ISRAEL KJEMPER EN KAMP I CYBERSPACE  
     
  Hva foregår i cyberspace?

Cyber Space, eller datarommet, et et sted som finns over alt. For mange er dette noe som ikke hører til i virkelighetens verden. Å tro at det finns en verden hvor data finns over alt og at man kan manipulere med data til det gode eller det onde, hører til fantasiverden eller det vi kan kalle "Science fiction".

Men en slik virtuell verden eksisterer likevel og millioner av mennesker er til daglig opptatt med å forholde seg til dette, cyberspace.


Det finns et WWW. Det betyr på engelsk, The World Wide Web, hvor mennesker kan kommunisere med hverandre via Internett. Vi kan sende brev eller e-post til hvem som helst bare vi har deres e-post adresse. Eller overføre penger, lite eller mye via banker som har websider på nettet. Du behøver ikke lenger oppsøke banken eller skrive ut en giro. I dag bruker vi nettbank og kort til betalaling og transaksjoner av penger.

Cyberspace berører din egen datamaskin
I denne stund suser millioner av data over cyberspace over hele verden og du kan nå se bilder og høre lyd og lese tekst hvor som helt på kloden, så frem du har en datamaskin. Muligheten er også til stede for å begå store og små kriminelle handlinger via Cyperspace. Vi kaller det datasvindel og tusener av mennesker har havnet i dette nettet og tapt millioner av kroner eller andre valuta. Data kan brukes til å trenge seg inn i datasystemer for å stjele sensitiv informasjon og slike angrep skjer tusener av ganger i løpet av én eneste dag.

Alle er opptatt av hvordan de skal kunne beskytte seg mot skadelig programvare av forskjellig slag og antivirus og internett-sikkerhet er en kjempeindustri i dag. Hackere eller inntrengere, prøver å trenge inn i datasystemene til forsvaret, til regjeringen til multinasjonale selskaper, for å stjele informasjon som kan svekke motparten og berike de som er ute for å stjele informasjon


Mer om Cyberspace

Så vi kommer stadig over ordet ”cyber” (engelsk) og det kan hende at mange ikke er klar over hva det betyr. Enkelt sagt handler det om en kunstig virkelighet som vi finner i data- og nettverden. Denne verden har blitt en virkelighet for millioner av moderne mennesker over hele kloden. Hvert eneste minutt beveger disse seg inn i denne kunstige virkelighet med sine datamaskiner, iPad og iPod, mobiltelefoner, TV-apparater m.m.

Den virtuelle og den virkelige verden Cyberspace (les: dataverden) styrer den virkelige verden i dag. Vår og andres hverdag er helt avhengig av at systemene i dataverden rundt oss fungerer. Strømforsyningen, vannverket, telefoner, offentlige institusjoner, militære systemer og alle andre strukturer fungerer så lenge datasystemene virker normalt. Verden og vår egen hverdag vil rett og slett slutte å fungere og bli overlatt til fullstendig kaos den dagen vår dataverden bryter sammen.

Dataverden - tilgjengelig for alle
Vi lever i endetiden da alle de bibelske hendelsene og profetienes oppfyllelse vil kunne sees via Cyperspace over hele verden. Vi får bilder fra Jerusalem og Klagemuren og menneskene som beveger seg der, rett inn i vår egen stue – i samtid via telesatellitter som ”henger” i verdensrommet over oss. De fleste av oss er kjent med noen av de aller viktigste bokstavene i vår tid: www. Dette betyr enkelt og kraftig ”World Wide Web”, eller på norsk ”Det Verdensvide Nettverket”. Millioner av mennesker er til enhver tid på www og henter og sender informasjon i alle retninger.

Kampen mot Israel i Cyberspace
Cyberspace har blitt en ny arena i den psykologiske krigføringen mot Israel i endens tid. En kan si det slik at det i dag føres en virtuell kamp mot Israel hvis arena er hele verden. De mennesker som fører denne kampen er med i en konspirasjon som tar sikte på å ødelegge jødefolket og utslette staten Israel fra kartet. Ikke alle som bruker nettet for å skade jødestaten er klar over at de deltar i denne konspirasjonen. Noen er der med viten og vilje, andre uten å vite det. Men bak denne sammenslutningen av antisemittiske krefter som tar i bruk dataverdens muligheter, ligger Israels hovedfiende, djevelen som har en klar plan om å forhindre at Guds plan med Israel blir virkelighet. For når Israel blir frelst, kastes djevelen ned i avgrunnen av Kristus og blir der i 1000 år. (Åp. 20:1-4)

Kampen satt i system
Hensikten med kampen er å vende verdensopinionen mot Israel og fremme hatet og mobilisere til antisemittisme over hele jorden. I en stor grad har denne kampanjen lykkes og selv i vårt eget land er nyhetsformidlingen preget av denne anti-israelske holdningen. ” Ikke si eller skriv noe positivt om Israel”, synes å være parolen. Men det finns verre ting i Cyperspace. Noen stater og mange mennesker er profesjonelle Cyber-kriminelle. De kalles ”hackere”, et ord vi kan oversette med ”inntrengere”, hvis arbeid består i å trenge gjennom og inn i andres dataverden og stjele, myrde og ødelegge. De kan hemmelighetene og lager spesielle dataprogrammer som til en stor grad klarer å trenge seg gjennom eller forbi de ”brannmurer” (sikkerhetsbarrierer) som finns.

Israel angripes daglig
Det har pågått en datakrig i månedene desember 2011- januar 2012 mellom hackere i Saudi Arabia og dataeksperter i Israel. Den første inntrengingen skjedde via banker i Israel og mer enn 15000 personer fikk sin identitet stjålet. Hackeren fra Saudi Arabia fikk tilnavnet Oxman og ble avslørt av israelske datakyndige. Nå kom Israel på banen og dataeksperter med spesialkunnskap gikk til et motangrep mot Saudi Arabia og gjorde det samme mot dem. Vi kan snakke om en Cyperwar (krig i dataverden).

Farlig eller ufarlig?
Nå kan dette synes å være ufarlig og betraktes av mange som en lek. Men dette er i aller høyeste grad farlig og kan til slutt true Israels sikkerhet mot virkelige og fysiske angrep. Israelerne og de sivile og militære myndigheter anser dette som virkelige angrep på staten Israel. En ting er at noen enkeltpersoner kan bli frastjålet sin identitet, eller at deres datamaskiner blir skadet. Langt verre ville det være om fiendtlige krefter kan trenge inn i statens livsviktige systemer som styrer strømforsyningen eller bankvesenets funksjoner. Enda verre ville det være om flyvåpenet, hærens eller marinens datasystemer blir korrumpert og informasjon stjålet. Det kunne sette selve forsvaret av landet i fare og forhindre kommunikasjonen mellom de forskjellige etatene og føre til kollaps.

Israel oppretter NCC
Israel på sin side har blitt tatt på sengen i denne saken. De har stolt på at deres brannmurer og sikkerhetssystemer er gode nok til å forhindre inntrengning. Denne holdningen er nå i ferd med å forsvinne som dugg for solen. Det er opprettet et nytt departement med navn National Cyber Command (NCC) hvis oppgave er å samle de beste datanerdene og hackere i et direktorat som skal ha ansvar for å forhindre angrep mot Israels nasjonale datasystemer.

I januar holdt NCC sin første øvelse for å teste sine egne sikkerhetssystemer og eventuelt finne huller i disse. Samtidig skal NCC være på offensiven og angripe eventuelle inntregere på deres egen mark i dataverden. Det er svært bra at Israel kommer på banen når det gjelder å beskytte seg selv mot angrep utenfra. Denne oppvåkning som nå har kommet kan forhindre at Israel blir slått ut på slagmarken i en eventuell ny krig.

Israel vil vinne denne krigen
Vi minnes ormen Stuxnet som herjet i Irans atomprogram og satte deres sentrifuger ut av drift i 2007-2008. Israel anerkjente ikke delaktighet i dette dataangrepet mot Irans datasystemer, men man mener at Israel sammen med USA hadde utviklet denne meget farlige dataormen. Israel har teknologi og ekspertise nok til ikke bare å forsvare seg, men også angripe i Cyberspace. Men krigen fortsetter og den som har kontroll på teknologien har helt sikkert overtaket. Det har Israel.

Opprettet februar 2012 i bladet SjibboletKampen i dataverden tilspisser seg (22.01.2017)

Mediene har lenge hevdet at stater som både Kina og Russland har forsøkt å trenge gjennom brannmurer for å komme inn til USAs sensitive data. Dette for å skaffe seg kjennskap til nåværende og fremtidige planer og strategier som berører f. eks. forsvaret av landet.
Vi kan tro at USA på sin side gjør det samme men ingen er villig til å innrømme at staten benytter seg av slike sleipe triks for å skaffe seg informasjon som eller ikke er tilgjengelig.

Også i vårt eget land og i vært naboland Sverige, plages myndigheten av stadige angrep for statshemmeligheter og man vet hvem som står bak angrepene men har ikke beviser nok. Hvem skulle prosedere en sak mot et naboland med slike påstander uten tilstrekkelig bevis?

De som kommer seirende ut av denne cyberkrigen er de som har det beste forsvaret. Det gjelder å ha sikkerhetssystemer og personell av høyeste kvalitet for å kunne beskytte seg mot angrep i dataverden. Nye og mer effektive brannmurer må komme på plass og det arbeides kontinuerlig for å bygge bedrer og sikrere brannmurer som kan stå imot angrep fra fiender som vil trenge inn.

USA sammen med Israel er i fronten når det gjelder datasikkerhet. Det israelske samfunnet er helt digitalisert og datasikkerheten er svært god. Vi kan regne med at i løpet av dette året vil det komme nye og bedre brannmurer med helt ny teknologi som staten først og fremst kan benytte seg av. Men deretter vil slik teknologi bli tilgjengelig også for den vanlige borger i riket.

IDF (hæren) I Israel har satt i bevegelse en plan som tar sikte på å vinne kampen I cyberspace (dataverden) på en offensive og forsvarsmessig måte. Denne kommandosentralen vil bli klar om to år. Trusselen fra Iran og Hezbollah er hele tiden til stede. Både Irans sikkerhetsapparatas og terrororganisasjonen Hezbollah er svært interessert i å trenge gjennom Israels brannmurer og sikkerhetssystemer for å skaffe seg kjennskap til sensitiv informasjon vedrørende planer og forberedelser IDF legger skulle det komme et angrep.

Men Israel er i forgrunnen og har svært dyktige teknikere og IT-personell samt gode programmerere som arbeider dag og natt for å beskytte sine data. Hæren leter med lys og lykte etter unge mennesker med datakunnskaper ut over det vanlige og det finns mange av dem i Israel.

Av Torolf Karlsen, 22. januar 2017toppen
 
     
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no