Artikkelarkiv

 
FULL AKTIVITET FRA MEVASSERET
Torsdag 9. august ankom familien Lindhjem Israel for et nytt arbeidsår og oppstart for høsten 2018. Solrike og hyggelige feriedager hjemme i Larvik lå bak oss. Julianne, hadde sammen med sine venner.. Les mer
 
PETERS SVIGERMOR OG OSS
Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun sto opp og stelte for ham. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke.
Les mer
 
BETLEHEM , DU VESLE BY
Når no jula nærmar seg, skal me mellom anna syngja: «Eit barn er fødd i Betlehem». Så eg vil gjerne ta litt fokus på denne byen. Byen har, i følgje Bibelen, to namn: Betlehem og Efrata. Han ligg ca. 10 km sør for Jerusalem. Det vil seia at du kan gå frå Jerusalem.. Les mer
 
HVORFOR ER JEG VOLONTØR I ISRAEL?
Gjør jeg dette fordi jeg liker spenning og nye opplevelser? Eller er det fordi jeg vil stå med Israel? Det kan jeg jo gjøre på mange andre måter også. Eller er det fordi det bare ble sånn? Eller? Jeg hadde bestemt meg for noe helt annet. Noe jeg kunne spe på pensjonen med..  Les mer
 
Jesus og enkeltmennesket
Gjennom noen artikler vil jeg ta dere med på noen møter Jesus hadde på tomannshånd med menn og kvinner under sine jordelivs dager. På ulike måter ble det holdt fram sterke profetiske elementer som vi finner i konteksten, og som hadde relasjon til Israel og jødefolket.  Les mer
 
PÅRØRENDEHUSET ER OVERGITT
Det var ikke så rent liten stolthet som preget en del av reisefølget da vi var med på overrekkelsen av Pårørendehuset på Eitanim. For en del av oss som var på studietur til Israel i tiden 2.-13. oktober, var dette noe av høydepunktet. Tenk at vi skulle få være med på dette i tillegg til... Les mer
 
STUDIETUR TIL ISRAEL
For et år tilbake satt Jon Brammer og undertegnende og la føringer på en tur som vi hadde lyst å arrangere til Israel. Det hadde vi gjort tidligere. Men denne turen ønsket vi å gjøre på en annen måte. Det første vi måtte få på plass, var tidspunktet. Da det var bestemt, var det temaet for turen.. Les mer
 
NORSK FORFATTERSKAP OM ISRAEL
Prestesønnen fra Eidsvoll er av enkelte ansett å være landets største diktergeni. Det er trist å tenke på at Henrik Wergeland kun ble 37 år gammel. Hva har vi tapt av fullført litteratur ved hans tidlige død? Det vet ingen. Imidlertid etterlater han seg utrolige verk. Han var bare 21 år gammel..  Les mer
 
KALL TIL LIVSLANG ETTERFØLGELSE I ÅNDENS KARFT
Ennå er det tre milliarder mennesker som regnes som unådde. Ennå er det tre milliarder mennesker som regnes som unådd. Dessverre er de fleste land i Europa ennå under denne prosenten. Hvordan skal vi nå dem? Jeg tror vi igjen og igjen trenger å vende tilbake til de første som fikk kalle.. Les mer
 
VOLONTØRTJENESTE I ISRAEL
Trøst, trøst mitt folk sier deres Gud. Disse ordene fra Jesajas 40,1 kom for meg ofte hele høsten 2017. Som pensjonist fra høsten 2017, kunne jeg endelig begynne å planlegge å reise til Israel som volontør. Jeg hadde undersøkt flere prosjekter i Israel, men siden jeg tilhører Pinsebevegelsen.. Les mer
 

Hilsen til Israel venner

Vi nærmer oss slutten av året, og vi som sitter i styret for vårt arbeid, jobber med regnskap og budsjetter. Vi prøver å legge planer og gjøre så godt vi kan for at de gaver som dere så trofast gir, blir brukt på best mulig måte. Vi kan se tilbake på et aktivt år... Les mer

 

JØDENES FORHOLD TIL LANDET ISRAEL

Det som gjør Israel, landet og folket så spesielt, er utelukkende Guds løfter. Uten disse løftene og den viktige bakgrunnen de har ut fra Guds ord, hadde folket, landet og byen Jerusalem ingen betydning. Innledningsvis til denne artikkels overskrift passer det å sitere  Les mer

 

Israels helligdommer - Forhenget

Tanken med et forheng er helt klart: Det er nødvendig for å beskytte noe eller noen mot innsyn. Derfor henger vi opp gardiner i våre vinduer og spesielt på soverommet og badet for å hindre innsyn. Med dette i minne, kan vi begynne å forstå Guds befaling  Les mer

 

På vingene, leder av Jon E. Henriksen

Det var en spesiell dag på onsdag 31. oktober! Om lag 170 passasjerer hadde meldt seg tur med en nyåpnet direkterute mellom Gardermoen og Tel Aviv. Bjørn Kjos sa seg godt fornøye med at det var endelig kommet dit hen at denne ruten kunne starte. Les mer

 
EN HYLLEST TIL ISRAEL
Vi som har fått kjennskap til evangeliet og mottatt frelsen ved Jesus Kristus, bør være med å velsigne Israel. Jeg er en av dem, og jeg ønsker med dette innlegget å rope ut et tre ganger tre hurra for staten Israel. Jeg hadde et tre måneders opphold i Israel fra 1. oktober 2017 til 1. februar 2018.  Les mer
 
JESUS OG ENKELTMENNESKET Bibelstudie - del 1
Gjennom noen artikler vil jeg ta dere med på noen møter Jesus hadde på tomannshånd med menn og kvinner under sine jordelivs dager. På ulike måter ble det holdt fram sterke profetiske elementer som vi finner i konteksten, og som hadde relasjon til Israel og jødefolket. Les mer
 
INTERVJU: VEKKELSEN BEGYNNER MED GUDS FOLK
 - Det inntrykket jeg sitter igjen med så langt i stevnet, er at det er en veldig grundig forkynnelse fra Ordet, om Israel og endetiden. Det er en forkynnelse som ikke alle tar imot rundt omkring i menighetene. Så det er veldig godt å komme hit og oppleve Les mer
 
KORTE NYHETER FRA ISRAEL
Det skjer mye i Israel for tiden. På tross av krigslignende tilstander mellom Hamas og IDF, skjer det også mye positivt i dag og vår konklusjon er at Israel fremstår som et mirakel blant nasjonene. Dette siste gjør at andre nasjoner i deres umiddelbare nærområde blir.. Les mer
 
BADEFERIE I ISRAEL FOR HELE FAMILIEN
Jeg har undret meg hvorfor mange familier med barn ofte velger Spania, Hellas, Tyrkia eller et annet sydlig land fremfor Israel når de skal ha badeferie? Jeg har ikke noe galt å si om disse land, men Israel har også milevis med de flotteste badestrender langs Middelhavet. Les mer
 
HAVET FORURENSES OG ØDELEGGES
I tiden før Jesu gjenkomst, kommer verdenshavene til å bli rammet av store problemer. Flere bibelvers belyser hva som kommer til å skje. Man leser også stadig oftere i dagspressen hvordan forskere kommer med den ene rapporten... Les mer
 
ISRAELSTEVNET PÅ GVARV
Enda en gang fikk vi nåde til å arrangere stevne på Gvarv. Det har gått noen år siden første gang det ble arrangert Israelstevne under headingen NPAI. Det begynte i mindre målestokk, og har ekspandert sakte, men sikkert. Det første stevnet vi hadde i den form vi har nå, ble faktisk .. Les mer
 

70 ÅR FOR JØDENE OG ISRAEL

Det 70 år siden Israel ble gjenetablert og fikk status som eget land, godkjent og vedtatt i alle lovlige bestemmende instanser for lov og rett i denne verden. Dette var jo noe som «trigget» norske pinsevenner. Man hadde jo hatt et arbeid blant jødene i Midtøsten helt fra 1946.  Les mer

 

ISRAEL - FERIELANDET MED OPPLEVELSER

Israel er et land vi trygt kan ta med oss barn til, så i sommer tok vi med oss hele familien på tur. Barna  ønsket å se de kjente stedene fra bibelhistorien, så det ble flere gode opplevelser, så selv de minste på fem og seks år, hadde det bra. Det var spennende for alle å få bade i ... Les mer

 

SHALOM, KJÆRE ISRAEL-VENNER

Vi har hatt en veldig fin sommer på Vestlandet i år med mye sol og lite regn, mot normalt, men veldig fint. Noen kunne tenkt seg litt mer regn, og andre mer sol, men heldigvis er det vår Herre som styrer dette. På samme måte som han også styrer de store ting.. Les mer

 

ISRAELS HELLIGDOMMER:  RENSELSESKARET

Vi vet av Guds ord at Gud er en hellig Gud. Han vil også at hans folk skal være hellig. Dette kommer tydelig frem både i Det gamle- og Det nye Testamentet. Intet urent kan nærme seg hans trone og ingen urene kommer inn i himmelen.  Les mer

 

DET HANDLER OM Å OVERLEVE

Det ligger i oss alle, enten vi tenker over det eller ikke: Ønsket om å overleve. Det er der bestandig. Selvsagt er det sterkest framme når det er snakk om kriser. For mange av oss er ikke dette noe tema i det daglige ... Les mer

 
Israel - kontrastenes land
Nok en tur til Israel er tilbakelagt. Denne sommeren oppholdt min kone og jeg oss i fem uker i landet, noe som gjorde at vi fikk bedre tid til refleksjon og til å la inntrykkene synke inn. Vi besøkte ikke bare de bibelske stedene, men kunne .. Les mer
 
VOLONTØRENE GJØR STOR INNSATS
Morten har vært og er fortsatt travelt opptatt med arbeidet for å ferdigstille pårørende huset på Eitanim Mental Sykehus. Og bygget tar nå form innvendig! Fliser, vegger og tak er på plass, samt at rørleggere og elektrikere gjør sine forpliktelser. Les mer
 
ISRAEL - ET GUDS TEGN I MODERNE TID
”Som gutt ble jeg glad i Israel fordi forkynnelsen som jeg fikk i Tabernaklet, Haugesund gjorde noe med meg. Denne rikdommen har jeg tatt med meg, og jeg håper inderlig at kommende generasjoner i Pinse-bevegelsen også verdsetter ...  Les mer
 
ISRAELS HØYTIDER -LØVHYTTEFESTEN
Forordningen for Løvhyttefesten finner vi i 3 Mos 23:39-43. Essensen er versene 42 og 43, hvor det står følgende: «Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, for at deres etterkommere skal vite at jeg lot Israels barn bo i løvhytter  Les mer
 
DET IRRASJONELLE HATET MOT JØDER OG ISRAEL
I middelalderen ble jøder anklaget for å forgifte brønner, spre pest og drepe kristnes barn for å bruke blodet deres i påske-feiringen. Alt dette var helt meningsløse anklager, totalt umulig, men det hindret ikke folk i å tro på det ... Les mer
 
10 svar fra tidligere Stortings-representant Hans Olav Syversen KrF
Hva var det som gjorde at du ble interessert i Israel? - Starten var vel noe så prosaisk som at min bestemor var på Israels-reise rundt 1980. Vel hjemme samlet hun slekta til skikkelig lysbildeshow med innlagt kåseri Les mer
 

JAN OTTO JOHANSEN OG JØDENE

”Mens morfar etterlot oss et kjærlighetens og medmenneske-lighetens testamente, satt vi igjen med ”Hvem er hvem i jøde-verdenen” etter farmor. Det var først mange år senere, da jeg ryddet opp i papirene etter henne .. Les mer

 

JERUSALEM - EN BOLIG FOR GUDS NAVN

Den 26. januar reiste jeg til Israel for å gjøre frivillig arbeid på Eitanim, et hospital for pasienter med mentale lidelser. Pinsevennene i Norge har helt siden slutten av 1940-tallet velsignet Israel med økonomiske gaver og arbeid av ulik art. Jeg opplevde at israelerne satte veldig ... Les mer

 
REFLEKSJONER FRA EIN ISRAELTUR
Vi som gjekk i folkeskulen i 1950-åra fekk nok meir undervisning og kunnskap om Israel enn elevkulla både før og etter oss. Både nivået på kristendomsundervisninga i den tida og det faktum at dette var kort etter at staten Israel hadde blitt til,  Les mer
 
GRATULERER ISRAEL MED DE 70 ÅR
Israel feirer 70 år som selvstendig stat i år. Opprettelsen av jødenes eget hjemland skjedde 14. mai 1948. Hvem skulle tro at dette kunne skje når nesten hele det jødiske folk var prøvd utryddet i 2. verdenskrig av nazistene?  Les mer
 
ARBEIDET MED PÅRØRENDEHUSET PÅ EITANIM
Den 5. januar 2018 landet jeg presis kl. 19:10 på min første tur til Israel. Det var bortimot storm i lufta og utrolig mye turbulens på vei inn for landing. Jeg hadde meldt meg som volontør på Eitanim utenfor Jerusalem, og var veldig spent på hvordan mottakelsen i passkontrollen  Les mer
 

Shalom, Shalom fra Jerusalem

Nå har vi vært i LANDET i 8 mnd! Halleluja! Det føles som om dagene har hatt vinger og bare flydd avsted! Hverdagene våre har funnet sin egen rytme med skole, arbeid, ulike gjøremål og avtaler m.m. Vi har feiret Pesach( påske) .. Les mer

 

VI TRENGER FLERE VOLONTØRER

Blant Israels trofaste venner finner vi det som blir kalt for evangeliske kristne. Dette begrepet har festet seg i Israel. Folk begynner å skjønne at det må være minst to typer kristne. Jødene har blitt gjenstand for mye undertrykking og forfølgelse fra de såkalte kristne... Les mer

 

-NESTE ÅR I JERUSALEM

- Vi sees neste år i Jerusalem, sa vinneren av Eurovision Song Contest i Lisboa i Portugal lørdag kveld 12. mai med sangen «Toy». Nå er det vel ikke først og fremst selve melodien som gjør at vi fryder oss over vinneren ... Les mer

 
Tabernaklets struktur
Det største under i verden er Guds menighet. Gud har lenge tenkt på menigheten og planlagt dens tilblivelse i Kristus. Et folk fra alle folk som tilber hans navn. I GT finner vi mange bilder som på en skjult måte forteller historien menigheten og ... Les mer
 
PAULUS - AGRIPPA OG BERENIKE
Det var en ynkelig skikkelse som stod der i audienssalen, lenket som han var. Foran ham tronet de mektigste i landet – den romerske landshøvdingen Festus, kong Agrippa og hans søster Berenike. Men det er ikke på grunn av disse mektige, som lands-høvdingen Festus og de andre, Les mer
 
ISRAEL I DET NORSKE FORFATTERSKAP
I løpet av dette året vil jeg hente fram norske forfatteres engasjement og uttalelser om Israel og jødene – både positive og negative. Forfattere er også mennesker som er farget av omgivelsene, som ofte er miljø, arv, omgangskrets og ... Les mer
 
ISRAELS HELLIGDOMMER - PAKTENS ARK
Vi fortsetter vårt studium om Israels helligdommer. I flere nummer har vi sett på tabernaklet i ørkenen, den første helligdommen i Israel etter utgangen av Egypt. Vi har også sett på noen av de hellige gjenstandene som ble forordnet Les mer
FAKTA OM ISRAEL ØKONOMISK
Sikre fakta viser at den israelske økonomien fortsetter veksten fra 2017 til og med siste kvartal og ut desember. Undersøkelsen viser at både forbrukere og forretningslivet har god tro på at veksten vil fortsette også i 2018. Israels valutareserver er nå på det høyeste nivå og Sentralbanken Les mer
 
SPENNINGEN STIGER I NORD
For de som følger med synes det nå klart at spenningen mellom Iran og deres medsammensvorne Hizbollah og Syria har nådd et bristepunkt. Det israelske flyvåpenet IAF har i løpet av kort tid gjennomført mange mer enn 100 fly-operasjoner over Syria Les mer
 
SHALOM FRA JARLE SORTLAND
Vi lever i spennende tider, men skjønner vi hva vi er med på? Mange er travelt opptatt med å få tiden til å strekke til. Vi har alle noe vi skulle ha gjort, men tiden flyr ifra oss. Det kan derfor være godt å sette seg ned av og til og tenke over det som skjer rundt en. Vi som lever i dag, Les mer
 
GUDS EIENDOMSFOLK ISRAEL
Moses taler i 5 Mos 7:6-11 til sitt eget folk, Israel. Han var oppreist av Herren til å være høvding for dette folket. Og han skjønte at Gud ville noe bestemt med dette folket: «Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk» 5 Mos 7:6.  Les mer
 
TRE MÅNEDER I ISRAEL SIST HØST
Mitt opphold i Israel ble innledet og avsluttet med to store tabber (det var sikkert noen tabber innimellom også). Det var en sabbat tidlig i oppholdet, og jeg hadde bestemt meg for å sykle fra Mevasseret til møte i Christ Church, Jerusalem. Les mer
 
JERUSALEM FOR JØDER, KRISTNE OG MUSLIMER
De viktigste hendelsene i verdenshistorien har skjedd i Jerusalem. Jerusalem er nevnt over 800 ganger i Bibelen. Sion, som kan stå for både byen Jerusalem og for det jødiske folk, er nevnt 143 ganger. Les mer
 
VI BØR FLAGGE FOR ISRAEL
Vi blir enkelte ganger satt helt ut når man studerer nasjonen Israel. Hvor mange ganger jeg har vist kartet som presenterer det lille landet flankert av de mye, mye større arabiske nasjoner i Midtøsten og det tilstøtende kontinent, vet ikke jeg, men det er ikke få. Les mer
 
SHALOM FRA ISRAEL MARS 2018
Julen vår ble feiret hjemme i Norge sammen med våre to eldste døtre, svigersønn og storfamilie. Flotte juledager i godt selskap! Julianne fikk også trivelige dager sammen med vennene sine hjemme i Larvik. Men tilbake på post kjenner vi en usigelig Glede over å få være i landet. Les mer
 
LES BIBELEN av Jon E Henriksen
Det er oppsiktsvekkende hva Gordon Tobiassen deler med oss i artikkelen som han har sendt oss til bladet denne gang. Han refererer til Israels stats-ministers tale i FN i oktober. Jeg siterer her det første avsnittet fra vår brors artikkel: «Israel er et lys blant nasjonene! - Les mer
 
ISRAELS HELLIGDOMMER DEL 4 Av Torolf Karlsen
Det gamle Testamentet inneholder en mengde forbilder i symboler som peker frem mot Kristus og det verk han skulle utføre for menneskene. Ett av disse symbol er skuebrødsbordet i GT. Det ordet som betegner denne spesielle gjenstanden  i helligdommen,
Les mer
 
EIN SON ER OSS GITT  Av Jon Einar Kvåle
Overskrifta er henta frå profeten Jesaja, 9. kapittel, sjette vers. Dette verset er ein profeti om Messias. Denne gjekk i oppfylling då Maria fødde sin førstefødde i Betlehem. Dette verset har for kristne alltid vore knytt til jule-evangeliet.  Les mer
 
GAZA I BIBELENS LYS Av Dan Johansson
Ett av de eldste stedene på jorden er Gaza, som opprinnelig lå bare noen mil fra Middelhavskysten, ved den gamle karavaneveien mellom Babylonia og Egypt. Den tilhørte ifølge 1 Mos 10:19 kanaaneernes område. 5 Mos 2:23 forteller at de tidligst kjente... Les mer
 
ARABERNES SITUASJON I ISRAEL Av Jon Anders Bregård
Mer enn 20 prosent av Israels befolkning er arabere. De har rettigheter, friheter og beskyttelse som er helt unikt i Midtøsten. Ingen av de 21 arabiske landene rundt Israel gir sine innbyggere det som araberne i Israel.. Les mer
 
FIKENTREET OG ALLE ANDRE TRÆR Av Wiggo Tangstad
I Jesu lignelse i Lukas 21 taler han om fikentreet og alle trær. Dette er en lignelse relatert til endetiden, altså den tid vi nå lever i. Hvordan kan vi vite at det er denne tidsepoke Jesus taler om? Fordi fikentreet alt har blomstret... Les mer
 
FINNES GUDSKUNNSKAPEN I LANDET" Av Terje Berg
De gammeltestamentlige profetene talte tydelig og kraftfullt: ”Hør Herrens ord, dere Israels barn!” I det nye testamente står det skrevet at ”Gud talte mange ganger og på mange måter til fedrene gjennom profetene.” Selv om mange av profetiene er skrevet.. Les mer
 
HERREN VÅKER OVER SITT ORD
Den 29. august, for nøyaktig 120 år siden, åpnet en relativt ukjent jødisk journalist, Theodor Herzl, den første sionistkongress i Basel, Sveits. Konferansen varte i tre dager og samlet over 200 delegater fra hele Europa, Palestina og USA. Kongressen var ment å være.. Les mer
 
SHALOM, ALLE ISRAELVENNER
Denne spalten har vært forbeholdt Birger Håvik, som har vært leder i NPAI i mange år. Birger valgte før sommeren 2017 å informere styret om at han ønsker å trekke seg som leder, og vil dermed gi stafettpinne videre for dette viktige arbeidet. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke med denne oppgaven.. Les mer
 
SHALOM FRA LINDHJEMS I JERUSALEM
Innholdsrike dager ligger bak oss! Tenk fem uker i Det Lovede Land! Hverdagene har startet. Vi retter en varm takk til søstrene Ragnhild Elisabeth Romsdal og Rigmor Hansen for hjertevarme og støtte på alle mulige måter ved vår ankomst og oppstart!  Les mer
 
ISRAEL ER ET LYS FOR VERDEN Av Gordon Tobiassen
Denne uttalelsen kom Israels statsminister Benjamin Netanyahu med da han talte i FN i oktober måned. Han oppfordret FNs mange delegater og tilhørere: Les Bibelen, der vil dere se, de mange konkrete løfter og bevis jødene har fått.. Les mer
 
NY LEDER FOR LU-ISRAEL
Av Joh E Henriksen. Ved flere anledninger har Birger Håvik antydet at han følte tiden var inne for å trekke seg. Men vi har alltid klart å overtale ham til å fortsette. Men denne gangen skjønte vi at broderen var nokså bestemt. Så kom jo det store spørsmål: Hvem skal fylle hans plass? Les mer
 
FORKYNN DET PROFETISKE ORD Av Terje Berg, forkynner
Hvorfor forkynnes det så sjelden om profetordet og endetiden? For meg er det en gåte. Bibelen taler så sterkt og klart om brudens bortrykkelse, Jesu gjenkomst og endetiden, at dette burde prege dagens forkynnelse mer enn det faktisk gjør.  Les mer
 
HILSEN FRA FORMANENNEN Av Birger Unneland Håvik
Først vil jeg få si takk for sist til alle dere jeg møtte på Gvarv. Igjen fikk vi oppleve et flott stevne hvor Gud var nær. Det er mye å takke for. Ellers så er sommeren på hell, og høsten står for døren. Selv om høsten kan være ganske flott, har jeg alltid Les mer
 
ESTER HELLELAND - EN KVINNE MED STOR INTERESSE FOR ISRAEL. Ved Jon E. Henriksen
Ester Helleland er en kvinne som man finner der det er møter og stevner. Og ikke minst - der det er Israel som er temaet. Vi har funnet et passende rom for en liten samtale rundt dette temaet. 
Les mer
 
I samtale med Moens Av Jon E. Henriksen
Sjibbolets redaktør er innom en del menigheter og stevner i løpet av året. Der treffer jeg ofte på interessante mennesker, som på en eller annen måte har et forhold til Israel. Denne gang er Sjibbolet på Seniorleir i Rogaland. Rogalandsmenighetene  Les mer
 
ISRAEL - ET FERIELAND Av Evelyn Frøyshov
Mange av dere som leser Sjibbolet, har vært i Israel og opplever det fredelig og trygt. Det er oftest de pårørende her hjemme som blir bekymret, når nyhetene melder om uroligheter. I sommer var vi der sammen venner på ferie,  Les mer
 
MØTE MED DET HELLIGE LAND Intervjue med Jon E Henriksen
Ingunn Myrlid kommer fra Os, men bor på Frekhaug ved Bergen. Hun har vært mye ute på reiser i sitt liv. Men de siste årene har det vært litt roligere på reise-fronten.Hun sier: - Jeg har vært i mange land i Europa. Les mer
 
Intervju med Lindhjems Av Jon Erling Henriksen
Det er midt under Israelstevnet på Sagavoll Folkehøgskole på Gvarv. Vi har funnet oss en stille plass under stevnet. Jeg sitter her sammen med det nye ekteparet som skal overta stafettpinnen etter Adriana og Johann Björk. Les mer
 
ISRAEL-KONFERANSEN 2017 Av Magne Haugen
Så er endå ein konferanse over, og det vart som forventa ein veldig fin konferanse. Kanskje den beste som har vore. Men det seier vi vel etter kvar vellukka samling. Det var mykje god forkynning, og det var god song og musikk.  Les mer
 
HVOR BLE DET AV PAKTSKISTEN Av Torolf Karlsen
Det er ikke alle som er klar over at paktens ark som var plassert i det aller helligste, ikke var å finne i hverken i Serubabels eller Herodes tempel. Men faktum er at både det første og det annet tempel var uten paktens ark i helligdommen. Les mer
 
FORKYNNELSEN OM DE SISTE TIDER Av pastor Terje Berg
- Noe av det mest interessante jeg visste som ny og ung kristen, var når forkynnerne leste tekster som dreide seg om det profetiske ord og talte om Jesu gjenkomst og påfølgende begivenheter. Jeg dannet meg et ”bilde” av endetiden og dens dramatiske hendelser Les mer
 
TRE SPENNENDE OG LÆRERIKE ÅR Av Johan og Adriana Björk
Etter en spennende og lærerik treårs periode avslutter vi vår tjeneste for Norske Pinsevenner her i Israel. Først og fremst vil vi takke Herren for hver dag sammen med ham i det lovede land.
Les mer
 
Nye avdelinger åpnet Kfar Sha'ul  Av Adriana Björk
Den 29. mars 2017 ble Jerusalem Mental Hospital, avdeling Kfar Sha'ul offisielt åpnet med tre nye avdelinger i det nye bygnings-komplekset inne på sykehus-området i vestre deler av Jerusalem. Til denne åpningsseremonien var noen.. Les mer
 
EN VOLONTØRS MØTE MED ISRAEL Av Helge Olsen
Jeg fikk en plan over aktiviteter for volontørene da jeg ankom 7. februar. I planen var det merket av for samlinger hver onsdag på omgang i volontørboligene, og møte på Bet Norvegia hver mandag. Det var også satt av tid til en volontørtur,  Les mer
 
Kirken, reformasjonen og jødene Av Dag Øyvind Juliussen
Den 31. oktober 2017, er det 500 år siden Luther offentliggjorde sine 95 teser mot avlatshandel i kirken. Vi takker Gud for de bibelske sannhetene som ble løftet frem gjennom reformasjonen: Sola Fide - gjennom troen alene... Les mer
 
DET ALLMENHETEN IKKE VET Av Harald Ramstad
- Hvorfor er politikere, media og intelligentsiaen imot Israel? Dette spørsmålet stilte Josh Reinstein under konferansen Oslo Symposium for en tid tilbake.  - Er det fordi det er det eneste demokratiet i Midtøsten? Les mer
 
INTERVJU MED HIRSHBERG Av Jon E Henriksen
Et møte med Arie Hirshberg: "Jeg så opp mot himmelen.." Vi har gjort et lite stopp under vår daglige guidetur i Israel. Det er tid for lunsj. Vi sitter i Nasaret, sammen med guiden som vi har hatt på turen i Israel, Arie Hirshberg. Les mer
INTERVJU MED BRØDRENE HAUGEN Av Jon E Henriksen
"Dere har som kjent vært mye engasjert i NPAI. Vi retter spørsmålet til Harry først: Er det over mange år dere har vært engasjert? - Første gang jeg jobba der nede var i 2001. Les mer
 
Proporsjoinalitet og Israel  Av Jon Anders Bregård
Israel er ikke det største problemet i verden. Men dette er vanskelig å forstå når man ser den uproporsjonale måten som FN og massemedia har behandlet Israel på. Til og med Ban Ki-Moon, FNs tidligere general-sekretær, uttalte at..  Les mer
 
"Her er en liten gutt.." Av Kjell Tegnander
Av Jesu mektige undre som Han utførte under sitt jordeliv, er nok brødunderet det største. Johannes’ versjon av dette er  beskrevet i kapittel 6.Beretningen ha jobbet i meg i det siste, og jeg vil gjerne i denne artikkelen kommentere..
Les mer
 
Hilsen fra formann Håvik
Da er det tid for å sende en liten hilsen gjennom bladet igjen. Tiden går utrolig fort, selv for oss som er pensjonister og egentlig har god tid. Men det er bare å følge med. Nå er vi kommet til mai måned, en fantastisk flott tid der vi virkelig får se Guds under i naturen.
 Les mer
 
INTET VÅPEN SMIDD MOT DEG Av Jon Erling Henriksen
Jeg er litt stolt i skrivende stund. Årsaken ligger i hva jeg leste nettopp av nyheter fra Israel. Det betyr at jeg er med i en rekord! Hvorfor det, sier du kanskje? Jo, nå skal du se følgende sitat: "Tall for april viser at aldri tidligere...
Les mer
 
Israels høytider - Pinsen Av Jon Erling Henriksen
Det var så interessant da vi kjørte gjennom Israels sletteland, og den ene åkeren etter den andre lå overmoden. Og Jesu ord var så passende: "Se, markene er modne til høst". Guiden brøt stillheten med å si: "Når er det disse åkrer høstes?"  Les mer
 
ISRAELS HELLIGDOMMER-DEL 2 Av Torolf Karlsen
Her fortsetter bibelstudiet om Israels helligdommer slik vi finner dem i Bibelen. Når vi i del 2 kommer til tabernaklet,  helligdommen Moses fikk beskjed om å reise, berører vi den aller første bolig hvor Gud ville møte Israel og bo midt i blant dem. Les mer
 
Kjære Israel-venner Av Birger Unneland Håvik, leder NPAI (mars 2017)
Etter noen måneder med mørke og korte dager merker vi nå at det blir lyusere og lysere. Dette gjør noe med oss. I alle fall merker jeg det godt. Jeg må få være litt personlig i dette innlegget. Livet byr oss på mange overraskelser. Det har også vi fått erfare. Den 13. januar fikk vår datter, Marianne... Les mer
 
Jødene og Israel Av Harald Ramstad (mars 2017)
Under et av årene i min ungdomstid fikk jeg plass som selger i Fischers Herreekvipering i Narvik. Jeg trivdes fra første dag og opplevde min jødiske sjef Abel Fischer som en hyggelig og omgjengelig arbeidsgiver. En stor del av byens og distriktets folk var stadig innom og gjorde sine innkjøp.  Les mer
 
Israel vil bestå Intervju med Svein Harald Haugland (mars 2017)
Her har jeg slappet av mange ganger mellom møtene - i sofaen hos Svein Harald Haugland og kona Vivian. Endelig kunne jeg få en liten samtale med Svein Harald for bladet Sjibbolet. Svein Harald har vært engasjert i Israel og NPAIs arbeid i lengre tid. Og på spørsmålet: Når startet ditt arbeid i Israel.. Les mer
 
Hva er løsningen – én to eller tre stater? Av Torolf Karlsen
Det store spørsmålet i konflikten mellom Israel og palestinerne er at det ikke finns en partner for fred i den palestinske leiren. Dette skyldes at konflikten har låst seg fast på tross av at USAs presidenter siden Jimmy Carter, Ronald Reagen, George H.W. Bush senior, Bill Clinton, George W Bush og... Les mer
 
Israel reformasjon Av Dag Øyvind Juliussen, dir. Norsk avdeling ICAJ
I Apostlenes Gjerninger leser vi om den første menighet som holdt «urokkelig fast ved apostlenes lære». Det har ofte vært strid om hva som skal være menighetens lære og forståelse av Guds Ord på ulike områder. Ordet er klippen å bygge på og lyset på vår sti. Når dets budskap tilsløres eller blir forsøkt endret.. Les mer
 
KAMPEN OM JERUSALEM Av Jon Anders Bregård (mars 2017)
«Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme meg! Må min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer deg i hu, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede!» (Sal 137, 5-6). Jøden Marvin Hier leste blant annet fra deler av denne bønnen... Les mer
 
Kjære Israel-venner, givere og støttespillere Av Adriana Björk (mars 2017)
Høsten og vinteren gikk fort, og nå tror vi at vi kommer sakte, men sikkert over mot våren. Hagen har vært full av sitrusfrukter, og vi høster fortsatt i bøtter og spann. Rundt omkring ser vi at mandeltrærne våkner og kommer med sine blomster; litt seinere denne vinteren.. Les mer
 
Ha tro til Gud Av lektor Øyvind Gaarder Andersen (mars 2017)
Det nærmer seg tiden for Jesu korsfestelse, død og oppstandelse. Han har ridd inn i Jerusalem på palmesøndag. Og nå, dagen etter, er han på nytt på vei til Jerusalem fra Betania. Han blir sulten og får se et fikentre med løv, et stykke unna, og går dit for å se om det har fikener. Les mer
 
Liknelsen om ugresset i åkeren Av Gordon Tobiassen (mars 2017)
Lignelsen om ugresset i åkeren er svært aktuell for denne vår tid. Det etiske og moralske forfall i samfunnet, løgn og sannhet som blandes sammen i kristen sammenheng, gjør at denne lignelsen har stor aktualitet for oss i dag. Vi møter i denne lignelsen flere ting: Åkeren er et bilde på menneskeslekten.. Les mer
 
Mye å lære av Israel i en utfordrende tid Av Jon Erling Henriksen (mars 2017)
Den siste tidens fokuseringer på den nyvalgte amerikanske presidentens behandling av hvem som skal få innreisetillatelse til USA, har skapt veldige debatter. Nå skal vi vokte oss vel for å bli politiske i vår lederartikkel. Men vi ønsker å nevne litt om hvordan Bibelen vinkler... Les mer
 
Toda rabba, tusen takk! Av Kristin Asprusten Av Kristin Asprusten (mars2017)
Da er min tid som volontør her i Israel over, og jeg vil prøve å skrive litt om oppholdet. For 18 år siden var jeg på en rundreise i Israel. Det var en helt fantastisk tur. Siden har jeg hatt lyst til å reise hit igjen, men årene har gått, og det har ikke blitt slik. Men på forsommeren var jeg på en møteserie som Thorstein Grotbæk hadde. Les mer
 
De israelske bosettingene i Judea og Samaria  Av Torolf Karlsen
Det har blitt satt fokus på bosettingene i Judea og Samaria. nærmere 500 000 jøder har flyttet til Judea og Samaria som ligger i C-området etter Oslo-avtalen. Det er i dette området hvor de såkalte "ulovlige" nybyggerkoloniene holder til. Disse har blitt fordømt som ulovlige på tross av at de befinner seg på C-området.. Les mer
 
En ny skammelig resolusjon mot Israel i Sikkerhetsrådet Av Torolf Karlsen
Statsministeren Benjamin Netanyahu langet ut mot USAs President Barack Obama fredag, og beskyldte ham for aktivt å motarbeide Israel i FN- og å for å ha forlatt all diplomatisk forsiktighet. En amerikanske avholdenhet i Sikkerhetsrådet førte til en resolusjon om avvikling av jødiske bosettinger .. Les mer
 
Hilsen til Israel-vennene fra NPAI-formannen .  Av Birger Unneland Håvik.
Det er helt utrolig, men denne gangen er det julenummeret av Sjibbolet som går i trykken. Det er helt uhyggelig hvor fort tiden går. Det betyr òg at vi bare blir eldre og eldre. Men tenk så stort at vi får oppleve å bli eldre. Det er ingen selvfølge. Når vi tenker jul, er det naturlig at vi tenker på Israel.... Les mer
 
Israelturen som forandret mitt liv. Intervju med Jon Erling Henriksen.   [12/16]
- Da må jeg jo fortelle at det var min mor som spanderte turen til Israel, og det var flere i vår familie som reiste dit. - Det var i 1978. På det tidspunktet reiste jeg i Den Indre Sjømannsmisjon. Jeg har jo gått en del på pinsemøter og baptistmøter, og var klar over at den dåpen de praktiserte var den bibelske dåpen.  Les mer
 
Storinnrykk på Beit Betania. Av Marit og Birger Håvik
24. juni reiste en forventningsfull gjeng til Israel. Målet var i hovedsak Jerusalem, men også noen dager i Tiberias. Turen varte til 4.juli. Størstedelen av gruppa var fra Haugesund, representert av familiene Lundh, Tjernagel og Håvik. I tillegg satte vi stor pris på at Randi og John Ivar Trannum ble med oss Les mer
 
Shalom fra Mevasseret Zion. Av Adriana og Johan Björk, Israel
Etter noen sommeruker er vi igjen kommet på plass her i Israel. Under sommeren var Beit Betania fullt av besøkende. En gruppe på 20 ungdommer og ledere hadde benyttet anledningen til å bo rimelig under sin sommerferie her i Israel. Residensen i Mevasseret Zion ligger nært til mange plasser i landet. Les mer
 
I samtale med Åse og FinnArne Ausdal. Intervjue med Jon Erling Henriksen
Vi var jo engasjert i Israelarbeidet ved at jeg satt i Feltutvalget for Israel, som det ble kalt den gangen. Inger og Gudbrand Sandvoll var den gangen representanter. Og de hadde vært i Israel i ti år. Så viste det seg at de fikk ikke lenger visum til Israel. Da ble Åse og jeg spurt om vi kunne reise ut å erstatte..  Les mer
 
Volontører i Israel fra februar til mai 2016 Av Charlotte Christiansen
Det er utrolig hvor mye man kan få sagt uten å bruke ord, det har disse tre månedene vært et bevis på! Tidlig i februar landet vi tre jenter på Ben Gurion; Martelita, Laila og jeg. Ingen av oss visste helt hva vi gikk til, men vi var spente og ivrige etter å få tjene Israel og det jødiske folket. Les mer
 
Tal vennlig om Israel. Av Jon Anders Bregård
Araberne mislyktes gjennom flere kriger å utslette staten Israel. Palestinerne oppdaget da plutselig sin «nasjonale identitet». Hvorfor krevde de ikke en egen stat når de var under tyrkisk, engelsk eller jordansk/egyptisk styre? Media elsker konfliktene i Midtøsten.  Les mer
 
"For en tid som denne.." Leder av Jon Erling Henriksen
Mine tanker har den siste tiden vært innom verset i Esters bok der dette velkjente, og ofte siterte vers står: "For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme.  Les mer
 

Høytider i Israel - De usyrede brøds høytid. Av Jon Erling Henriksen Skriftavsnittet danner grunnlaget for loven om de usyrede brøds høytid. Det første vi skal merke oss er: Denne høytiden innledes med påskefeiringen. Altså: Ofringen av påskelammet på den 14. dagen danner grunnlaget for den høytid som skulle feires t.o.m. den 21. dagen i måneden Abib. Les mer

 
Israel trenger støttespillere. Av Torstein Grotbæk - desember 2016
Norske pinsevenner ønsker å støtte prosjekter hvor som helst der vi kan vise nestekjærlighet mot jøder og arabere. Alle mennesker er født i Guds bilde, og Gud elsker alle mennesker. Dette beviste han ved at han sendte sin sønn til denne verden for å oppfylle det han hadde lovet.
Les mer
 
Wiggo Tangstad: - Ja, vi må hjelpe det jødiske folk..
Det har vært en utrolig innholdsrik og spennende sommer for mitt tilfelle. Har fartet land og strand og fått innånde mye visdom og erfaringer fra skattede forkynnere i ulike stevnesammenheng. Det som på en spesiell måte risser seg inn i hukommelsen, må nok være mine samtaler som jeg fikk... Les mer

 

Høytider i Israel - Påskehøytiden. Av Jon Erling Henriksen, reisesekretær.
For det sjette: Ilden, lammet, urtene og usyret brød hørte sammen. "De skal ete kjøttet samme natt, stekt over ilden og med usyret brød og bitre urter skal de ete det". (2 Mos 12:8) I dette verset møter det oss viktige bestanddeler: ilden, urtene og brød. Dette skulle så forenes med lammet. Les mer
 
Intervju med Shervin Ebrahimian. Av Jon Erling Henriksen
I våre dager er det blitt mer og mer vanlig med andre hudfarger i vårt samfunn. Dette avspeiler seg også i våre forsamlinger, og etter hvert i forkynner-kollegiet i vårt land. Dette la jeg også merke til i Valldal. Jeg tenker da på pastor Shervin Ebrahimian som er pastor i Betania Arendal... Les mer
 
"Et Palestins arabisk land?" Av Gordon Tobiassen
Mange av oss observerer at synet på Israel, ut fra Bibelens lære, ikke lenger synes å være allment anerkjent og forstått. Redaksjonskomiteen for Sjibbolet vil derfor klargjøre og presisere det syn som NPAI står for. Dette gjør vi ved å presentere fortløpende artikler... Les mer
 
Flittige hender i Mandal. Av Elin Hanne Sjølingstad
De gamle misjonsforeningenes tid er ennå ikke forbi. Annenhver torsdag formiddag samles omtrent 20 damer til hyggelig samvær omkring strikketøy, kaffe, medbrakt niste og Guds Ord. Da vi alle er godt voksne, er formiddagen et godt tidspunkt. Stedet er Familiekirken i Mandal. Les mer
 
I disse OL-tider. Leder av Jon Erling Henriksen
Det er OL-tider når dette skrives. Og du gjør deg sikkert tanker - har det noe å gjøre i Sjibbolet? Hvis jeg kan få låne din oppmerksomhet litt til, kan du kanskje forstå meg etter endt lesing av denne lederen. Men først: Første sommer-OL i mer moderne tid ble arrangert i Athen i 1896. 
Les mer
 
Hilsen fra en volontør i Israel Av Laila Didriksen
"Hey, nice to see you!" Det er min engelsktalende pasient og venn som møter meg i døra på morgenen, med et stort smil og handa i været, i hilseposisjon. Vi har hatt mange samtaler i tiden jeg har vært på avdeling Gimmel, den psykiatrisk-geriatriske avdelingen på Kfar Shaul, i Jerusalem. Les mer
 
- Gud holder sin hånd over sitt folk, Israel. Intervju med Oddvar Johansen
Vi sitter i hyggelig samtale, Oddvar Johansen og undertegnede, i en hyggelig loftstue i Fevik. Begge er vi deltagere under et sommerstevne som Zion Fevik arrangerer. Innimellom får vi tid til noen samtaler. Og en slik siesta benytter vi også til fordel for Sjibbolets lesere. Oddvar Johansen er kjent for de fleste av oss. Han har en nokså lang merittliste.. Les mer
 
Israels ultimate rakettforsvar av Torolf Karlsen
Israel er i stand til å ta vare på seg selv. Ikke alle er klar over deres militære kapasitet og det kan være på sin plass å informere våre lesere om den utvikling som har skjedd de siste årene innenfor anti-rakettforsvaret utviklet av israelerne i samarbeide med USA.  Les mer
 
Daniels 70 årsuker forklart av Torolf Karlsen
Det er flere som har tatt på seg å utlegge profeten Daniels store profeti om de 70 årsukene men med varierende resultat. Likevel er det av stor viktighet at man klarer å løse denne hemmeligheten om den helt spesielle tiden det her dreier seg om, nemlig 490 profetiske år som er tilmålt Israel (7x70)
Les mer
 
- Israel og profetordet fikk kristenlivet til å blomstre. Av Kristian Bregård
Jeg er fra en familie som alltid har vært opptatt av Israel og profetordet. I min oppvekst var det derfor helt naturlig at jeg hadde et positivt syn på Israel. Jeg er fra en familie som alltid har vært opptatt av Israel og profetordet. I min oppvekst var det derfor helt naturlig at jeg hadde et positivt syn på Israel. Til tross for dette må jeg ærlig innrømme at jeg i ungdomsårene egentlig aldri helt forstod Israels rolle i Bibelen.
Les mer
 
- Vår største oppgave er nok å informere kristen-Norge. Intervju med Jon Brammer
I forrige nummer av Sjibbolet hadde vi en artikkel om volontørarbeidet i Israel. Per Nilsen fortale om sine erfaringer og opplevelser rundt dette arbeidet. Denne gang treffer vi ekteparet Elisabeth og Jon Brammer som har stått sterkt i dette arbeidet gjennom mange år. Når reisesekretæren besøker Oslo er det alltid hyggelig å bli tatt imot..
Les mer
 
- Morgendagens Israel gir utfordringer for NPAI. Intervju med Birger Håvik
Formann i NPAI, Birger Håvik, tar en liten oversikt over arbeidet som norske pinsevenner gjennom en årrekke har engasjert seg i. Nå ser han for seg noe av det som kan være morgendagens Israel. Slik som verdensbildet er blitt i dag, med nye folkegrupper som hevder at de er av jødisk avstamning, søker de hjem til det de mener er deres hjemland.. 
Les mer
 
Er Israel en apartheid-stat? Av Dan Johansson
Påstanden om at Israel er en apartheid- stat kommer stadig tilbake i debatten om Israel. Ordet apartheid er afrikaans og betyr ”personvern” eller ”utmerkelse”. Ordet kommer fra de forholdene som rådet i Sør-Afrika gjennom årene 1948 -1994 etter at Sør-Afrika gjennom flere hundre år ble styrt først av hollendere og deretterav engelskmennene. 
Les mer
 
Et opphold i Israel som har gitt mye tilbake av Martelite Johannesen
Akkurat nå sitter vi på stranden i Ashdod med iskaffen i hånda, og bølgene bruser mot oss.. Tre måneder er snart over.. jeg har kun to arbeidsdager igjen på Blomstein dagsenter for eldre. Om fem dager er vi hjemme igjen. Hvilken herlig tid det har vært! Disse tre månedene har gått relativt fort! Språket, derimot, har det ikke gått så fort med.
Les mer
 
-Det er ingen fremtid for jøder i Europa av red Jon erling Henriksen
Ved lesning av oppsiktsvekkende og dramatiske tildragelser i Frankrike, dukket uttalelser fra tidligere sjefsrabbiner Yisrael Meir Lau opp i min tanke. I første del av dette årtusen uttalte han følgende: "I de seneste månedene har jeg reist i Østerrike, Storbritannia, Sveits, Belgia og Nederland. 
Les mer
 
Cæsarea - hvor Ånden falt av Øyvind Gaarder Andersen
Cæsarea er et av de fascinerende historiske stedene man gjerne besøker i Israel. Her fant gjennombruddet for misjon blant hedningene sted (Apg 10). Og her satt Paulus fengslet i to år, og samtalte stadig med landshøvdingene Festus og Felix, og holdt også sin forsvarstale for kong Agrippa (Apg 23-26).
Les mer
 
Jerusalem - Israels udelelige hovedstad av Thorstein Grtotbæk
I dag tar vi det nærmest for gitt, at vi har en stat i Midtøsten som heter Israel og som har en hovedstad som heter Jerusalem, selv om den ikke er blitt anerkjent av de mange. Men opprettelsen av Israel og Jerusalem som deres hovedstad i moderne tid, er egentlig et verdenshistorisk mirakel uten sidestykke.
Les mer
 
Shalom fra Israel av Adriana og Johan Björk
Vi teller tretten måneder i dette året (5776) og det gjør at påsken i Norge var en fullmåne tidligere enn her i det Lovede Land. Men budskapet står fast: "He is not here, he is risen". Han er ikke her, Han er oppstått... slik det står skrevet på døren til graven ved "Gordons Golgata". Den viktigste hendelsen i menneskets historie. Les mer
 
Hvordan står det til med Islam i dag? Av Torolf Karlsen
Vi hører stadig at Islam er i vekst. Påstanden skaper frykt i manges hjerter. Ikke bare hos kristne men også hos vanlige mennesker med et vestlig verdisystem. Islam oppleves som en trussel mot de bestående verdiene. Men det at islam vokser i verden er en påstand med modifikasjoner.
Les mer
 
Et liv i flukt og spenning. Intervju med Erst Knudsen
Jakov Adlers flukt fra nazismen førte han til Israel. I dag er han blant landets respekterte borgere med kontakter langt inn i nasjonalforsamlingen. Vi møter Jacov Adler på Hotell Bondeheimen i Oslo en tåkefull novemberdag. Det er lansering av boken om hans liv, «Flukten fra nazistene», skrevet av journalist og tidligere Israel-korrespondent for avisen Dagen, John Solsvik. 
Les mer
 
Ny lov mot kriminalitet vedtatt i Knesset. Fra avisen YnetNews
Den Israelske regjeringen vedtar en plan i kampen mot kriminalitet i den arabiske sektoren. Planen inkluderer bygging av 10 nye politistasjoner og renovasjon av 10 eksisterende i den arabiske sektor eller sektorer med blandet befolkning og nyansettelser av 2600 politifolk i tillegg til den eksisterende styrken.. 
Les mer
 
Antisemittismen og jødenes frelseshistoriske rolle av Eva Olsvold Sundar
Jeg har nylig avsluttet et undervisningshefte som handler om antisemittismen og Guds frelseshistoriske plan med jødene. I dette heftet ønsker jeg å vise at Bibelen har en forklaring på det som for oss ofte fremstår som et meningsløst og uforståelig hat opp gjennom århundrene. Les mer
 
Israel - en blomst i ørkenen av Jon Anders Bregård
Midtøsten er kjent for sine mange konflikter og brutale kriger, selv når det er snakk om arabere mot arabere og muslimer mot muslimer. Alle som faller fra islam, eller ikke er «ivrige» nok i sin utførelse av religionen, skal drepes. På det beste er det ikke massakrer - men undertrykkelse som overfor kopterne i Egypt, eller overfor kristne i de palestinske selvstyreområdene.
Les mer
 
Menigheten i Jerusalem de første 100 år av Torolf Karlsen
Verdens første menighet ble født i Jerusalem pinsedagen, 50 dager etter påsken året 32 e.Kr.Alle de 3000 som ble frelst den dagen var jøder. Det var jøder fra Judea men ikke bare fra den gang Jødeland. Her var det mange jøder fra Diasporaen, jøder som talte sitt morsmål men også både gresk og latin og andre språk... Les mer
 
Jon Erling Henriksen intervjuer Per Enok Nilsen
Det har gått noen dager siden Per Nilsen var og hentet meg på Rygge flystasjon. Vi sitter og samtaler i deres trivelige enebolig som ligger et lite stykke utenfor Halden by, i retning mot svenskegrensen. Her har jeg vært før. Og siden det var så trivelig sist bad jeg om å bli innlosjert hos Nilsens denne gangen også. Les mer
 
"Trøst da hverandre med disse ord" av Osvald Instebø
I de siste seks vers av dette kapittel skriver Paulus om bortrykkelsen når Jesus kommer igjen og om de troendes oppstandelse. Sannsynligvis var det i menigheten noe uklarhet om det som hadde med oppstandelsen å gjøre eller at det nylig hadde vært dødsfall i menigheten og at de var usikre på hvordan det ville bli med dem Les mer
 
Vekter, hvor langt på natt? av David Østby
Gjennom historien har menneskeslekten til alle tider vært opptatt av håpet! Når trengslene har vært som en natt, høres rop fra mennesker som har mistet håpet. Kommer det en ny dag? Har fremtiden i seg løfter om en forandring? Ropet til vekteren i teksten fra Jesaja er et profetisk ord som virker gåtefullt, men dess mer.. Les mer
 
Påske fra Jerusalem av Torolf Karlsen
Det er ikke sikkert at den vanlige mann i gaten tenker over det: Ingen påskehøytid noen steder i verden uten de hendelser som skjedde i Jerusalem i påsken år 31. Jesus fra Nasaret, en mann utenom det vanlige med stor kraft i både ord og gjerning, ble anklaget for blasfemi og oppvigleri av det høye råd, ble korsfestet...  Les mer
 
Shalom fra Mevasseret i Israel mars 2016 av Adriana og Johan Björk
Yeshua HaMashiah lever og vi får se profetord gå i oppfyllelse her hver dag. De kommer fra øst og vest, de kommer fra syd og nord. Mange fiskes og lokkes, andre jages vekk fra sine tidligere "hjemland". Byggeaktiviteten er stor i Eretz Israel og nye hus og leiligheter ferdigstilles kontinuerlig.Tiden flyr! Dagene blir igjen lengre og lengre og det er godt. Les mer
 
"Sammenbrudd for PA og Oslo-avtalen er nær," Zeev Elkin Fra avisen YnetNews
«Det er ikke spørsmål om Den Palestinske Selvstyremyndigheten bryter sammen, men når», sier Ze’ev Elkim, minister for Innvandring og Integrering, og hevder at «de fleste av kandidatene til å overta etter Abbas, ikke er valgbare, og kan heller ikke vinne over Hamas i et valg.» Minister for Innvandring og Integrering, Ze’ev Elikin (Likud) hevdet mandag (29.02.) at dagene til både PA så vell som Oslo-avtalen er talte.
Les mer
 
Israel mot endens tid Kronikk av Torolf Karlsen
Etter 2000 år
i landflyktighet kom Israel tilbake til det gamle landet sitt og ble en ny nasjon blant verdens andre nasjoner. Det skjedde ikke uten komplikasjoner. Da den engelske kolonimakten trakk seg ut og de israelske nasjonale lederne så vidt hadde undertegnet dokumentet for statens dannelse, sto seks arabiske nasjoner klar.. Les mer
 
Bønn i Det nye- og gamle Testamentet
Hvorfor skal vi lese Det gamle testamentet? Er det ikke Det nye testamentet som er viktig? Det er jo her vi finner den endelige åpenbaring gjennom Jesus Kristus. Jo, det er helt riktig! Men Det gamle testamentet er også viktig. Vi må lese det for å få bakgrunnen til Det nye testamentet, og for å få innblikk i Guds frelsesplan med menneskeheten. I tillegg er Det gamle testamentet et skattkammer som på forskjellige måter illustrerer åndelige sannheter vi lærer av Det nye testamentet. Her levendegjøres og dramatiseres åndelige prinsipper.Les mer
 
Islam viser ansikt av Gordon Tobiassen
Etter å ha overvunnet fascismen, nazismen og kommunismen, står verden nå overfor en ny global trussel: Islam med islamismen. Vi ser i dag hvordan bilde tegner seg tydelig for oss her i Vesten. Islam har i dag over 1,6 milliarder tilhengere i verden og er dermed verdens nest største religion fulgt av hinduismen på tredje plass. Med en vekstrate på nesten to prosent hvert år vil islam om noen tiår kunne telle to milliarder og dermed true kristendommens førsteplass.
Les mer
 

Den som ikke vil velsigne Abrahams etterkommere, har ordet imot seg av Alf Magnus
O
m et par år skal reformasjonen markeres. Da er det 500 år siden Luther slo opp de 95 tesene på slottskirkedøren i Wittenberg. Det var startskuddet på det vi refererer til som reformasjonen. Både Luther og Calvin løftet fram evangeliet og renset Skriften fra mange lag av tradisjon som hadde fordunklet og forvansket synet på hva som skulle til for å frelse oss fra synden og syndens makt. Vi skal med rette feire denne begivenheten som bragte med seg så mye godt. Les mer

 

Volontørhilsen fra Irene og Ivar av Irene Mykjåland
"Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn". Dette navnet var og er og skal bli Guds håp for Israel og for oss alle. Jerusalem har vært arbeidsplassen til min mann Ivar og meg selv de siste to månedene. Bare en måned gjenstår til vi reiser hjem til Norge. Fra 8. september til 8. desember - måneder fylt med fantastiske opplevelser og et godt fellesskap i NPAI sitt hus Beit Betania.
Les mer

 

Nye relasjoner fremstår i Midtøsten av Torolf Karlsen
Man kan trygt si at forholdene i Midtøsten er svært ambivalente. Forholdene mellom statene er flytende og har vært det lenge. Men dette ustabile stadiet synes å føre til nye konstellasjoner statene imellom, konstellasjoner som for kort tid siden ikke var tenkelige. Nå fremstår et nytt Midtøsten med nye relasjoner mellom stater som før var sterkt fiendtlig innstilt til hverandre.
Les mer

 

Shalom fra Mevasseret Zion
I begynnelsen av september landet vi på Ben Gurion for å gå i gang igjen med arbeidet på Eitanim og Kfar Sha'ul mentalsykehusene i Israel. Omtrent en uke senere fikk vi på plass våre tre volontører, Ivar og Irene Mykjåland og Unni Nærbø. Veldig kjekke og ivrige volontører som ønsker å kunne bety en forskjell for dem vi til enhver tid får støtte, trøste og hjelpe her i Israel. Les mer

 

Søk velsignelsene og hold fast på det gode
For noen dager siden ringte en eldre mann til meg. Jeg går for å hjelpe ham med innkjøp av matvarer fra kjøpesenteret. Vi drikker kaffe sammen og prater mye. Han er interessert i å prate om alle ting. Han liker å stille spørsmål til meg om helsesystemet i Norge, om klassisk musikk, om politikk, og iblant også om Slovakia. Han ringte meg en kveld og sa at jeg måtte slå på Channel 1 på fjernsynet, fordi de da snakket om Slovakia. Les mer

 

Derfor sitter vi igjen med et falskt bilde av Israel Av Conrad Myrland - leder av MIFF
En ekstrem overdekning av Israels kriger, uten at krigen sammenlignes med kriger i andre land, skaper er falskt inntrykk av en grusom jødisk stat. Et falskt bilde av Israel har festet seg i store deler av befolkningen. Det beste beviset kom i en rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
i 2012. Deltakerne ble presentert for påstanden: «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig.»
Les mer

 

Vi kan stole på Guds løfter Av forstander Terje Berg
Jesus var jøde! De 120 åndsdøpte på pinsedag var jøder! Frelsen kommer fra jødene! Paulus spør om hvilket fortrinn jødene har. Først og fremst ble Guds ord betrodd dem. Selv etter Golgata og i menighetens tidsalder heter det: «for jøde først, deretter hedningene». Evangeliet kom til oss hedninger gjennom dette folket. Gud gjorde en pakt med jødefolket. Kan vi stole på Gud når han inngår pakt?
Les mer

 

Israel-stevnet på Gvarv sommeren 2015 av Evelyn Frøyshov
Stevnet startet torsdag 11. juni, og vår leder Birger Håvik ønsket velkommen. Åpningstalen ble holdt av Terje Tveiten, pastor i Betania Notodden / Zion Fevik, og han var ny stevnetaler. Hans budskap var om endetiden og de profetiske tider vi lever i. Men som kristne venter vi ikke på dommedag, men på Jesus Kristus og bortrykkelsen. Les mer

 

Israels rett til å bo i trygghet i sitt eget land av Kent Andersen
Israel er kontrastenes land. For litt over to år siden var vi med familien på stranden i Tel Aviv. Ved siden av oss lå noen arabiske tenåringer som vi ble kjent med. Dert viste seg at de kom fra Ramallah og hadde tatt turen til Tel Aviv for å bade. «Så, dere kan komme hit og bade når dere vil? Ja», svarte de, selvfølgelig. «Så, dere kan reise hit og kjenne dere trygge?» Les mer

 

Tidslinjen gjennom historien.  Leder av Torolf Karlsen
Vi er vel alle kjent med begrepet «tidslinja». I alle fall de som bruker Facebook og lignende. Begrepet er lett forståelig. Det kan bety et menneskes tidsløp, fra fødsel til død, slik det er med den enkelte hvor livet begynner ved fødsel og avsluttes ved døden. Da er tidslinjen konkludert. I en større sammenheng kan det betyr et historisk forløp og gjelder folk og nasjoner, ja, hele verden.
 Les mer

 

Jødiske arabere, arabiske jøder eller israelske arabere.  Av Dan Johansson
Virker overskriften merkelig? Eller finns der araber som egentlig er jøder? Det settes pris på at opp imot 85 % av de arabere som lever i det vi kaller det egentlige Israel (stor-Israel) har jødisk slekt. De fleste ønsker å leve ut sin jødiske identitet men er skremt til taushet og taler derfor ikke tale om sitt opphav.
  Les mer

 

Hva lærer den Katolske Kirken? Av Gordon Tobiassen
Den Katolske kirke har sider som både protestanter, evangelikale og pinsekarismatikere er enig i. Her kan nevnes: Treenigheten, Fader, Sønn og Den Hellige Ånd. Bekjennelsen av Jesus, som sann Gud og sant menneske. Synet på ekteskapet, menneskeverdet, religion og samvittighetsfriheten.  Les mer

 

Trøst, trøst, mitt folk. Av Ragnhild Hoholm, volontør
Jeg heter Ragnhild Elisabeth Hoholm, og er volontør (frivillig arbeider) for NPAI.
Dette er min fjerde periode, og har tilsammen vært her i 19 mnd. Første gang var jeg på en dagavdeling på Kfar Shaul, som er et mentalsykehus. De andre gangene har jeg vært sosialvolontør i Mevasseret Zion.  Les mer

 

Israels rakettforsvar av Torolf Karlsen
Israel er i stand til å ta vare på seg selv. Ikke alle er klar over deres militære kapasitet og det kan være på sin plass å informere våre lesere om den utvikling som har skjedd de siste årene innenfor anti-rakettforsvaret utviklet av israeleren i samarbeide med USA. Vi er selvfølgelig interessert i at Israel skal ha tilstrekkelig evne til å forsvare seg. Les mer

 

Nye relasjoner oppstår i Midtøsten en analyse av Torolf Karlsen
Man kan trygt si at forholdene i Midtøsten er svært ambivalent. Forholdene landene i mellom er flytende og har vært det lenge. Men dette ustabile stadiet synes å føre til nye konstellasjoner statene imellom. Slike konstellasjoner som for kort tid siden ikke var tenkelige. Nå fremstår et nytt Midtøsten med nye relasjoner.. Les mer

 

Israel bygger høyteknologisk grensegjerde av Torolf Karlsen
Den israelske regjeringen har besluttet å bygge et høyteknologisk grensegjerde langs grensen mot Jordan. Dette gjøres for å styrke sikkerheten og forhindre at Israels fiender skal trenge inn i landet fra øst. Gjerdet blir spesielt bygget for å stoppe angrep fra IS, Den Islamske Staten. Grenseområdet mot Jordan er det siste området.. Les mer

 

Israel tar i bruk nytt anti-tunellsystem av Torolf Karlsen
Den israelske er klar til å ta i bruk et revolusjonerende forsvarssystem som kan oppdage tuneller. Systemet har vært under utvikling i lang tid og vil nå bli klargjort for bruk langs hele Gaza-stripen. Systemet har allerede blitt utprøvd i noen måneder langs deler av grensen og testene har vært en suksess. Les mer

 

Blir Iran en atommakt? av Torolf Karlsen
- Røsten sa til den sjette engelen, han som hadde basunen: Løs de fire englene som er bundet ved den store elven Eufrat! Og de ble løst, de fire englene som var blitt forberedt for timen og dagen og måneden og året, til å drepe tredjedelen av menneskene. Åp 9:14-15 Vi befinner oss i den store trengsel hvor vredesskålene tømmes ut.. Les mer

 

Et Europa i endring av Torolf Karlsen
De siste ukers hendelser i Europa bekymrer millioner av mennesker. En ser tydelige tegn til endringer i det Europeiske landskapet. Tegn som skremmer og engster. Det dreier seg i verste fall om en dramatisk endring av EUs struktur drevet frem av finanskrisen i Hellas. Hellas er ikke i stand til å betale sin gjeld til store europeiske.. Les mer

 

Mer klarhet etter hvert av Torolf Karlsen
De rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. Ord 4:18 Vi forstår at det profetiske ordet er progressivt når det gjelder klarhet. I dette ligger at profetien var «enkel» men likevel klar men at mer og mere lys skulle komme etter hvert. Den første profetien i skriften er 1. Mos 3:15 om kvinnes ætt som skulle knuse slangens hode.
Les mer

 

Zion, Moria og Oljeberget av Dan Johansson
Når Herren befalte Abraham å gå til Moria-landet, kom han til et land hvor det var tre fjelltopper nær hverandre. Alle tre skulle senere bli berømt i historien, hver på sin måte. De tre fjellene var Zion-berget, Moriah berg og Oljeberget. Zions berg var stedet for det antikke Salem. Det var der kong Melkisedek regjerte. Les mer

 

En dag i barnehagen av Rakel Storsul Karlsen
Jeg heter Rakel Storsul Karlsen og er så heldig at jeg får være volontør hos NPAI i Israel. I en barnehage på Castel i Mevasseret Ziyyon, jobber jeg som sosial volontør, 10 minutters kjøring fra Jerusalem. Her har jeg jobbet siden jeg kom den 7. mars. Dagen for meg, i barnehagen, starter klokken åtte.. Les mer

 

Hvem drepte Jesus? av Torolf Karlsen
Gjennom historien har dette spørsmålet opptatt tusener av mennesker. Som oftest har svaret vært: Jødene. Dette svaret har forårsaket utallige og grusomme lidelser for jøder over hele verden. Forfølgelser og jødeutryddelser som ikke kommer i skyggen av muslimenes herjinger mot jøder i diasporaen. Ikke minst tenker vi på korstogene satt i gang av den romersk katolske kirkens paver.. Les mer

 

Store og viktige profetier om Israel og jødene av Gordon Tobiassen
Vi lever i profetiske tider og ser det profetiske ordet på en måte som aldri før har skjedd. Det er mange viktige profetiske tegn i Guds ord, men et av de store, ja - det største tegnet er Israel. Jeg vil bare kort berøre en del store og viktige profetier angående jødefolket og landet Israel. Det sies at over 80 prosent av løftene og profetiene gitt til Israel i GT, er allerede gått i oppfyllelse. Les mer

 

Noen ord fra Mevasseret av Adriana og Johan Björk
Sommeren er her - og nærmer seg også i Norge, forstår vi... Vi begynner å se reduksjon i vårt arbeid her i Israel for 2014 - 2015 sesongen. Året har var veldig rikt på mange måter. Vår Herre har latt oss få lære kjenne mange nye mennesker,  Les mer

 

Å elske Gud er å elske Israel av Kent Andersen
Israel er og forblir et hett politisk tema. Det finns ingen spørsmål som får temperaturen i nasjonale debatter, demonstrasjoner og tv-show til å stige mer enn spørsmålene som handler om Israel. Det fins mange grunner til å være en varm forsvarer av Israel, men egentlig veldig få gode grunner til å være en aggressiv motstander av Israel, men egentlig veldig få gode grunner til å være en aggressiv motstander av Israel. Les mer

 

Jesus og hans bibel av Josef Østby
Jeg vokste opp i et menighetsmiljø der det Gamle Testamentet hadde en naturlig plass i forkynnelsen. En del brukte tekstene som allegoriske, - et billedspråk. Men også andre ga seg tid med den dypere historiske bakgrunnen. Dette gjorde at Bibelen ble noe håndfast å forholde seg til. Les mer

 

Hilsen fra formannen for NPAI av Birger Håvik
Da er vi for lengst gått inn i et nytt år. Ønsker alle gode og trofaste venner et riktig godt og velsignet nytt år. Det er alltid spennende. Alf Prøysen skrev jo i en av sine sanger at: Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står.. Så spørsmålet er da hva dette året vil bringe oss.
 Les mer

 

Netanyahu danner ny regjering av Torolf Karlsen
 Etter valget, er det nå klart at Likud og Benyamin Netanyahu, vil få 30 plasser i Knesset. Dette utgjør ikke den nødvendige majoriteten som trengs for å kunne regjere. Det er lite trolig at Netanyahu vil søke samarbeidspartnere på venstresiden. Han vil først søke å finne sikre samarbeidspartnere i sin regjering på høyresiden.
 Les mer

 

Israel - et forbilde for oss - av Øyvind Gaarder Andersen
Men alt dette hendte som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss... 1. Kor. 10:11 Det er Paulus som skriver dette om det som skjedde med Israel i Det gamle testamentets tid. Første halvdel av kapittel 10 i 1. Korinterbrev (1 Kor 10), handler om Israels folk som eksempel for oss. Her ser vi en av grunnene til at vi bør lese GT. Les mer

 

Midøsten mot totalt kollaps av Torolf Karlsen
Jeg regner med at de fleste som leser Sjibbolet, er noenlunde oppdatert på utviklingen i Midtøsten. Verdens oppmerksomhet er sterkt fokusert på landene i Midtøsten og ser med frykt på utviklingen fordi konfliktene som utspilles i området synes å være uløselige. Det utrolige er at på tross av krig, ødeleggelse, fattigdom og død, pågår det ingen fredsforhandlinger mellom de stridende partene. 

Les mer

 

Artikkelarkivet inneholder over 400 artikler og en mengde data fra april 2002. Vi har valgt å pakke ned disse filene i en ZIP-fil. Denne filen kan lastes ned og deretter åpnes. Klikk HER for nedlasting og lagring.

     
     
   
     
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no