På vingene
 
Av Jon Erling Henriksen
 
Desember 2018

Det var en spesiell dag på onsdag 31. oktober! Om lag 170 passasjerer hadde meldt seg tur med en nyåpnet direkterute mellom Gardermoen og Tel Aviv. Bjørn Kjos sa seg godt fornøye med at det var endelig kommet dit hen at denne ruten kunne starte. Og vi er også fornøyd. Med omkring 90 prosent setedekning, er dette et svært godt resultat for en jomfrutur. – Vi har vurdert åpning av denne direkteruten lenge. Vi har fra før direkteruter til Israel fra fem andre land, sa Norwegians representant under sin åpningstale.

Dette satte også Det Mosaiske Trossamfunn pris på ved å sende en representant, Kantor Tal Mohen, som holdt en kort tale ved gaten. Skal dette fungere må man selvfølgelig være flinke til å benytte seg av dette rutetilbudet. Og vi i Norske Pinsevenners arbeid i Israel er selvfølgelig enig i at dette er både gledelig og gir en mulighet for større kommunikasjon landene imellom.

Og når vi først er "på vingene", må vi si litt om det som Israel kaller for "Aliyah", innvandring. Statistikken forteller at 3,5 millioner mennesker har gjort Aliya siden 1948, og dette utgjør 42 prosent av den totale befolkningen i Israel i dag, 70 år etter Holocaust. Og det kommer til å fortsette. Eler som Knesset Speaker Yuli Edelstein Oleh refererte til hva en russisk innvandrer hadde sagt: "Vi kan ikke forestille oss Israels stat uten innvandringsbølger".

Og vi forstår at dette ikke er som andre lands innvandring. Det vekker oppsikt, både når det gjelder antall og ikke minst at det står skrevet om det i Skriften. Det er sagt at Israel forventer ved utløpet av 2018 en innvandring på 27.000 "olim" (nye innvandrere).

Sammenligner vi Guds ord med de 70 års hendelser, skulle det være som en vekkerklokke for enhver av oss. Det kan umulig misforstår når Skriften taler så konkret og vi i vår generasjon får oppleve at oppfyllelsen skjer like foran våre øyne. Går vi til profeter som Jesaja og Jeremia, møter vi vers som konkret har blitt oppfylt. La meg få dele en knippe med viktige utsagn som underbygger dette: "Se de kommer langt borte fra, noen fra nord og noen fra vest og fra Sinims land. Juble, dere himler! Fryd deg, du jord! Dere fjell bryt ut i frydesang! For Herren trøster sitt folk, han forbarmer seg over sine elendige". (Jes. 49:12-13)

"Se jeg fører dem fra landet i nord og samler dem fra jordens ytterste ende. Blant dem er både blinde og halte, både svangre og fødende. Som en stor skare skal de komme tilbake hit". "Hør Herrens ord alle folk! Forkynn det til de fjerne kyster og si: Han som spredte Israel skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin flokk". (Jer. 31: 8.10)

Men så kan vi spørre: Hvem skal føre dem tilbake og hvordan skal de komme?
Jo, Skriften har fortalt det på forhånd: "Så sier Herren, Herren: Se, jeg vil løfte min hånd til hedningene og mitt banner for folkene. De skal komme med dine sønner ved barmen og dine døtre skal de bære på skulderen". (Jes. 49:22)

Reisemåten de skal komme på står også nevnt: "Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag? Jo, fjerne kyster venter på meg. Fremst seiler Tarsis-skipene og fører dine barn hit fra det fjerne, deres sølv og gull kommer med dem – for Herren, din Guds navns skyld, for Israel Helliges skyld, for han herliggjør deg". (Jes 60:8-9) "Deres sølv og gull kommer med dem? Hvordan kan de ha plass til så mye bagasje? Kan vi spørre. Det er nærliggende å forstå det i overført betydning. Og da er det oppsiktsvekkende å legge merke til den den innvandringsbølge som kommer til Israel. Her kommer personer med høy utdannelse inne bioteknologi, ingeniørfag, utdanning, media, forretning og psykologi. Det er deres sølv og gull som er medbragt. Skjønner du hvilken tid vi lever i?

Det er sannelig på sin plass å sette opp direktefly for å få tatt i øyensyn en slikk oppfyllelse av Skriftens ord. Lykke til Norwegian!

Jon Erling Henriksen

 
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen