Israel 70 år - det største mirakel i verdenshistorien
 
Av Torolf Karlsen
 
Israel, du er Guds folk fremfor noe annen nasjon i verden. Tanken om et folk som skulle ha en helt spesiell misjon i verden, ble uttrykt av Herren allerede i Edens hage etter at de første menneskene hadde brutt Guds bud og ble drevet ut av hagen. Gud lovet at det skulle komme en ætt som skulle knuse slangens hode. Denne ætt i entall er Kristus og kvinnen som skulle bringe ham til verden var kvinnen. For den falne menneskeheten trengte en forløser som både var et menneske men også var Gud i én og samme person. Denne forløseren trengte et folk som var Guds folk og en tro som var forenlig med gudsfrykt.

   Siden kom patriarken Abraham på banen. Han tilhørte den slekten som hadde tatt vare på løfte og ætten gjennom alle generasjoner fra Adam til Enok og Metusalem og Noa med Sem og videre til Abraham, Isak og Jakob. Ved Abraham startet den formidable gjerningen det var å skulle bygge en nasjon med de rette aner og innviet i de guddommelige løftene.

   Litt etter litt vokste dette folket og de vokste seg virkelig store tiden de var i Egypt. Gud førte dem til slutt ut derfra og de gikk gjennom den store og forferdelige ørken i 40 år. Men Gud Herren tok vare på folket og førte dem inn i det lovede landet Kanaan. Under Josva tok de landet fra de degenererte folkeslagene som oppholdt seg der. De hadde nå nådd sine synders mål.

Judea og Samaria som er Israels kjerneområder og hvor mange hendelser fant sted. Foto: Torolf Karlsen

Israels historie er interessant men ikke særlig gloriøst. For de syndet mye og hadde harde hjerter og stive nakker. Spesielt var de henfallen til avgudsdyrkelsen som førte til mange nederlag og til slutt bortførelse til fremmede land, borte fra deres eget. Men Gud forkastet ikke sitt folk. Han hadde en stor plan, Messias skulle komme i tidens fylde og den tiden nærmet seg. Etter 400 år med profetisk taushet mellom det gamle og det nye testamentet, kom en profet til syne. Han kom fra ødemarken og var kledd i kamelhårskledning og spiste vill honning. Men han sto frem for å kalle Israel til omvendelse og syndsbekjennelse.

    Dagen han døpte Jesus og innviet ham til den store gjerningen som verdens forløser, var den største dagen i Johannes liv. Jesus begynte sin offentlige gjerning og skarer fulgte ham. Han helbredet alle typer sykdom og oppreiste døde. Men motstanden fra de skriftlærde og deres religiøse ledere tiltok og det ble klart at Jesus kom til å dø for deres og romernes hender. Men det var nettopp derfor han var kommet, for å gi sitt liv til en soning for verdens synder.


   Til sist døde Jesus på forbannelsens tre og ble lagt i en annens grav. Men på den tredje dagen sto han opp igjen fra de døde og åpenbarte seg for sine disipler og da pinsen kom, var de klar til å gå ut i all verden med evangeliet. Den første menigheten i verden var helt gjennom jødisk. Alle som ble frelst pinsedagen og i tiden deretter, var alle jøder. Men Gud viste Peter og de andre at også hedningene hadde del i evangeliet. En vidunderlig vekkelse gikk over det mektige romerske imperiet.

Utsikt fra Nasaret over Sharon-sletten. Foto: Torolf Karlsen

   Israel gikk dessverre en tragisk tid i møte, da ugudelige jøder ledet nasjonen inn i en forferdelig tragedie som kulminerte i år 70 da romeren Titus ledet den 10. legion i krigen mot jødene og la deres land, deres by Jerusalem og templet i grus. I tiden deretter ble jødene spredt for alle vinder og denne utlendighet har vart i omtrent 2000 år.

   Men deres dette skulle ikke bli deres endelikt. For profetene hadde forutsagt at de etter lang tid, skulle samles og komme tilbake til sitt eget land og gjenoppstå som en samlet nasjon. Dette skulle bli et tegn for dem og for alle oppriktige av hjertet, at Jesus Messias skulle komme tilbake og fullføre Guds ord. Israel skal bli frelst og få tilbake sin herlighet og sitt samfunn med Gud Jehova. Verdens frelse og den gudommelige velsignelsen som ble lovet alle slekter og ætter, skal bli en virkelighet i det 1000-årige fredsrike som Jesus skal skape for alle mennesker.

   Vi ser Israel, vi ser deres kamp mot sine gamle fiender, mot antisemittismen grusomme hat, og vi ber for dem at de skal overvinne og nå frem til det Gud har tenkt med dem. Fred over Guds Jerusalem.
 

Er Israel okkupert land?
Dette er det største anklagepunktet mot staten Israel, at jødene har okkupert landet til palestinerne. Denne løgnen er tilstede i alle norske medier og en kan knapt lese en avisartikkel hvor dette begrepet ikke er til stede.
Svenske Dan Johansson har skrevet en utmerket artikkel om dette og vi gjengir denne i sin helhet HER

 
 
 
Torolf Karlsen, webmaster og redaktør
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen