Kalt til livslang etterfølgelse i Åndens kraft
 
Av Benjamin Jensen, forstander
 
Desember 2018

I skrivende stund planlegges siste innspurt for Pinsemisjonens nasjonale misjonskonferanse UT18 som arrangeres i Pinsekirken Tabernaklet Bergen. Unge, voksne og eldre mennesker med hjerte for misjon samles for informasjon, undervisning og inspirasjon for å nå de som ennå ikke har tatt imot evangeliet om Jesus til frelse for hver dem som tror.

Ennå er det tre milliarder mennesker som regnes som unådde. (Operating World regner som unådde land de som ikke har 2 prosent gjenfødte kristne) og dessverre er de fleste land i Europa ennå under denne prosenten. Hvordan skal vi nå dem? Jeg tror vi igjen og igjen trenger å vende tilbake til de første som fikk kallet om å gå, og lære av dem.


For to tusen år siden Jesus gikk opp til en håndfull menn og sa: «Følg meg». Vi kan lese om det i Markus 1:17-18: «En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneske-fiskere!» Straks lot de garnet ligge og fulgte ham.»

Tenk å være en av de første disiplene. De var vanlige mennesker som deg og meg. De hadde jobber, familier, hobbyer og sosiale liv. De holdt alle på med sitt arbeid, den dagen Jesus kalte dem. Ingen av dem hadde drømt om at deres liv skulle endres så raskt og radikalt. Disiplene forstod nok ikke fullt ut hva de gikk inn i, da de svarte ja på Jesu kall om å følge ham.

Uansett forventninger, tvil, nysgjerrighet, spenning eller usikkerhet de måtte ha følt, kunne ingenting ha forberedt dem for hva som lå foran. Alt om Jesus - hans undervisning, hans medfølelse og visdom; hans liv, død og oppstandelse; hans makt, autoritet, og kall - ville komme til å forme alle aspekt av resten av deres liv. Bare noen få år etterpå, stod disse enkle menn foran noen av de mektigste herskere på jorden, og ble beskyldt for å "snu verden opp ned". (Apg 17: 6) Det som begynte som en enkel lydighet mot kallet fra Jesus, endte opp med å endre deres liv, og til slutt, hele verden.

JESUS KALTE DEM TIL Å VÆRE SINE DISIPLER
Hva vil det si å være en Jesu Kristi disippel? Som du vil oppdage, er svaret svært enkelt, men forandrer ditt liv for alltid. Ordet disippel refererer til en student eller lærling. Disipler på Jesu tid ville følge deres rabbi (som betyr lærer) hvor han gikk, lære av ham og blir opplært til å gjøre som han gjorde. I utgangspunktet er en disippel en etterfølger, men bare hvis vi tar begrepet etterfølger bokstavelig. Å bli en disippel av Jesus er så enkelt som å adlyde hans kall om å følge ham.

La oss se hvordan de første Jesu disipler begynte å følge ham.

Dagen etter stod Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede»…

Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» (Joh 1:35-46)

Da Jesus kalte sine første disipler, forstod de kanskje ikke hvor Jesus ville føre dem eller effekten det ville ha på deres liv, men de visste hva det betydde å følge. De tok Jesus kall bokstavelig og begynte å gå overalt Han gikk og gjøre alt han gjorde. Det er vanskelig å være en etterfølger av noen, og ikke bli påvirket av den personen.
Jesus sa: «En lærling (disippel) står ikke over sin mester, men når han er utlært, blir han som sin mester.» (Luk 6:40). Det er hele poenget med å være en disippel av Jesus: vi etterligne ham, fortsetter hans tjeneste og blir som Ham i prosessen.

SÅ HVORDAN BLI EN JESU DISIPPEL?
Det starter med å tro på Jesus, omvende oss fra synd og bli døpt i vann og Ånd og begynne å leve livet som en etterfølger av Jesus. «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave. (Apg 2,37-38) «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst… Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst». (Rom 10,9-13)
Når vi har tatt imot Jesus, lærer å kjenne ham og blir hans etterfølgere, vil vi også bli kjent med hans oppdrag.

HVA ER OPPDRAGET?
Da trådte Jesus fram og talte til dem:
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28:18-20) Når Jesus gir sine første disipler dette oppdraget, sier han også at de vil bli sendt ut på samme måte som han ble sendt til verden. «Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. (Joh 20:21-22). «Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» (Apg 1:8)

Så hvordan ble Jesus sendt til verden?
Da Jesus valgte å komme til jord, sendt av Gud Faderen, kom han som 100 prosent Gud og menneske. Likevel sier Paulus i Filipperne 2 at han ikke gjorde bruk av sin guddom når han kom for å gjøre Guds vilje. «Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik». (Fil 2:6-7)

Jesu liv og tjeneste var i Den Hellige Ånds kraft. Hans fødsel var et verk av Den Hellige Ånd
«Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn». (Luk 1:35)

Han ble fylt av Den Hellige Ånd
«Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han stod og bad, åpnet himmelen seg, Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» (Luk 3:21-22)

Han var ledet av Den Hellige Ånd
«Fylt av Den Hellige Ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken.» (Luk 4:1)

Han tjente i Den Hellige Ånds kraft
«I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området... Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» (Luk 4:14,18-19)

Så, når Jesus sendte sine disipler, og sender oss til verden for å fullføre oppdraget om å utbre Guds rike, vil han også at det skal skje i den Hellige Ånds kraft. «Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» (Luk 24:49)

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» (Apg 1:8) «Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.» (Apg 2:1-4)

«Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet gjelder dere og barna deres og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» (Apg 2:38-39)

Vi ser her en herlig parallell mellom Jesus og oss. Jesus vil sende oss på samme måte som Han ble sendt til verden.

JESUS VI
Født av Ånden Frelst Født på ny
Fylt av Ånden Døpt i Den Hellige Ånd
Ledet av Ånden Visjon og veiledning
Tjene i Den Hellige Ånds Kraft Nådegaver og tjenesterDen Hellige ånd virket gjennom Jesu første disipler

«Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.» Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.» (Mark 16:15-20)

Apostlenes gjerninger er historien om Den Hellige Ånds gjerninger gjennom Apostlene (Jesu disipler). De vant sin verden (generasjon) for Kristus gjennom kraften av Den Hellige Ånd!

Nå er utfordringen vår
Utfordring er å vinne vår verden og vår generasjon. La oss begynner med de rundt oss…
vårt Jerusalem ..., og gå vider like til jordens ende, ikke i vår egen kraft og styrke, men i den samme kraft som Jesus ble sendt. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matt 28:18-20)

Benjamin Jensen
Hovedpastor i Pinsekirken Tabernaklet Bergen
ny Regionsekretær for Europa i Pinsemisjonen
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen