans plass? Les mer
ISRAEL ER ET LYS FOR VERDEN
Av Gordon Tobiassen
Denne uttalelsen kom Israels statsminister Benjamin Netanyahu med da han talte i FN i oktober måned. Han oppfordret FNs mange delegater og tilhørere: Les Bibelen, der vil dere se, de mange konkrete løfter og bevis jødene har fått.. Les mer
SHALOM FRA LINDHJEMS I JERUSALEM
Innholdsrike dager ligger bak oss! Tenk fem uker i Det Lovede Land! Hverdagene har startet. Vi retter en varm takk til søstrene Ragnhild Elisabeth Romsdal og Rigmor Hansen for hjertevarme og støtte på alle mulige måter ved vår ankomst og oppstart!  Les mer
SHALOM, ALLE ISRAELVENNER
Denne spalten har vært forbeholdt Birger Håvik, som har vært leder i NPAI i mange år. Birger valgte før sommeren 2017 å informere styret om at han ønsker å trekke seg som leder, og vil dermed gi stafettpinne videre for dette viktige arbeidet.  Les mer
HERREN VÅKER OVER SITT ORD
Den 29. august, for nøyaktig 120 år siden, åpnet en relativt ukjent jødisk journalist, Theodor Herzl, den første sionistkongress i Basel, Sveits. Konferansen varte i tre dager og samlet over 200 delegater fra hele Europa, Palestina og USA. Kongressen var ment å være.. Les mer
PESTEN I ENDETIDEN.
Av Dan Johansson
Da Lammet åpnet det fjerde seglet, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom!
Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av.. Les mer
FINNES GUDSKUNNSKAPEN I LANDET" Av Terje Berg
De gammeltestamentlige profetene talte tydelig og kraftfullt: ”Hør Herrens ord, dere Israels barn!” I det nye testamente står det skrevet at ”Gud talte mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene.”  Les mer
INTERVJU MED ØYUNN LIE GUSTAVSEN
Når ble du kjent med Norske Pinsevenners Arbeid i Israel, Øyunn Lie Gustavsen?
- Jeg ble kjent med NPAI gjennom min far, Tore Lie, som hadde et brennende engasjement for Israel. Det må ha vært for 15 år siden.  Les mer
FIKENTREET OG ALLE ANDRE TRÆR Av Wiggo Tangstad
I Jesu lignelse i Lukas 21 taler han om fikentreet og alle trær. Dette er en lignelse relatert til endetiden, altså den tid vi nå lever i. Hvordan kan vi vite at det er denne tidsepoke Jesus taler om? Fordi fikentreet alt har blomstret... Les mer
ARABERNES SITUASJON I ISRAEL
Av Jon Anders Bregård
Mer enn 20 prosent av Israels befolkning er arabere. De har rettigheter, friheter og beskyttelse som er helt unikt i Midtøsten. Ingen av de 21 arabiske landene rundt Israel gir sine innbyggere det som araberne i Israel.. Les mer
GAZA I BIBELENS LYS
Av Dan Johansson
Ett av de eldste stedene på jorden er Gaza, som opprinnelig lå bare noen mil fra Middelhavskysten, ved den gamle karavaneveien mellom Babylonia og Egypt. Den tilhørte ifølge 1 Mos 10:19 kanaaneernes område. 5 Mos 2:23 forteller at de tidligst kjente... Les mer
EIN SON ER OSS GITT
Av Jon Einar Kvåle
Overskrifta er henta frå profeten Jesaja, 9. kapittel, sjette vers. Dette verset er ein profeti om Messias. Denne gjekk i oppfylling då Maria fødde sin førstefødde i Betlehem. Dette verset har for kristne alltid vore knytt til jule-evangeliet. I Händel’s Messias..   Les mer
ISRAELS HØYTIDER -YOM KIPPUR
Av Jon E. Henriksen
Blant jødene heter denne høytiden, Yom Kippur. De regler som gjelder denne dagen/ døgnet, kan vi oppsummere på følgende vis: KIPPUR, eller jom kippur, er den jødiske forsoningsdagen og faller på den tidende dagen av måneden tirsjé. Etter den sekulære kalenderen havner kippur.. Les mer
 
 

Vi minner om at tidligere artikler publisert i Sjibbolet, ligger i eget arkiv.
Du kan fremdeles få tilgang til disse ved å klikke
HER

Evangeliesalen-Berøa i Oslo holder Israel-møter én gang i måneden året rundt. 
Du er velkommen til å besøke møtene som er åpen for alle.

Her er møteprogrammet

Bibelordet

 
- Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.
Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.
Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne.

Jes 60:1-6 NB

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. En strøm – dens bekker gleder Guds by, Den Høyestes hellige bolig.
Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde, og jorden smeltet. Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Kom og se Herrens gjerninger, som har voldt ødeleggelse på jorden! Han gjør ende på krigene over hele jorden, bryter buen i stykker og hogger spydet av. Vognene brenner han opp med ild. Hold opp, og kjenn at jeg er Gud! Jeg er opphøyet blant folkene, opphøyet på jorden. Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg.

Sal 46:11-12 NB

KORTE NYHETER VEDRØRENDE ISRAEL - PÅ ENGELSK
 

Her finner du nyheter og artikler som ikke publiseres i norske medier.
Disse er svært viktige for vårt bilde av dagens situasjonen i Midtøsten og i Israel.
Vi tror at engelsk ikke er noe problem for de fleste av leserne.

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Reidun Warud, Postboks 250, 3054 Mjøndalen E-post: rekwarud@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

 
   
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og webmaster: Torolf Karlsen