Beit Betania - huset NPAI eier i Israel  
     
  Historien bak prosjektet Beit Betania i Mevaseret Ziyyon  
 
 

Norske Pinsevenners har vært engasjert i Israel i 68 år, men har aldri hatt et eget hus som fult og helt har vært i vårt arbeids tjeneste. Mange vil kanskje protestere på denne uttalelse og henvise til huset som fam. Kårby bodde i.

Kårbys hus var aldri registrert på vårt arbeid og ble derfor fordelt på Kårbys livsarvinger etter deres bortgang. Arbeidet vårt etter at Kårby sluttet har foregått over en periode på mer enn 20 år. I denne perioden var vi nødt til å leie hus for våre representanter og det arbeid som foregikk i Israel.

Det var derfor et stort bønnesvar for oss da vi den 1. september 2003, kunne flytte inn i Beit Betania. For å kunne kjøpe eget hus til vårt etet arbeid som en kristen organisasjon, var vi nødt til å opprette en stiftelse som har fått navnet Nachamo Ami.

Stiftelsen står som juridisk eier av huset. Stiftelsen styre er sammensatt av fem representanter fra Norge og to fra Israel. I Norge er det opprettet en stiftelse som har hatt som hovedoppgave å finansiere kjøpet av huset her nede. Stiftelsen i Norge har fått navnet Bet Betania og styret i stiftelsen er i fra starten sammensatt av folk utpekt av det tidligere Feltutvalget for Israel (nå LU Israel under PYM).

Beit Betania er en villa bygd i 1986 i kommunen Mevaseret Ziyyon, ca. 10 min kjøring vest av Jerusalem. Huset var ikke i god stand da vi kjøpte det, men hadde allikevel stort potensial til det vi så for oss. Tomta som huset står på var allerede regulert for å kunne utvide huset med 90 m2. Siden vi overtok i 2003 har vi restaurerert huset i flere omganger. Kjelleren er innredet med fire soverom, to bad samt kjøkken og stue i felles. Hagen rundt huset har fått en kraftig oppjustering og vi ser oss ferdig med de meste av oppussingen av huset.

Huset rommer en stor leilighet for og har plass nok til å losjere 10 frivillige samt en liten andelsleilighet for de som har kjøpt Verdibevis. Når det gjelder utviklingen av vårt arbeid i Israel, så har dette huset vært av avgjørende karakter. Uten Beit Betania kunne vi ikke startet opp med det sosiale arbeidet vi nå driver. For tiden har vi volontører som bor i kjelleren og skal vi øke sosialarbeidet vårt med flere volontører, kan vi nå ta hele huset i bruk.

Det er mulig å reise ut for å jobbe som frivillig volontør i Israel.
Les mer om dette HER.
Det er nedsatt en komité som har det praktiske ansvaret for utvelgelse og utsendelse av personer som ønsker å gjøre en frivillig tjeneste i Israel.


Når det gjelder økonomi rundt stiftelsen Beit Betania så har vi sett at Gud har på forunderlig vis vært med å legge ting til rette. Huset har ingen gjeld hvilket betyr at alle kostnader ved innkjøp, reparasjoner og utvidelser er betalt.

Vi er uendelig takknemlig for at vi har et hus i Israel hvor våre representanter kan bo. At vi samtidig har plass til mange volontører og en gjesteleilighet og en andelsleilighet i kjelleretasjen.

"Nachamo Ami" i Israel og "Stiftelsen Beit Betania" i Norge

For de som kjenner til forholdene i Israel, er det alminnelig kjent at det å eie noe i landet, er svært vanskelig. Men ved å opprette en stiftelse i Israel, kalt "Nachamo Ami" og en stiftelse i Norge, har NPAI kommet i den posisjon at de kan eie denne eiendommen. Stiftelsen i Israel har fått det vakre navnet Nachamo Ami som betyr Trøst, trøst mitt folk, sier Herren.

Stiftelsen er registrert med organisasjonsnummer: 58-040-927. Den norske stiftelsen er registrert i Brønnøysundregistrene og bærer navnet "Beit Betania". Ordet "beit" er det hebraiske ordet for hjem, og Beit Betania blir på norsk: Betania-hjemmet


Beit Betania, Mevasseret

Mer blomster i hagen

Hagen Beit Betania

 Inngang til kjelleren
 
   
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no