Shalom alle venner av Israel
 
Av Jarle Sortland, leder av NPAI

Mars 2019
 
Vi har snart lagt vinteren bak oss og går mot varmere tider, noe som jeg tror alle setter pris på. I Israel kan det være svært kaldt i tiden fra januar og ut mars måned. I de årene som vi ledet arbeidet i Israel, la vi merke til at vi fikk flest volontører nettopp på denne tiden, men nesten alle klagde over hvor kaldt det var.

Jeg mistenker at en av grunnene til at vi fikk så mange kom ned etter nyttår, var at de ønsket å rømme fra den kalde vinteren i Norge. Skuffelsen ble nok litt stor for noen da de oppdaget at de måtte kle seg med lange stillongs, tjukke sokker og strikkekofter for å holde varmen. Jeg husker selv min første tid i Israel som volontør i 1999. Det var også tidlig på nyåret, og jeg reiste ned med kun en sommerjakke til å ha på meg. Det ble kaldt, men opplevelsen ved å være i landet og tjene dette folket ble ikke mindre for det.

Vi ser at denne trenden fortsetter, og vi har nå hele tolv volontører som jobber i Israel. Det er vi kjempeglade for. Med så mange i arbeid, skaper vi mange relasjoner og når ut til mange gjennom arbeidet vårt. Av de tolv er det fire som jobber i vårt sosialarbeid og åtte som er på Eitanim og Kfar Shaul. Noen jobber i hagen, noen inne på avdelinger med pasienter, og andre jobber med vedlikehold på sykehusets bygninger. Det blir lagt ned et stort arbeid. Morten og Ann Helen, som leder arbeidet, har nok noen hektiske dager med så mye folk i arbeid. Vi ser også på oppdateringer på Facebook at det ikke bare er hardt arbeid, men at det også blir tid for turer og hygge også. Morten og Ann Helen er flinke til å gjøre oppholdet for våre volontører til en opplevelse, og vi som er her hjemme, setter stor pris på det arbeidet de gjør.

At vi har så mange volontører der nede, gir oss mange muligheter, men også noen utfordringer. En av mine bekymringer er at kostnadene med å ha så mange i arbeid er relativt store. Vi skal dekke reise, forsikringer, kost og penger til material som vi bruker i arbeidet. Vi trenger derfor din hjelp til å støtte dette arbeidet i bønn og økonomisk bidrag. Jeg ser at vi etter årets første måned ligger under budsjett i innsamlede midler og over budsjett på utgifter. Dette er ikke bra, vi trenger et løft. Vil du være med på det?

Som om ikke det var nok snakk om penger, så har vi også en annen utfordring. Det gjelder bilen vår. Bilen er ofte på verksted og koster oss mye penger på vedlikehold. Snart er det ikke mer å lappe på, og vi må få kjøpt en ny så fort som mulig. Vi har holdt på med å samle inn penger til ny bil en stund, men ny bil er et stort løft, og det er vanskelig å samle ekstra penger inn til ny bil samtidig med at vi skal samle inn til den daglige driften. Vi har så langt fått inn kr 528 098.- til ny bil. På grunn av høy vekslingskurs for NIS, så vil en ny koste oss ca. kr 700 000. Håper at noen som leser dette, blir minnet om å gi en ekstra gave til bil, slik at vi kan få orden på dette snarest.

Jeg synes det er vanskelig å be om penger, men det faller i min lodd som leder å legge de utfordringer vi har, frem for dere som er våre støttepartnere. Jeg er stolt av det arbeidet som vi gjør i Israel, og jeg vet at Gud har behag i det vi gjør. Trøst, trøst mitt folk, sier Herren i Esaias 40. Dette er også navnet på vår stiftelse i Israel. Arbeidet vi gjør er å trøste og oppmuntre dette folket, som har lidd, og som fremdeles lider. De har ikke mange venner, og derfor blir det vi gjør, lagt merke til der nede.

Til slutt vil jeg oppfordre dere til å be for vårt arbeid. Be om Guds beskyttelse for våre faste utsendinger og det store antall med volontører som er der nede. Be om at Guds utvalgte folk ser hans kjærlighet til dem, gjennom de gjerninger som vi får gjøre der nede. Takk for at jeg kan regne med dere i alt det som jeg har skrevet her. Gud velsigne dere alle

Jarle Sortland,
Leder av NPAI
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen