Guds fred fra Jerusalem
 
Av Julianne og Morten Lindhjem
 
Mars 2019

Da var det tid for å gi dere litt inntrykk fra Mevaseret Zion igjen. Vi skriver januar 2019. Vi har hatt en flott høst med positive og flotte volontører. Godt samhold med sightseeing og turer, delt det å være sammen her i Landet. Synnøve og Signe var de siste som reiste hjem 19. desember, etter sine tre måneders opphold høsten 2018. Signe kommer dog ut igjen 2. februar for en ny periode, men da i tre måneder på Eitanim.

Julehøytiden ble feiret her «hjemme» i Israel. 22. desember fikk vi familie på besøk. Vår datter, Madelen, ankom med ektemann og sine svigerforeldre. Julaften dro vi ut på Betlehems-markene, og i det mørket senket seg, sang vi julesanger sammen med lovsangere fra menigheten King of Kings. Det ble servert små-kjeks, punsj og varm kakao. En flott opplevelse.

Hjemme på Beit Betania ble julekvelden feiret med kalkun- middag, riskrem og karamellpudding. Det ble en riktig så trivelig kveld med tanke på at resten av familien vår feiret jul hjemme i Norge. Juledagene ble brukt til samvær, sightseeing og spillekvelder. Julianne var veldig fornøyd med å ha noen å konkurrere mot, - storesøster og svogeren.

Det ble en stille og rolig nyttårshelg. Ingen familiegjester, men Julianne hadde en god venninne på overnattingsbesøk. På kvelden var de sammen med en vennegjeng på bowling og pizza. Herr og fru inntok gamlebyens gater. Det kristne kvarteret var pyntet med julelys og julemusikk.


NPAI-volontører januar/mars
Første helga i januar 2019, ankom våre nye NPAI-volontører flyplassen Ben Gurion i Tel Aviv. Det var en glede å ta imot Gerd. 2. februar ankommer Anne-Lise og skal være på Blomstein dagsenter, et senter for eldre.
Anne-Lises arbeidstid blir på dagen. Det oppleves spesielt å få være i landet til Herren. Det gjør fremdeles godt å rusle oppe i Jerusalems gater på fritiden. Kjenne på folkelivet og pulsen i byen. Vi er så takknemlige for muligheten å være tilstede i Kongens by over så lang tid. Å dele disse inntrykkene sammen med volontørene gjør at gleden bare blir sterkere og dypere. Vår Gudstro forsterkes når vi får være sammen i landet med Hans utvalgte folk.


Det beste ved Israel er skolen (Makor Hatikvah), sier Julianne. Hun stortrives og har nære vennskapsrelasjoner rundt seg. De er nå kun 7 elever i klassen, og de fungerer svært godt sammen. Julianne er stadig på overnattinger hos venninner eller har besøk her hjemme. Flott ungdom som vi heier på av hele vårt hjerte. En generasjon som virkelig trenger Guds beskyttelse og forbønner. Det er spesielt for Juliannes venninner å leve i dette trykket fra verden utenfor landegrensene. Uvirkelig å forstå at fremtiden deres omfatter så mye hat og forfølgelse. Dette gjør inntrykk på oss. Bønneskålene fylles opp om vern og utfrielse for disse ungdommenes fremtid.

De er Guds eget utvalgte folk som var satt til å være ett LYS for nasjonene. Vi vil takke for all forbønn, givertjeneste og støtte til NPAI’s arbeid for de svakeste i landet. Herren velsigne dere rikelig tilbake!

Shalom fra Lindhjems
Julianne, Morten og Ann-Helen
     
 Henting på Ben Gurion, Gerd Vigdis
og Grethe ankommer
 Gerd Vigdis og Torleif klare til innsats hage/vedlikehold oppe på Eitanim  Volontørgjengen samlet. Foran:
Gerd Vigdis, bak fra v: Grete,

Kenneth og Torleif ankom døgnet etter i de tidlige morgen timer. Dagen derpå hadde vi en flott søndag sammen, der vi ble bedre kjent og gikk gjennom diverse orienteringer, samt at vi var på møte på kvelden i den messianske menigheten, King of Kings oppe i Jerusalem.

Mandagen var booket for avtaler med kommunen i Mevaseret og tilrettelegging for oppstart på Eitanim Mentalsykehus. Bestyrerparet ledet an på hver sin plass. Vi opplevde at volontørene ble tatt særdeles godt imot på begge steder. Ledere og personale uttrykker de setter STOR pris på volontørenes ankomst.

På Eitanim i januar vil Torleif, Kenneth og Gerd Vigdis ta seg av hage og vedlikehold. Elmer, Erling og Steinar ankommer noe senere i måneden og vil være en del av dette teamet. 2. februar slutter Signe og Knut seg også til gruppa. Så det blir en flott tid fremover med mange på post. Brita ankommer også i februar og skal være på avdeling med pasienter på sykehuset Kfar Shaul, Jerusalem.

I sosialarbeidet ved kommunen går Grete på hjemmebesøk i nabolaget til eldre og barnefamilier. Grete jobber både dag og kveld. Nora Louise kombinerer barnehage dagtid + enkelte oppdrag med hjemmebesøk på kveldstid. Barnehagen ligger rett oppe i gata vår, og familiene vi er på hjemmebesøk hos, bor heller ikke langt unna oss.
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen