Overrekkelse av pårørendehuset
 
Av Jon Erling Henriksen
Desember 2018
 
Det var ikke så rent liten stolthet som preget en del av reisefølget da vi var med på overrekkelsen av Pårørendehuset på Eitanim. For en del av oss som var på studietur til Israel i tiden 2.-13. oktober, var dette noe av høydepunktet. Tenk at vi skulle få være med på dette i tillegg til alle de andre opplevelsene som en får under et opphold i jødenes nasjonalstat.

Jon Brammer holdt en minnerik åpningstale hvor han kom inn på en kort historisk oversikt over dette arbeidet. «Det er en gledens dag at vi er samlet her i dag. Jeg synes det er en symbolsk dag.» Jon Brammer begrunnet dette med å anvende tallsymbollikket på følgende måte: «Det er 21 år siden vi begynte med volontører i Israel. Tjueen er jo som kjent syv ganger tre. Mange prosjekter er gjennomført, og i dag er enda ett ferdig. For meg er det en spesiell anledning som har fulgt dette arbeidet fra starten av.

For noen år siden var det et veldig snøvær i Israel, og mange ble sittende fast her på Eitanim - det var arbeidere, pasienter og pårørende. Da reise spørsmålet seg: «Kan NPAI bygge et pårørende-senter som kan dekke et slikt behov om det dukker opp igjen?» Det var Shneor Havkin som brakte dette spørsmålet på bane. Det ble laget tegninger, og Johan Bjørg, som da var vår stedlige representant, fikk i oppdrag å sette dette ut i livet. Så kom Morten Lindhjem etter hvert og ferdigstilte bygget. Vi har all grunn til å være fornøyd! Med disse ord vil jeg på vegne av Norske Pinsevenners Arbeide i Israel overlevere dette pårørende-senter til sykehuset Eitanim, med ønske om at det kommer til nytte og blir en velsignelse for dem som skal nyttiggjøre seg av dette flotte huset».

Sløyfen ble klippet over av direktør Gad Lubin i Jerusalem mentalhelsesenter Eitanim og Kfar Shaul. Det ble også avduket en navneplate av Gad Lubin, sammen med Jon Brammer fra Evangeliesalen Berøa Oslo.
Så var huset åpnet for besøkende, etter en flott seremoni hvor også Ahayon Sabag satte opp mesuza på dørkarmene. Den jødiske trosbekjennelsen ble lest av pastoren i Evangeliesalen Berøa – han leste fra 5 Mos 6:4.

Oppholdsrommet i pårørendehuset var flott dekket med «landets goder». Her ble det utvekslet mange lovord mellom de besøkende. Så spaserte en videre ut på den flotte verandaen som går langs huset. Flere benyttet anledningen til å komme med hilsninger. Direktør Gad Lubin benyttet anledningen her og sa bl.a.: «Vi er ikke vant til å ta imot slik kjærlighet fra Europa. Ikke bare varmer det hjertene, men det gir oss styrke til å fortsette arbeidet.»

Til slutt vil jeg få sitere bladet Karmels referat fra talen til bestyrer Morten Lindhjem: «Jeg kom inn da byggeprosessen var halvveis. Det var en glede å få sluttføre dette prosjektet. Dette huset er en kjærlighetsgave, ikke noe vanlig «jobb», «business» eller «minnebygg». Det er en symbolsk måte å uttrykke den kjærlighet som er født i vårt hjerte for Israel. Vi tror på Jesus som Messias. Jesus har gitt oss kjærligheten, sa Lindhjem».

Tekst: Jon Erling Henriksen
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen