ABONNÉR PÅ BLADET SJIBBOLET
Du kan få bladet Sjibbolet gratis! Du visste det kanskje, men hvis ikke, kan du abonnere på Sjibbolet med frivillig kontigent. Bladet har 24 sider og kommer ut fire ganger i året med mange interessante artikler om og fra Israel. Antall abonnenter nærmer seg 4000 men vi regner med at minst 8000 leser bladet. Innholdet er variert og tidsaktuelt. Det profetiske ordet blir utlagt av kjente bibelforskere med stor innsikt i tema Israel. Klikk her for påmelding - bli abonnent  

 ARTIKLER FRA NPAI OG BLADET SJIBBOLET
 
NETTLENKER
Har du flyttet? Meld adresseforandring

Yad Vashem - senter for Holocaust

"I met Messiah"

Jøder vitner

The Daniel Project

Senter mot antisemittisme

Nyheter fra Karmel Nytt

Store Norske Leksikon

Med Israel for fred - MIFF

Israel-møter i Evangeliesalen Berøa, Oslo

Se bilder av Jerusalem by 2015

Været i Israel for sju dager
Se album med bilder fra tempeplassen
Tidligere artikler fra Sjibbolet
Se Israel Video Network
Ny side: Antisemittismen
NPAI med ny Facebook-side


NORSKE PINSEVENNERS ARBEID I ISRAEL SØKER VOLONTØRER  
Kan du tenke deg å jobbe som volontør i Israel i fra januar 2019? Vi tilbyr interessant arbeid innen bygg og vedlikehold eller sosialt arbeid. NPAI dekker flybilletter, forsikring, kost og losji ved minimum tre måneders opphold. For mer info les HER eller kontakt: Per Enok Nilsen, Aspedamveien 75, 1766 Halden. Tel 691 96 847 E-post: perenok.nilsen@gmail.com 

De siste artikler fra bladet Sjibbolet - desember 2018

På vingene, leder av Jon E. Henriksen

Det var en spesiell dag på onsdag 31. oktober! Om lag 170 passasjerer hadde meldt seg tur med en nyåpnet direkterute mellom Gardermoen og Tel Aviv. Bjørn Kjos sa seg godt fornøye med at det var endelig kommet dit hen at denne ruten kunne starte. Les mer

Hilsen til Israel venner

Vi nærmer oss slutten av året, og vi som sitter i styret for vårt arbeid, jobber med regnskap og budsjetter. Vi prøver å legge planer og gjøre så godt vi kan for at de gaver som dere så trofast gir, blir brukt på best mulig måte. Vi kan se tilbake på et aktivt år for vårt arbeid. . Les mer

Israels helligdommer - Forhenget

Tanken med et forheng er helt klart: Det er nødvendig for å beskytte noe eller noen mot innsyn. Derfor henger vi opp gardiner i våre vinduer og spesielt på soverommet og badet for å hindre innsyn. Med dette i minne, kan vi begynne.. Les mer

JØDENES FORHOLD TIL LANDET ISRAEL

Det som gjør Israel, landet og folket så spesielt, er utelukkende Guds løfter. Uten disse løftene og den viktige bakgrunnen de har ut fra Guds ord, hadde folket, landet og byen Jerusalem ingen betydning.   Les mer

VOLONTØRTJENESTE I ISRAEL
Trøst, trøst mitt folk sier deres Gud. Disse ordene fra Jesajas 40,1 kom for meg ofte hele høsten 2017. Som pensjonist fra høsten 2017, kunne jeg endelig begynne å planlegge å reise til Israel som volontør. Jeg hadde undersøkt flere prosjekter i Israel, men siden jeg ... Les mer
STUDIETUR TIL ISRAEL
For et år tilbake satt Jon Brammer og undertegnende og la føringer på en tur som vi hadde lyst å arrangere til Israel. Det hadde vi gjort tidligere. Men denne turen ønsket vi å gjøre på en annen måte. Det første vi måtte få på plass, var tidspunktet.. Les mer
KALL TIL LIVSLANG ETTERFØLGELSE I ÅNDENS KRAFT
Ennå er det tre milliarder mennesker som regnes som unådde. Ennå er det tre milliarder mennesker som regnes som unådd. Dessverre er de fleste land i Europa ennå under denne prosenten. Hvordan skal vi nå dem? Jeg tror vi igjen og igjen trenger..  Les mer
NORSK FORFATTERSKAP OM ISRAEL
Prestesønnen fra Eidsvoll er av enkelte ansett å være landets største diktergeni. Det er trist å tenke på at Henrik Wergeland kun ble 37 år gammel. Hva har vi tapt av fullført litteratur ved hans tidlige død? Det vet ingen. Imidlertid etterlater han seg utrolige verk. Han var bare 21 år gammel..  Les mer
Jesus og enkeltmennesket
Gjennom noen artikler vil jeg ta dere med på noen møter Jesus hadde på tomannshånd med menn og kvinner under sine jordelivs dager. På ulike måter ble det holdt fram sterke profetiske elementer som vi finner i konteksten, og som hadde relasjon til Israel og jødefolket.  Les mer
PÅRØRENDEHUSET ER OVERGITT
Det var ikke så rent liten stolthet som preget en del av reisefølget da vi var med på overrekkelsen av Pårørendehuset på Eitanim. For en del av oss som var på studietur til Israel i tiden 2.-13. oktober, var dette noe av høydepunktet. Tenk at vi skulle få være med på dette i tillegg til... Les mer
HVORFOR ER JEG VOLONTØR I ISRAEL?
Gjør jeg dette fordi jeg liker spenning og nye opplevelser? Eller er det fordi jeg vil stå med Israel? Det kan jeg jo gjøre på mange andre måter også. Eller er det fordi det bare ble sånn? Eller? Jeg hadde bestemt meg for noe helt annet. Noe jeg kunne spe på  Les mer
BETLEHEM , DU VESLE BY
Når no jula nærmar seg, skal me mellom anna syngja: «Eit barn er fødd i Betlehem». Så eg vil gjerne ta litt fokus på denne byen. Byen har, i følgje Bibelen, to namn: Betlehem og Efrata. Han ligg ca. 10 km sør for Jerusalem. Det vil seia at du kan gå frå Jerusalem på ca. to timar.  Les mer
PETERS SVIGERMOR OG OSS
Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Les mer
FULL AKTIVITET FRA MEVASSERET
Torsdag 9. august ankom familien Lindhjem Israel for et nytt arbeidsår og oppstart for høsten 2018. Solrike og hyggelige feriedager hjemme i Larvik lå bak oss. Julianne, hadde sammen med sine venner.. Les mer
 
PROFETIEN OM STATEN ISRAELS GJENOPPRETTELSE
I forbindelse med Israels 70 års-markring spør vi: Finns der en profetisk tidslinje som forutsier at staten Israel vil bli gjenopprettet i moderne tid? Det gjør det faktisk og her vil vi vise hvordan dette regnestykke ser ut.  Les mer

Israels historie i moderne tid - israel feirer 70 år

Hvordan begynte det? Israel har en lang historie. Kan hende Israel er det folk på jorden som har eksistert lengst i verdenshistorien som et eget folk. Gud utvalgte dette folket og bestemte at det skulle være hans folk som skulle gjøre hans ord.. Les mer

ISRAEL - VERDENSHISTORIENS STORE MIRAKEL
Israel, du er Guds folk fremfor noe annen nasjon i verden. Tanken om et folk som skulle ha en helt spesiell misjon i verden, ble uttrykt av Herren allerede i Edens hage etter at de første menneskene hadde brutt Guds bud og ble drevet ut av hagen. Gud lovet at det skulle komme en ætt som skulle knuse slangens hode. Denne ætt i entall er Kristus og kvinnen som skulle bringe ham til verden var kvinnen. Les mer
Les mer om feiringen i Israel slik beskrevet i Jerusalem Post
 

Vi minner om at tidligere artikler publisert i Sjibbolet, ligger i eget arkiv.
Du kan fremdeles få tilgang til disse ved å klikke HER

Evangeliesalen-Berøa i Oslo holder Israel-møter én gang i måneden - året rundt. 
Du er velkommen til å besøke møtene som er åpen for alle.
Her er møteprogrammet

Adresseendring: Har du flyttet og fått ny adresse? Klikk her for adresseendring  
Gaver til arbeidet: Alle gaver kan sendes til Norske Pinsevenners arbeid i Israel ved
Elsa Jorid Haugen, Skarpetegvegen 15 D, 6012 Ålesund. Epost: elsa.jorid.h@gmail.com 
Giro nr: 0534 52 11529. Gi din gave til "Fondet for eldre og fattige i Israel"   

 
Bibelordet

 
- Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.
Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.
Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg. Løft dine øyne og se deg omkring! De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke og utvide seg. For havets rikdom skal vende seg til deg, folkenes gods skal komme til deg. Et mylder av kameler skal dekke deg, Midians og Efas kamelføll. Alle sammen skal de komme fra Sjeba. Gull og virak skal de føre til deg, og Herrens pris skal de forkynne.

Jes 60:1-6 NB

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet overmåte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot.
En strøm – dens bekker gleder Guds by, Den Høyestes hellige bolig. Gud er midt i den, den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Folkeslag bruste, riker ble rokket. Han lot sin røst lyde, og jorden smeltet. Herren, hærskarenes Gud er med oss. Jakobs Gud er vår faste borg. Sela.

Sal 46:2-8 NB

 
     
 
   
 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no