Antisemittismen - verdenshatet mot jøder og mot Israel

På denne siden vil vi presentere antisemittismens stygge ansikt. Et fenomen som har eksistert i uminnelige tider og som fremdeles er en realitet i dagens moderne samfunn over hele verden.

Ester bok er beretningen om en av jødenes store kriser under deres 70 år lange opphold i Babylon. I denne boken finner vi personer som for alltid har satt sine spor i våre hjerter. Boken er den eneste i Bibelen hvor Guds navn ikke er nevnt med et eneste ord. Vi finner imidlertid andre navn som Ester, Mordekai, Haman og kong Ahasverus. Denne agagitten Haman var en virkelig antisemitt.Han hatet jødene og planla hvordan han kunne utrydde dem. Han ble likevel advart av sin kone Sjeres og andre av sine venner. Han ble advart og vi leser:

"Han fortalte sin kone Sjeres og alle vennene sine alt det som hadde hendt ham. Da sa hans rådgivere og hans kone Sjeres til ham: Hvis Mordekai, som du har begynt å stå tilbake for, er av jødisk ætt, da vil du ikke makte noe mot ham. Du kommer til å stå mer og mer tilbake for ham." Est 6:13 NBDen verdensvide antisemittismen

Av Torolf Karlsen

Det finns mange mennesker i ledende stillinger som er engasjert i en delegitimeringskampanje mot Israel. Denne kampanje kommer fra læreinstitusjoner og universiteter hvor lærerne bruker sin undervisning til å demonisere staten Israel. Disse angrepene kommer fra forskjellige steder av verden, men en kan tydelig se at det er en koordinert og systematisk kampanje som tar sikte på å fremstille Israel som en apartheidstat og en stat som bryter menneskerettighetene.

Den gamle frasen kjenner vi, den som hårdnakket hevder at Israel har okkupert palestinernes land. Dette til tross for at vi vet fra historien at palestinerne ikke har noen historie som knytter dem til Israels land. De har aldri figurert som eget folk og aldri hatt en egen stat. Det er mildt sagt en total fordreining av sannheten om jødefolket og palestinerne og vitner om enorm historieløshet når det gjelder både jøder og palestinere.

Hitler og jødene
Før andre verdenskrig hadde fiendebildet bygd seg opp i den gang Hitler-Tyskland. Hitler og hans parti med god hjelp fra den katolske kirken og visse protestantiske kirker, klarte å undergrave jødenes posisjon i Europa og skape et vrengebilde av jøden, noe som kullminerte i Holocaust eller jødeutryddelsen. Denne styggedommen kom fra ett land og spredte seg til andre land i Europa som var alliert med Hitler.

Araberstatene
I dag er det slik at angrepet på jødestaten Israel kommer fra mange hold og mange land i verden. I dette bildet finner vi spesielt araberstatene som er besatt av tanken på å fjerne jødene fra sitt land og skape et Midtøsten som er ”judenrein”.  For å nå dette målet bruker de FN hvor også Israel er fullt medlem. Israel har ingen nytte av å være medlem i FN. Utallige fordømmelser og noter har haglet over Israel og det ser ut til å fortsette. Det ser ut til at den eneste venn Israel har i FN er USA. Når vi ser på FN i dag, minnes i alle fall jeg det ordet som står skrevet at ”hele verden ligger i det onde”.

Anti-israelske jøder
Det som også er utrolig og merkelig er at det finns jøder i USA som er anti-israelske jøder. Nylig ble det avholdt en bønn- og fasteperiode for jøder i Amerika. Det kom 1000 jøder til denne bønne- og fasteperioden. Fasten ble ledet av Gerald Steinberg of Bar Ilan University. Til denne bønne- og fastekonferansen kom det fremtredende rabbinere og andre jøder som var på vei til å bli rabbinere. Deres bønner var at Israel måtte bli snillere og behandle palestinerne med større respekt.

Liberale trossamfunn
En annen gruppe som ønsker å demonisere Israel og frata dem rett til selvforsvar er liberale protestantiske kirkesamfunn. Det er åpenbart at disse er de innenfor kristenheten som holder seg til erstatningslæren hvor kirken har tatt Israel plass. Da er det ikke lenger nødvendig med staten Israel og landet kan likegodt tilhøre araberne, for de kan ikke se at jødene lenger har noen plass i Guds planer. Heldigvis er det mange andre og konservative innenfor kirken som ikke holder på denne vranglæren, men tror at Israel fremdeles har en plass i frelseshistorien og vil igjen få oppleve Guds inngrep i tidens fylde. Disse teller millioner av kristne som hver dag ber for Israel og velsigner dem.

Fagforeningene
Så har vi fagforeningene i store deler av verden. Disse fagforeningene har gjort mye for arbeiderne og løftet opp tusener av alminnelige mennesker til et mer verdig liv. Men i den senere tid har vi sett at fagforeningene tar del i debatten om Israel og Midtøsten. Det har hendt både i England og andre steder at havnearbeiderne har fått beskjed av sine fagforeningsledere at de ikke skal losse eller laste skip som kommer fra eller skal til Israel. Stadig flere fagforeninger slutter seg til slike boikottaksjoner og vi kommer til å se at det vil skje i langt større grad i tiden som kommer.

Medias rolle
Mye av skylden for denne hatkampanjen og dens utbredelse skyldes media. Media betyr aviser, magasiner, radio, TV og internett. Det er ikke bare aviser og magasiner i de tradisjonelle hat-landene som sprer denne giften, men også i USA er dette et utbredt fenomen. Blant disse finner vi først og fremst New York Times. Andre aviser følger opp med sine løgnhistorier eller halvsannheter eller ved å unnlate å legge til viktige opplysninger som f. eks. at en palestiner ble skutt fordi han forsøkte å utløse en terrorbombe på kroppen..

Hvor kommer det fra?
Dette er den skjulte kilden til opprør mot Israel og er et fenomen som er inspirert av avgrunnen. Vi som tror på Bibelen og tror på Israels frelse, vet nøyaktig hvor dette hatet kommer fra. Det kommer fra djevelen, han som er løgnens far og har vært en morder fra begynnelsen. Fordi kilden til demoniseringen ligger skjult, er det nesten umulig å komme denne urettferdigheten til livs.

Israel er truet
Israels eksistens er truet av to fiender. Den første ser vi tydelig. Den alvorligste faren kommer fra radikale muslimske stater eller grupper, som hvis de får atomvåpen, vil de bruke dem mot Israel. Amerikanerne har advart Israel om at det sjiamuslimske Iran er kun ett år fra å ha sin første atombombe klar. Pakistan er også en sterk muslimsk stat, men hovedsakelig sunnimuslimsk. Landet befinner seg i et stort vakuum og har en svak regjering. Pakistan er plaget av korrupsjon og opplever stadige bombeangrep fra radikale muslimer og Taliban. Det eksisterer en tilstand av krig i landet med stadige kamper også i grenseområdene mot Afghanistan. Taliban sikler etter å få kontroll over Pakistans atomvåpen som de vil bruke mot USA og Israel. Pakistan er også i en svært dårlig situasjon rent økonomisk. Med store jordskjelv og enorme flomkatastrofer settes landet tilbake flere tiår.

Demoniseringskampanjen
Den andre faren med denne demoniseringskampanjen er at den vil presse Israel til å gi etter for urimelige ja. Vanvittige krav kommer fra palestinerne eller fra andre, f. eks. fra EU eller enda verre, fra arabiske stater som f. eks. Jordan eller Egypt. Israel trenger forbindelser med stater i verden og enhver Israels regjering vil strekke seg langt for å oppnå anerkjennelse. En svak regjering vil komme til å gi etter og gjøre saken enda verre for seg selv. Det verste er at Israel går med på kravet om å trekke seg tilbake til grensene slik de var i 1967. Går de med på det, blir neste kravet til grensene 1948 og dermed har i grunnen staten Israel opphørt å eksistere. Det er viktig at Israel står fast i den trengselstid som kommer over dem. Vi skal støtte Israel og be for dem.

Skriftsteder:
"Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det." Sak 12:1-3 NB

"For jeg vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene plyndret, og kvinnene bli skjendet. Halvdelen av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen." Sak 14:2 NB

toppenHva truer Israel og hva er deres håp?

Av Torolf Karlsen

Det er mange ting som truer Israel og det jødiske folket. Disse truslene er ikke av nyere dato eller kom etter at den moderne staten Israel ble opprettet. Jødene har alltid levd under trusler fra mange fiender. Vi kjenner alle til jødenes lidelseshistorie gjennom historien helt fra Jerusalems og templets ødeleggelse i år 70 og alle år deretter.

Men det er ikke tid til å gå inn på dette. Vi ser nå på deres situasjon i dag. Forskjellen fra før og nå er at Israel er en samlet nasjon i sitt eget land. Det eneste landet hvor jøder kan føle seg trygge. Israel er en demokratisk stat, ja den eneste i hele Midtøsten. De er i dag sterke og trenger i grunnen ikke frykte noen.

Israel har en sterk hær, et ubeseiret flyvåpen og en topp moderne marien med i alt fire avanserte ubåter av Dolphine Klassen som alle er operative. De har gjennom 10 kriger vist at de har styrke til å slå tilbake et hvert angrep og det finns ikke en eneste stat i deres nærområder som kunne tenke seg å angripe Israel for de vet at de selv vil tape kampen.

Hatet mot Israel
Men fanatismen råder i Midtøsten og drives frem av mennesker som hater Israel og er villig til å lide tap og smerte for å kunne drepe jøder. Dette ligger også dypt forankret i Islam at å drepe en jøde gir status innfor Allah. Alle araberstater som praktiserer islam har dette med seg men mest av alt ser vi det hos de gamle persere. Jeg tenker på staten Iran hvor deres ledere gang på gang roper ut død og tilintetgjørelse over Israel.

Men Iran er selv i vanskeligheter og deres styrke er svekket. De har i flere år nå vært presset av sanksjoner og folket i landet lider og er utålmodige og ser ikke at livet deres har noen vinning av å følge den muslimske veien. Mange i landet tar i dag imot Jesus som frelser og en sterk vekkelse men flere hundre tusen kristne bare vokser og vokser.

Iran er opptatt med å krige i Syria og har nå sent tusener av soldater og utstyr til president Assad for å holde ham ved makten. Men Assad er på vikende front og det er bare et tidsspørsmål før han må akseptere at kampen mot opprørerne er tapt og han må gå med på vilkår som antageligvis kommer til å dele opp Syria i flere landområder.

Det ser ikke ut til at det er andre land i regionen som kan true Israel militært ettersom den såkalte «arabiske våren» førte til at flere arabiske og muslimske land har mer enn nok med sine egne problemer. Ikke minst er ISIS en meget reell trusselen, ikke først og fremt mot Israel men mot araberstatene spesielt i Syria og Irak. Men dette er igjen for langt å gå inn på.

Det har oppstått en forunderlig sak. Både Israel og flere av de sunni-muslimske statene har fått en felles fiende, nemlig Den Islamske Staten ISIL. Denne situasjonen har ført til en oppmykning av forholdene mellom f. eks. Saudi-Arabia og Israel. Egypt og Israel opplever mer av det samme. Israel har grenser mot Egypt i Sinai hvor hundrevis av terrorister, mange fra Hamas, fører en innbitt terrorkrig mot egyptiske myndigheter.
De som før sto mot hverandre finner i dag sammen mot en felles fiende, mot Iran og mot ISIL.

BDS-bevegelsen
Israel opplever noen trusler mot sin egen stat som «eksistensielle trusler».
Den ene av disse er trusselen fra Iran om utslettelse av jødestaten.
Den andre er BDS-bevegelsen. Og hva er så BDS-trusselen? La oss se på betydningen av disse tre bokstavelsene som er et akronym.

B står for BOIKOTT
D står for DIVESTMENT – altså det motsatte av å investere
S står for SANCTIONS – på godt norsk sanksjoner.

Denne bevegelsen er en global kampanje som vil presse Israel økonomisk og politisk til å gi opp den såkalte «okkupasjonen» og «koloniseringen» av det de kaller «palestinsk land», gi alle like rettigheter til alle arabisk/palestinske innbyggere i landet og gi de såkalte palestinske flyktningene retten til å returnere til Israel. Denne bevegelsen startet allerede i 2005 av 171 palestinske organisasjoner. Denne bevegelsen har spredt seg til mange land og får stadig mer oppslutning. Den Israelske regjeringen betrakter denne bevegelsen som en eksistensiell trussel mot jødestaten fordi dersom den vinner frem med sitt diabolske program, vil ødelegge livsviktig handel med andre land i verden og hindre at Israel får tilgang til livsviktige markeder.

Det finns håp
Det er ikke sikkert at denne bevegelsen vil vinne frem fordi det finns handelsavtaler som allerede er inngått mellom Israels kompanier i andre land og fordi den Israelske økonomien er sterk og i vekst, kan det være at BDS-bevegelsen ikke vil lykkes i sine bestrebelser på å strupe Israel. Men BDS har allerede oppnådd noe i studentmiljøene spesielt i Europa og delvis også i USA hvor Akademika har boikottet samarbeid mellom sine universiteter og læreinstitusjoner og tilsvarende i Israel. Her står Amerika med Israel og truer slike universiteter og læreinstitusjoner med økonomiske straffetiltak dersom de opprettholder sin BDS-holdning mot Israel.

Det norske pensjonsforbund KLP, har sagt at de vil trekke sine investeringer ut av israelske banker. Andre investorer i Norge ligger på samme linje sammen med store selskaper i EU. Den israelske regjeringen ser denne trusselen og avsetter penger til bekjempelse av BDS-bevegelsen. Det settes inn personer og mottiltak organiseres for å dempe eller stoppe bevegelsens fremmarsj over verden.

Andre problemer
Jeg tror at det som truer Israel og er langt mer alvorlig kommer innenfra. Israel er et land og et folk med mennesker, jøder fra hele verden. De kom til Israel i håp om å finne fred og trygghet og et bedre liv. Mange jøder er i dag frustrerte for deres drømmer har ikke blitt oppfylt.

Vi er klar over at de sosiale forskjellene er økende i Israel. Etter noen turer til Israel har vi lagt mere til at det er mange fattige og som strever hardt for å få endene til å møtes. Vi har sett hvordan de Messianske jødene hver dag må stå opp mot diskriminering og hat fra den delen av samfunnet som styres av de ortodokse. Det finns f. eks. kun én jødisk messiansk skole i Jerusalem hvor foreldre med troen på Jeshua sender sine barn. Men mange av disse familiene har ikke penger til å ha barna sine på denne skolen og trenger økonomisk støtte for å få dette til å gå rundt. Samtidig øker antallet milliardærer i Israel fra år til år.

Den forrige og nåværende regjeringen har store utfordringer og blir stadig påminnet om de sosiale forhold som råder i landet. Jeg tror at dette er den største utfordringen som Israel blir nødt til å ta opp og gjøre noe med. For landet har en sterk økonomi og tjener penger på eksporten av mange forskjellige varer. Israel har også blitt en olje- og gassnasjon og vil snart begynne å levere gass til f. eks. Egypt etter en avtale nylig inngått.

Håpet for Israel er at deres øyne må åpnes så de kan se at Jesus fra Nasaret er deres Messias. Litt etter litt skjer det, jøder kommer til tro på Jesus. Små messianske grupper opprettes og alle leser det Nye Testamentet. Trangen til å vitne for andre ser sterk og evangeliet begynner å bli mere interessant for jøder som til vanlig ikke er religiøse.

Vi ber og håper at denne strømmen av himmelsk lys må få flyte fritt og tusener av jøder oppleve frelsen i Jesus Kristus. Jeg avslutter med et ord fra Bibelen:

"Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg." Jes 60:2

Last ned dokumentet som PDF-fil


 
     
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no