ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET
 

Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet har 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt. Det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 ARTIKLER FRA BLADET SJIBBOLET FOR ÅRET 2017
 
NETTLENKER
Har du flyttet? Meld adresseforandring

Yad Vashem - senter for Holocaust

Jewish Virtual
Library

Stor infobase

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo

Se bilder av Jerusalem by 2015

Været i Israel for sju dager
Se album med bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet
Se Israel Video Network
Ny side: Antisemittismen


Les utvalgte artikler fra  Sjibbolet - juni 2017
ISRAELS HELLIGDOMMER-2
Av Torolf Karlsen
Her fortsetter bibelstudiet om Israels helligdommer slik vi finner dem i Bibelen. Når vi i del 2 kommer til tabernaklet,
 helligdommen Moses fikk beskjed om å reise, berører vi den aller første bolig hvor Gud ville møte Israel og bo midt i blant dem. Les mer
Jon Erling HenriksenIsraels høytider - Pinsen
Av Jon Erling Henriksen
Det var så interessant da vi kjørte gjennom Israels sletteland, og den ene åkeren etter den andre lå overmoden. Og Jesu ord var så passende: "Se, markene er modne til høst". Guiden brøt stillheten med å si: "Når er det disse åkrer høstes?"  Les mer
Jon Erling HenriksenINTET VÅPEN SMIDD MOT DEG
Av Jon Erling Henriksen
Jeg er litt stolt i skrivende stund. Årsaken ligger i hva jeg leste nettopp av nyheter fra Israel. Det betyr at jeg er med i en rekord! Hvorfor det, sier du kanskje? Jo, nå skal du se følgende sitat: "Tall for april viser at aldri tidligere... Les mer
Birger U Håvik- Kjære Israel-venner
Av formann Birger Håvik
Da er det tid for å sende en liten hilsen gjennom bladet igjen. Tiden går utrolig fort, selv for oss som er pensjonister og egentlig har god tid. Men det er bare å følge med. Nå er vi kommet til mai måned, en fantastisk flott tid.. 
 Les mer
"Her er en liten gutt.."
Av Kjell Tegnander
Av Jesu mektige undre som Han utførte under sitt jordeliv, er nok brødunderet det største. Johannes’ versjon av dette er  beskrevet i kapittel 6.Beretningen ha jobbet i meg i det siste, og jeg vil gjerne i denne artikkelen kommentere.. Les mer
Proporsjonalitet og Israel
Av Jon Anders Bregård
Israel er ikke det største problemet i verden. Men dette er vanskelig å forstå når man ser den uproporsjonale måten som FN og massemedia har behandlet Israel på. Til og med Ban Ki-Moon, FNs tidligere general-sekretær, uttalte at..  Les mer
Dan JohanssonIsraels okkupasjon-del 2
Av Dan Johansson
Etter krigen 1967 har Israel gitt tilbake omlag 93 prosent av de territorier som ble erobret: Sinaihalvøya ble tilbakelevert til Egypt ved fredsavtalen som de inngikk med landet i begynnelsen av 1977, og Gazastripen, som Egypt avsto ... Les mer
INTERVJU MED BRØDRENE HAUGEN
Av Jon E Henriksen
"Dere har som kjent vært mye engasjert i NPAI. Vi retter spørsmålet til Harry først: Er det over mange år dere har vært engasjert? - Første gang jeg jobba der nede var i 2001. Les mer
INTERVJU MED HIRSHBERG
Av Jon Erling Henriksen
Et møte med Arie Hirshberg: "Jeg så opp mot himmelen.." Vi har gjort et lite stopp under vår daglige guidetur i Israel. Det er tid for lunsj. Vi sitter i Nasaret, sammen med guiden som vi har hatt på turen i Israel, Arie Hirshberg. Les mer
DET ALLMENHETEN IKKE VET
Av Harald Ramstad
- Hvorfor er politikere, media og intelligentsiaen imot Israel? Dette spørsmålet stilte Josh Reinstein under konferansen Oslo Symposium for en tid tilbake.
- Er det fordi det er det eneste demokratiet i Midtøsten? Les mer
Kirken, reformasjonen og jødene Av Dag Ø Juliussen
Den 31. oktober 2017, er det 500 år siden Luther offentliggjorde sine 95 teser mot avlatshandel i kirken. Vi takker Gud for de bibelske sannhetene som ble løftet frem gjennom reformasjonen: Sola Fide - gjennom troen alene... Les mer
EN VOLONTØRS MØTE MED ISRAEL Av Helge Olsen
Jeg fikk en plan over aktiviteter for volontørene da jeg ankom 7. februar. I planen var det merket av for samlinger hver onsdag på omgang i volontørboligene, og møte på Bet Norvegia hver mandag. Det var også satt av tid til en volontørtur,  Les mer
Nye avdelinger åpnet Kfar Sha'ul  Av Adriana Björk
Den 29. mars 2017 ble Jerusalem Mental Hospital, avdeling Kfar Sha'ul offisielt åpnet med tre nye avdelinger i det nye bygnings-komplekset inne på sykehus-området i vestre deler av Jerusalem. Til denne åpningsseremonien var noen.. Les mer
TRE SPENNENDE OG LÆRERIKE ÅR
Av Johan og Adriana Björk
Etter en spennende og lærerik treårs periode avslutter vi vår tjeneste for Norske Pinsevenner her i Israel. Først og fremst vil vi takke Herren for hver dag sammen med ham i det lovede land.
Les mer
FORKYNNELSEN OM DE SISTE TIDER Av pastor Terje Berg
- Noe av det mest interessante jeg visste som ny og ung kristen, var når forkynnerne leste tekster som dreide seg om det profetiske ord og talte om Jesu gjenkomst og påfølgende begivenheter. Jeg dannet meg et ”bilde” av endetiden og dens dramatiske hendelser Les mer
Utsyn mot Syria fra Golan
 

Vi minner om at tidligere artikler publisert i Sjibbolet, ligger i eget arkiv.
Du kan fremdeles få tilgang til disse ved å klikke HER

Evangeliesalen-Berøa i Oslo holder Israel-møter én gang i måneden året rundt. 
Du er velkommen til å besøke møtene som er åpen for alle. Her er møteprogrammet.

Bibelordet

 
- Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.
Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.
Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen.
Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg.
Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne.

Jes 60:1-6 NB


Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.
I de dager og på den tid vil jeg la spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem bo trygt, og dette er det navn hun* skal kalles med: Herren, vår rettferdighet.
For så sier Herren: Det skal aldri mangle en mann av Davids ætt som skal sitte på Israels trone. Og av de levittiske prestenes ætt skal det aldri mangle en mann for mitt åsyn som ofrer brennoffer og brenner matoffer og bærer fram slaktoffer alle dager.

Jer 33:14-18

KORTE NYHETER VEDRØRENDE ISRAEL - PÅ ENGELSK
 

Her finner du nyheter og artikler som ikke publiseres i norske medier.
Disse er svært viktige for vårt bilde av dagens situasjonen i Midtøsten og i Israel.
Vi tror at engelsk ikke er noe problem for de fleste av leserne.

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Reidun Warud, Postboks 250, 3054 Mjøndalen E-post: rekwarud@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

 
   
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og webmaster: Torolf Karlsen