Shalom alle Israels venner
 
Av Jarle Sortland, formann NPAI
 
Desember 2018

Vi nærmer oss slutten av året, og vi som sitter i styret for vårt arbeid, jobber med regnskap og budsjetter. Vi prøver å legge planer og gjøre så godt vi kan for at de gaver som dere så trofast gir, blir brukt på best mulig måte. Vi kan se tilbake på et aktivt år for vårt arbeid. Det er mange som jobber og gjør en fin innsats uten at de får betalt, men jeg tror gleden og velsignelsen som en føler ved å få være med i et slikt arbeid, gjør at ingen av oss tenker at vi skulle hatt betalt for hva vi gjør. Det er et stort arbeid vi får være med å drive, og det krever at vi klarer å samle inn mye penger i løpet av et år.

Vi har i inneværende år budsjettert med at vi skal få inn 3 millioner i gaver. Ved utgangen av oktober ser vi at vi ligger noen hundre tusen på etterskudd. Vi håper at vi skal nå vårt mål, slik at vi kan utføre de ting som vi har planlagt. Vår kasserer ser at pengene kommer inn, men det er ikke mye igjen når vi har betalt våre forpliktelser for hver måned. Av erfaring vet vi at uforutsette ting kan dukke opp, og da hadde det vært greit å ha en liten buffer, men Gud ser oss og vet om oss. Gud har alltid hjulpet oss når vi har vært i behov av midler.

En av de virkelige store begivenheter for vårt arbeid var når vi i høst kunne få overrekke Pårørendehuset til Eitanim. Dette prosjektet har vi jobbet lenge med, og det er mange volontører som har gjort en fantastisk innsats i både sol og regn for at huset skulle bli ferdig. Vi er også så takknemlig til alle dere som støtter arbeidet med gaver, og til deg som trofast ber for vårt arbeid. Pårørendehuset har kostet oss i rene penger ca. kr 1,2 millioner. Hadde vi ikke bygget huset selv, men vært i behov av innleid arbeidskraft og prosjektering, måtte vi nok ha samlet inn over det dobbelte.

For noen år siden besøkte Israels helseminister Eitanim, og han ble vist rundt på sykehuset og fikk se alt hva Norske Pinsevenner hadde gjort der for pasientene. Han sa da at det vi hadde gjort, representerte en stor sum penger som vi hadde gitt. Da tok en av de ansatte ordet og sa til helseministeren: «Dette handler ikke om en pengegave, dette er handverk gitt i kjærlighet. Det er så mye mer enn bare penger, her forlater volontørene trygge Norge for å komme ned og jobbe med hardt fysisk arbeid for å vise sin kjærlighet til oss. Det er mer enn penger.» Ministeren nikket anerkjennende på hode, han tok poenget.

Jeg er veldig stolt over det som vi i vårt arbeid utfører i Israel, enten det er sosial- volontørene våre eller de som jobber med prosjekter oppe på Eitanim. Jeg er glade for at vi har Morten, Ann Helen og Julianne der nede. De har ledet arbeidet og prosjektet på en god måte. Kommer det gjester/turister fra Norge, blir de tatt godt hand om av vårt bestyrerpar. Vi er avhengig av folk som er villig til å bli brukt i Guds arbeid. I Romerbrevet 15.27 står det: For har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. Ja, vi har i sannhet fått del i deres åndelige goder, og derfor er det godt at vi får være med å gi av våre timelige goder. For vi må erkjenne at vi har det godt her i Norge, og det er en velsignelse å få være med å gi noe tilbake til dette folket.

Må Gud velsigne dere alle!

Hilsen
Jarle Sortland, Leder av NPAI.
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen