Studietur til Israel
 
Av Jon Erling Henriksen
Desember 2018

For et år tilbake satt Jon Brammer og undertegnende og la føringer på en tur som vi hadde lyst å arrangere til Israel. Det hadde vi gjort tidligere. Men denne turen ønsket vi å gjøre på en annen måte. Det første vi måtte få på plass, var tidspunktet. Da det var bestemt, var det temaet for turen som måtte fastlegges. Etter en del tenkning falt brikkene på plass, og temaet ble bestemt. Overskriften og hovedtema for turen ble: «Derfor har de rett til landet». Gjennom ulike vinklinger skulle vi da fastslå at dette landet som vi nå besøkte, var jødenes land og tilhørte Israel.

Mye skjer når man er på tur. En av de ting som ikke er så hyggelig, er når koffertene ikke kommer fram. Det opplevde vi denne gangen da en av våre kvinnelige deltagere ikke fant kofferten på Ben Gurion flyplass. Kofferten ble meldt savnet. Og ikke lenge etterpå kom den til sin rette destinasjon.

Første del av turen ble lagt opp med besøk på Rambam Medical Center in Haifa. Etter et opplysende og engasjerende foredrag av sykehusets guide ble vi vist rundt på en del av senteret. Det spesielle med dette sykehuset, og som gjør det verd å ta et besøk for turistgrupper, er dets spesielle måte å møte krigssituasjoner på. Nede i kjelleren er det et stort parkeringsanlegg som kan omgjøres til et operativt sykehus i løpet av noen få timer. Les mer i Lillian Løitegårds artikkel annet sted i bladet.

Det er også verdt å nevne Emigrantmuseet. Her finner vi en oppsatt leir, slik engelsmennene satte den opp for å motta jødiske flyktninger. Likeså kan du få omvisning på en av skøytene som fraktet jødiske flykninger. Vi anbefaler flere turistgrupper å ta en tur innom dette museet. Ettersom også dette er en viktig side ved den Israelske historien.

Dessuten var vi innom de mer tradisjonelle steder og opplevde flotte stunder. Nattverdsstunden i Gravhagen er alltid et høydepunkt. Når vi ikke var på guida turer, hadde vi et nokså fritt program. Vårt oppholdssted var byen Netanya. Her bodde vi på et utmerket hotell som heter The Seasons. Samlingene vi hadde, fikk vi arrangere i hotellets synagoge. En av dagene hadde vi besøk av Ariel Frøytland som på en varm og glimrende måte delte med oss fra sitt liv, hvordan Israel Gud hadde ledet ham til landet Israel.

Undertegnende og Jon Brammer fra Evangeliesalen Berøa Oslo underviste om hvorfor jødene har rett til landet Israel. Den politiske delen så vel som den Bibelske delen ble lagt til grunn. Skulle vi trekke fram noe av et høydepunkt for turen, måtte det vel være besøket på Eitanim, Jerusalem Mental Hospital. Jeg tenker på overrekkelsen av Pårørendehuset, se egen artikkel. Etter som programmet var så «romslig», i forhold til faste programposter, fikk deltagerne god til å hygge seg, både i Middelhavets bølger så vel som i handlegatene i Netanya.

Jon Erling Henriksen
 
 
 
 

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no
- Redaktør og Webmaster: Torolf Karlsen