Jerusalem - del 1
 
Av Hartvik Storslett
 
Mars 2019

“Se, vi går opp til Jerusalem” Matt. 20,18 “Den store kongens by” Matt. 5,35 I følgende artikler vil vi dele noen tanker om Jerusalem. Byen som har hatt og har betydning for jødene, kristne og muslimer. Den ligger på et platå i Juda-fjellene, 754 meter over havet. Som hovedstad er det ikke folkemengden eller størrelsen som gjør den kjent. Innbyggertallet i begynnelsen av 2019 er 919.467 og i 1980 ble den Israels selvproklamerte hovedstad.

Dette er ikke anerkjent av de fleste nasjoner. De vil dele byen i en øst- og vest-region, og dermed gjøre den til hovedstad også for palestinerne. I 2007 var det 68 prosent jøder, 30 prosent muslimer og 2 prosent kristne. USA og Guatemala har ambassade i byen, mens Brasil og Tsjekkia vurderer det. Hvorfor av interesse for oss?

Den er vevet inn i vår bekjennelse, ved de hendelser som hører med til vår FRELSE og TRO, og i overført betydning vårt himmelske hjem: “Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor.” Gal. 4.26. Fordi byen også er vevd inn i profetordet for vår tid og har en spesiell fremtid i tusenårsriket. Dermed vil den nå i endetiden ha verdens oppmerksomhet rettet mot seg, og vi bør ha en forståelse og mening om byen.

På et kart fra 1275 er Jerusalem verdens sentrum, om enn mere i dag. Esek. 38.12 sier “Jordens navle” - navlen har med livet å gjøre, og før strengen ble kuttet var den - livsporten. Fordi Bibelen viser at Jødene og Israel har hevd og rett på “den store kongens by.” Rett ut sagt: Vi kommer ikke utenom den når vi leser ordet, den står i sentrum på mange måter. Profeten Esekiel sier i kap. 36, 37 og 39 om Israel: “Derfor sier Herren… mitt land. Og jeg vil bosette dere i deres land. Jeg vil kunngjøre mitt hellige navn blant mitt folk Israel.”

I dette landet er Jerusalem hovedstaden. Historien - litt av den - om byen. Navnet betyr “Fredens by.” Jer. 31.37-38 “Se dager kommer, sier Herren, da byen skal bygges opp for Herren.” Dette profetordet gjelder for vår tid og fremover. Byen er omtalt i Bibelen 940 ganger. Som Jerusalem 811 - Sion 120 – Davids by 9 og som “byen” i et for meg ukjent antall. Den har eksistert i ca. 5000 år.

Rester av Jebusitt-muren er fra ca. 2400 f. Kr., og det er funnet enda eldrebosetning. Den troner på høyden med dype daler mot øst, sør og vest. Fra byen kan Middelhavet sees den ene veien og Dødehavet den andre veien, i det fjerne. Byen har vært på jødenes hender fra ca. år 1000 f. Kr. Om dens opprinnelse sier Esekiel 16.3 “En amonitt var din far, og en hetittkvinne din mor” - som er kanaaneiske folkeslag.

Andre navn på byen er:
1. Mos. 14.18: Salem, og i Josva 15.8: Jebus. Salem - navnet knyttes til vår Frelser og frelse ut fra følgende betraktning bl.a. “Og Melkisedek, kongen i Salem kom ut med brød og vin. Han var prest for Den Høyeste Gud” - prestekonge ca. 1800 f. Kr. Han velsignet Abram og Abram gav han tienden av alt. Iflg. Hebreerbrevet er han et bilde på Kristus. Melkisedeks forbilledlige evige stilling som prest og konge merker byen en gang for alle.

Også ved ofringen av Isak på Moria fjell, som ble Tempelplassen på David og Salomos tid, både brenn- og blodsmerket byen. Om Kristus i Heb. 5.6: “Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.” Likesom Melkisedek gikk ut av byen for å velsigne, gikk Jesus utenfor byen for i kraft av sitt offer velsigne, ikke bare Abram (Abraham), men hele menneskeslekten. Og der gjennom gitt oss del i brødet og vinen, sitt eget legeme og blod.

Dermed er Jesus både yppersteprest og konge, som Hebreerbrevet taler om. David setter byen på kartet og gjør den til Israels hovedstad. 2. Sam.5.6 Det ble sagt av byens innbyggere: “Men de sa til David: Du kommer aldri inn her! Blinde og lamme skal drive deg bort med disse ordene: David kommer aldri inn her.” I vers 7 “Men David inntok allikevel Sions borg, det er Davids stad.” Av hans regjeringstid som konge, bodde han 33 år i byen, inntil sin død. I det 6. kap. føres Paktens Ark opp til byen under stor jubel og David danser av all makt, leser vi. Jerusalem er nå blitt jødenes udelelige hovedstad. Her lar vi første del av artikkelen om Jerusalem slutte. Vi fortsetter i neste nr. med Salomo, templene med mer.
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen