Situasjonen i midtøsten
 
Analyse av Torolf Karlsen
 
Mars  2019

Det er ikke enkelt å skulle beskrive og langt vanskeligere å skulle tolke de mange hendelsene der på en riktig måte. Men den som følger med i begivenhetene vil likevel være i stand til å komme med en analyse over de mange hendelsene som har funnet sted det siste halvåret.

Mange aktører
Det er tydelig at dette området i verden er særdeles viktig for mange store nasjoner og felleskap av nasjoner. Det er slik at utfallet av striden om kontroll av Midtøsten vil være avgjørende for verdens fremtid. Jesus uttalte et noe kryptisk ord når han sa: "Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles." Matt 24:28 NB Dersom Herren mente at stedet for samlingen av alle gribbene er Midtøsten, kan jeg bedre skjønne hva han siktet til. I flere oversettelser av dette verset er gribbene byttet ut med ørner. Da blir det enda mer forståelig for ørner henviser til riker og nasjoner.

Det er nettopp dette vi ser i dag. Store og mektige nasjoner og noen mindre viktige som alle kaster seg inn i spillet om kontroll over det bibelen kaller for "jordens navle". (Esek 38:12) Her finner du Syria og president Bashar-al Assad, en av Midtøstens store banditter. Etter seks år med borgerkrig og over 600 000 døde, sitter han fremdeles med makten over Syria, i dag en ruinhaug og et folk som er fullstendig knust.

Russerne kommer
Som for å "hjelpe" Syria kommer en annen minst like stor kjeltring på banen. Med stor militær makt og sterke våpen kommer Vladimir Putin til Syria. Russland er en stor nasjon med stor militær slagkraft og en stor del av denne makt har Putin beordret til Syria. Hans ambisjon synes å være et sterkt ønske om å igjen gjøre Russland til en supermakt i verden og skape seg et navn som skal bli husket. Det er lite som skjer uten at Russland har en finger med i spillet. Men å ha store styrker stående over tid i Syria, både på land og på hav, koster enorme summer. Dette blir et pengesluk for Russland og deres økonomi er for tiden svært dårlig.

Hatet fra perserne
Den andre store aktøren i Syria og Midtøsten forøvrig, er Iran, det gamle Azur eller Persia som vi kjenner til fra oldtiden. Deres prestestyre er besatt av tanken på å utradere staten Israel fra kartet. De har en plan om å innringe jødestaten fra flere kanter. Derfor har de sverget på å gjøre Syria til en fremskutt post mot Israel og har etablert kommandoposter, våpenlagre og rakettsystemer med moderne våpen som de vil bruke til å knuse Israel i en eventuell krig. Det er bare det at Israel har bombet flere hundre iranske mål i Syria og vil fortsette med det til dess at trusselen fra ayatollaene i Iran ikke lenger utgjør en trussel.

Viktige avsløringer
Israel og Mossad har spionerte og avdekket at Iran har hatt klare planer om å skaffe seg atomvåpen selv når forhandlingene med Vesten og USA under Barak Obama på gikk. Statsminister Benjamin Netanyahu har vært i FN med disse bevisene men tilsynelatende uten å få gjennomslag for disse sjokkerende opplysninger. Det synes å være klart at EU og de nasjonene som Tyskland, Frankrike med flere, heller vi ha en avtale med Iran og fortsette atomavtalen med Iran, enn stor på Israel og deres advarsler.

USAs tilstedeværelse
Amerikanerne med president Donald Trump i spissen, har hatt til dels store militære baser i både Syria og Irak på grensen til Syria. President Trump støtter Israel og kongressen har bevilget milliarder av dollar til Israel og det israelske forsvaret. Deres militære overlegenhet fjør at Russland holder seg i ro. Det samme gjelder Israel som har totalt herredømme i luften. Med sine F35 Raptors som ikke kan oppdages på radar, har det israelske luftforsvaret vist seg overlegne og har flydd over både hele Syria, Iran og Irak og Jordan, uten å bli oppdaget.
USA stiller også sine fly av samme typen til disposisjon for jødene i tilfelle de kommer i knipe.

Libanon og Hezbollah
Så til Libanon. Dette landet er omtrent på konkursens rand. De hater Israel og vil ikke ha noe med jødestaten å gjøre. Her bor kristne og muslimer side om side men alle er like innstilt på å ikke gi Israel noe pusterom. Dessuten har de den verste terrororganisasjonen ved sitt bord. Det er ingen tvil om at det er Hizbollah og med det Iran som kontrollerer Libanon. Israel har gjentatte ganger advart Libanon at om det kommer en ny krig mot Hizbollah, vil hele Libanon bli mål for krigshandlinger. Men Israel forbereder seg og har styrket grenseområdene i nord mot grensen til Libanon. De har nylig avdekket flere tunneler som Hizbollah har gravd under grensen til Israel. Likevel skryter Hassan Nasrallah fra sin bunker under jorden av hvordan de skal knuse Israel. Men IDF, det jødiske forsvaret, vet nøyaktig hvor alle deres raketter befinner seg. De er klar.

Hamas i Gaza
I Gaza fortsetter Hamas sitt forsøk på å utmatte Israel med ukentlige voldelige demonstrasjoner i grenseområdet mot Israel. Egypt har i lengre tid forsøkt å få Hamas til å innstille disse opptøyene mot Israel, men så lenge Iran kontrollerer Hamas og gir dem penger, vil disse demonstrasjonene fortsette.

Israel har mange utfordringer. Det blir spennende å se utfallet av valget på ny regjering i Israel. Kampen står mellom venstre- og høyresiden i Knesset og det store spørsmålet er om freden får en ny sjanse med en ny regjering. Uten tvil trenger Israel vår forbønn. Vi sier: Må Gud gi fred over Israel.
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen