ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET
 

Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet har 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt. Det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 ARTIKLER FRA BLADET SJIBBOLET FOR ÅRET 2017
   
NETTLENKER
Har du flyttet? Meld adresseforandring

Yad Vashem - senter for Holocaust

Jewish Virtual
Library

Stor infobase

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo

Se bilder av Jerusalem by 2015

Været i Israel for sju dager
Se album med bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet
Se Israel Video Network
Isa Dreams - forteller om muslimers omvendelse


NPAI søker bestyrerpar for vårt arbeid i Israel. Klikk her
 
Velkommen til Israel-konferansen på Sagavoll Folkehøgskole, Gvarv 
   
Dan Johansson 
Bibellærer
Kent Andersen 
forkynner
Hallgrin Berg 
Foredragsholder
Emilia Lindberg 
Sanger
Jon Henriksen
Ansvarlig leder
Kjære Israel-venner Av Birger Unneland Håvik, leder NPAI (mars 2017)
Etter noen måneder med mørke og korte dager merker vi nå at det blir lyusere og lysere. Dette gjør noe med oss. I alle fall merker jeg det godt. Jeg må få være litt personlig i dette innlegget. Livet byr oss på mange overraskelser. Det har også vi fått erfare. Den 13. januar fikk vår datter, Marianne... Les mer
Jødene og Israel Av Harald Ramstad (mars 2017)
Under et av årene i min ungdomstid fikk jeg plass som selger i Fischers Herreekvipering i Narvik. Jeg trivdes fra første dag og opplevde min jødiske sjef Abel Fischer som en hyggelig og omgjengelig arbeidsgiver. En stor del av byens og distriktets folk var stadig innom og gjorde sine innkjøp.  Les mer
Israels okkupasjon Av Dan Johansson, Malmø (mars 2017)
I debatten om Israel og Palestina påstås det ofte at Israel bryter med folkeretten ved å okkupere palestinsk jord. Påstanden er feil. Det er ikke så vanskelig selv å skaffe seg bakgrunn for en bedømmelse. Det behøves bare visse kunnskaper om grunnleggende fakta, fakta som ikke er omstridt av historikerne, Les mer
Israel vil bestå Intervju med Svein Harald Haugland (mars 2017)
Her har jeg slappet av mange ganger mellom møtene - i sofaen hos Svein Harald Haugland og kona Vivian. Endelig kunne jeg få en liten samtale med Svein Harald for bladet Sjibbolet. Svein Harald har vært engasjert i Israel og NPAIs arbeid i lengre tid. Og på spørsmålet: Når startet ditt arbeid i Israel.. Les mer
Hva er løsningen – én to eller tre stater? Av Torolf Karlsen
Det store spørsmålet i konflikten mellom Israel og palestinerne er at det ikke finns en partner for fred i den palestinske leiren. Dette skyldes at konflikten har låst seg fast på tross av at USAs presidenter siden Jimmy Carter, Ronald Reagen, George H.W. Bush senior, Bill Clinton, George W Bush og... Les mer
Israel reformasjon Av Dag Øyvind Juliussen, dir. Norsk avdeling ICAJ
I Apostlenes Gjerninger leser vi om den første menighet som holdt «urokkelig fast ved apostlenes lære». Det har ofte vært strid om hva som skal være menighetens lære og forståelse av Guds Ord på ulike områder. Ordet er klippen å bygge på og lyset på vår sti. Når dets budskap tilsløres eller blir.. Les mer
KAMPEN OM JERUSALEM Av Jon Anders Bregård (mars 2017)
«Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme meg! Må min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer deg i hu, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede!» (Sal 137, 5-6). Jøden Marvin Hier leste blant annet fra deler av denne bønnen... Les mer
Kjære Israel-venner, givere og støttespillere Av Adriana Björk
Høsten og vinteren gikk fort, og nå tror vi at vi kommer sakte, men sikkert over mot våren. Hagen har vært full av sitrusfrukter, og vi høster fortsatt i bøtter og spann. Rundt omkring ser vi at mandeltrærne våkner og kommer med sine blomster; litt seinere denne vinteren enn det vi har opplevd..  Les mer
Ha tro til Gud Av lektor Øyvind Gaarder Andersen (mars 2017)
Det nærmer seg tiden for Jesu korsfestelse, død og oppstandelse. Han har ridd inn i Jerusalem på palmesøndag. Og nå, dagen etter, er han på nytt på vei til Jerusalem fra Betania. Han blir sulten og får se et fikentre med løv, et stykke unna, og går dit for å se om det har fikener. Les mer
Førstegrødens høytid Av Jon Erling Henriksen (mars 2017)
Denne høytiden kommer som den tredje høytid av høytidene i Israel. På hebraisk heter Bikurim. Den er på en måte lenket sammen med De usyrede brøds høytid, og ble feiret dagen etter sabbaten og varte bare én dag. Viktig er det også å legge merke til at den er plassert mellom..  Les mer
Gordon TobiassenLiknelsen om ugresset i åkeren Av Gordon Tobiassen (mars 2017)
Lignelsen om ugresset i åkeren er svært aktuell for denne vår tid. Det etiske og moralske forfall i samfunnet, løgn og sannhet som blandes sammen i kristen sammenheng, gjør at denne lignelsen har stor aktualitet for oss i dag. Vi møter i denne lignelsen flere ting: Åkeren er et bilde på menneskeslekten.. Les mer
ISRAELS HELLIGDOMMER Av Torolf Karlsen (mars 2017)
I flere artikler i Sjibbolet, vil vi skrive om Israel helligdommer, eller om du vil, deres templer. Kilden til denne kunnskapen finner vi først og fremst i Guds ord, Bibelen Men i tillegg til det vil vi prøve å tegne det historiske bakteppet som utfolder seg samtidig med den bibelske beretningen.  Les mer
Mye å lære av Israel i en utfordrende tid Av Jon Erling Henriksen
Den siste tidens fokuseringer på den nyvalgte amerikanske presidentens behandling av hvem som skal få innreisetillatelse til USA, har skapt veldige debatter. Nå skal vi vokte oss vel for å bli politiske i vår lederartikkel. Men vi ønsker å nevne litt om hvordan Bibelen vinkler saken... Les mer
Toda rabba, tusen takk! Av Kristin Asprusten (mars 2017)
Da er min tid som volontør her i Israel over, og jeg vil prøve å skrive litt om oppholdet. For 18 år siden var jeg på en rundreise i Israel. Det var en helt fantastisk tur. Siden har jeg hatt lyst til å reise hit igjen, men årene har gått, og det har ikke blitt slik. Men på forsommeren var jeg på en møteserie.. Les mer
Vi minner om at tidligere artikler publisert i Sjibbolet, ligger i eget arkiv.
Du kan fremdeles få tilgang til disse ved å klikke HER
BIBELORD

På den tiden, sier Herren, vil jeg være alle Israels ætters Gud, og de skal være mitt folk.
Så sier Herren: Det folk som er unnkommet fra sverdet, har funnet nåde i ørkenen. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.
Enda en gang vil jeg bygge deg, og du skal bli bygd opp igjen, du jomfru, Israel! Enda en gang skal du pryde deg med dine tamburiner og gå ut i dansen med de glade. Enda en gang skal du plante vingårder på Samarias fjell. De som planter dem, skal også ta dem i bruk. For det kommer en dag da vektere skal rope på Efra'ims fjell: Stå opp og la oss dra opp til Sion, til Herren vår Gud!
Jer 31:1-6 NB

For Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans, og hennes frelse som et brennende bluss.
Folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din herlighet. Du skal kalles med et nytt navn, som Herrens munn skal nevne.
Og du skal være en prektig krone i Herrens hånd og et kongelig hodesmykke i din Guds hånd.
Du skal ikke mer kalles den forlatte, og ditt land skal ikke mer kalles en ødemark. Men du skal kalles min lyst, og ditt land skal kalles ektehustru. For Herren har sin lyst i deg, og ditt land skal bli tatt til ekte. Som en ung mann tar en jomfru til ekte, slik skal dine barn ta deg til ekte. Og som en brudgom gleder seg over sin brud, skal din Gud glede seg over deg. På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro!
Jes 62:1-7 NB

NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold:

 
   
1

Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. Les mer

2

Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. Les mer

3

NPAI støtter ikke opprettelsen av en såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene.
Les mer

4

Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. Les mer

5

Det har aldri i historien vært et palestinsk/arabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. Les mer

6

NPAI vil støtte prosjekter hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet enten det gjelder jøder
eller arabere. Les mer

7

NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias. Les mer

Med pkt. 7 har vi forklart hva NPAI mener om alle disse viktige standpunkter. Les mer

   

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Reidun Warud, Postboks 250, 3054 Mjøndalen E-post: rekwarud@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

   
 
KORTE NYHETER VEDRØRENDE ISRAEL - PÅ ENGELSK
 

Her finner du nyheter og artikler som ikke publiseres i norske medier.
Disse er svært viktige for vårt bilde av dagens situasjonen i Midtøsten og i Israel.
Vi tror at engelsk ikke er noe problem for de fleste av leserne.

 
Besøk Israel-møtene i Evangeliesalen-Berøa, Oslo
     
   
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og webmaster: Torolf Karlsen

 
 
Web Counter
Web Counter