Jerusalems tidslinje fra 1000 f. Kristus

1000 f. Kr.

Kong David inntar Jerusalem og gjør byen til sin hovedstad
950 f. Kr.

Kong Salomo bygger det første templet

701 f. Kr.

Assyrias konge Sankerib  angriper Jerusalem men mislykkes med å innta byen

586 f. Kr.

Babylons kong Nebukadnessar inntar Jerusalem og ødelegger det første templet

538 f. Kr.

Persias kong Kyros lar de bortførte jødene vende tilbake til Jerusalem fra Babylon

515 f. Kr

De hjemvendte jødene gjør ferdig det andre  templet. Esra og Nehemja bygger opp igjen Jerusalems murer

332 f. Kr.

Alexander den Store inntar Jerusalem men uten kamp og ødeleggelse

63 f. Kr.

Romeren Pompeius inntar Jerusalem. Romerriket begynner og Jerusalem legges under romersk administrasjon

37 f. Kr.

Herodes den store, konge over Judea påbegynner byggingen sitt tempel i Jerusalem

27 f. Kr. -32

Jesus Kristus virker i Judea og Galilea. Han korsfestes i Jerusalem under  Pontius Pilatus

66-70

Det store jødiske opprør begynner men ender med at Jerusalem blir ødelagt og templet lagt i ruiner av romeren Titus

132-135

Det andre jødiske opprøret mot Rom. Keiser Hadrian knuser opprøret og jevner Jerusalem med jorden. Byen blir kallt Aelia Capitolina og landet Palestina

335

Konstantin den Store bygger Gravkirken i Jerusalem på stedet han tror Jesus døde og ble begravet.

614

I nesten 300 år var det nå byzantinerne som dominerte det hellige land, inntil en bande med persere overfallte landet og la det i ruiner. Men i år 629 e.Kr. gjenerobret byzantinerne landet.

638

Jerusalem blir inntatt av den muslimske kaliffen Umar ibn a-Khattab

691

Klippemoskeen blir bygget på temelplatået av Abd el-Malik

1099

Korsfarerne kommer fra Europa ledet av  den franske Godtfred de Buillion. De inntar Jerusalem og driver ut muslimene. Korsfarerne styrer Jerusalem i 100 år.

1187

Korsfarerne blir beseiret av Saladin og byen blir inntatt av muslimene

1516

Jerusalem blir inntatt av det tyrkiske  Ottomanske riket som hersker over Midtøsten frem til 1918

1538-1540

Sultan Suleiman the Magnificient (den storslagne) bygger Jerusalem opp igjen og gjenreiser byens murer

1917

Britene beseirer tyrkerne i slutten av
1. verdenskrig. England får mandatet over Palestina frem til 1948

1948-1967

Jerusalem er delt mellom Israel og kongedømmet Jordan

1967

Etter Seks-dagers-krigen blir Jerusalem samlet under Israels kontroll og administrasjon

Mer om Jerusalems og jødenes historie