Begrepet «kibbutz» betyr helt enkelt ansamling eller gruppe på hebraisk, og benyttes om en spesiell form for landbrukskollektiv i Israel. Der kollektive former for jordbruk har vært gigantiske fiaskoer andre steder, spesielt i Sovjetunionen, har kibbutzene vært en viktig del av Israel opp gjennom historien.

Historien til kibbutzer i Israel

Det er samfunnet Degania, grunnlagt i 1910, som mange ser på som den aller første kibbutzen. Det er viktig å huske på at kibbutzen er bygget på en sterk kollektiv tanke, der alle bidrar til kibbutzen, og kibbutzen tar vare på innbyggerne i samfunnet. Kibbutzene kan også ha hatt mye å si for israelsk politikk og samfunnsutvikling.

Sosialisme og sionisme er andre sterke drivere, og selvfølgelig er da også religionen en samlende faktor i disse samfunnene. Samtidig har kibbutzene vært åpne for frivillige fra andre land, og da uten begrensninger i forbindelse med religion.

Kibbutzene har etter hvert utviklet seg utover bare jordbruk, og det finnes i dag flere kibbutzer med omfattende industrivirksomhet. Samtidig lever disse selvfølgelig i sterk konkurranse med moderne selskaper, og det finnes en motsetning mellom den kollektivistiske tanken bak kibbutzene og moderne markedsøkonomi.

På det meste var det omtrent 7 % av den israelske befolkningen som bodde i kibbutzer. Det sier noe om hvor mye kibbutzene har hatt å si for det israelske samfunnet. Det finnes fortsatt over 200 kibbutzer i Israel, selv etter en reduksjon i senere år.

Det du kan forvente på kibbutz

Det finnes i utgangspunktet en aldersgrense for frivillige arbeidere på en kibbutz, og den er at man må være mellom 18 og 35 år. Det kan selvfølgelig være mulig å avtale et opphold også hvis man er eldre enn 35, men det kan være noe vanskeligere. Det er vanlig å forplikte seg til mellom to og seks måneders opphold.

Det er vanlig ikke å bli tildelt en kibbutz før man ankommer Israel, og gjennomgår et intervju på kontoret til den organisasjonen som man reiser med. Det betyr at det også kan være vanskelig å planlegge å reise sammen med noen, så et opphold på en kibbutz vil være et glimrende opplegg for en soloreise.

Det er viktig å huske på at frivillig arbeid på en kibbutz er arbeid, og ikke ferie. Det er vanlig med seks dagers arbeidsuke, åtte timer om dagen. Forskjellige arbeidsoppgaver i jordbruket er vanlig, og man må altså ikke være redd for å ta i et tak. Som godtgjørelse for dette får man opphold, mat og noe lommepenger som man kan bruke på andre opplevelser i løpet av oppholdet.