Eretz Israel fortsettes..

 
Jerusalem etter år 70 Jerusalem - den hellige byen Hebron - Abrahams by Sjilo - hvor arken sto
Samaria - rik på historie Tel Aviv-byen som aldri sover Byen Asdod-rik på historie Cæcarea Filippi
Genesaret-sjøen Tiberias
 
Byen Asjdod – rik på historie
 

Av Torolf Karlsen

Det har bodd mennesker i Asjdod siden steinalderen. Stedet er nevnt i kileskrift fra den eldgamle handelsbyen Ugarit i Syria. Ved avslutningen av 1300 f.Kr. ble byen inntatt av et folk fra havet. En tror at dette folket er identisk med de bibelske filistrene som skapte så mye problemer for Israel i GT. Filistrene bodde langs Middelhavet i de fem byene som også er nevnt i Det gamle Testamentet: Askalon, Ekron, Gat, Asjdod og Gaza.

Vi vet at i 950 f.Kr. ble Asjdod ødelagt av Farao Siamun som var den 6. farao i det 24. dynastiet i Egypt. Asjdod ble fullstendig rasert, men ble likevel gjenoppbygd i 815 f.Kr. Atter ble det krig og i 715 f.Kr. kom perseren Saron II som igjen raserte byen og bortførte folket til Assyria sammen med alle 10 stammene (Israel). En antar at omkring 27 000 jøder fra Asjdod ble tvunget til å bosette seg i Ekbatan og Susan i det sydvestlige Persia.

     

Ruiner av det gamle Ashdod. Foto: Wikipedia

     

Asjdod - herjet av kriger
Byen har blitt rasert og bygd opp igjen mange ganger der den ligger på veien mellom sør og nord. Store hærer har trampet gjennom gatene etter å ha beseiret byen og knust all motstand. Etter at Filistrene for lengst var overvunnet, fortsatte Asjdod å være en by for mange folk og ble også viktig for de ti stammene som til sammen dannet Israel i nord.

Både babylonere og persere har vært i Asjdod og så kom grekerne og Alexander den Store med den hellenistiske kulturen. Ved Alexanders død i 333 f.Kr. ble hans verdensrike delt mellom hans fire generaler. I den hellenske perioden opplevde Asjdod et oppsving og det ble drevet livlig handel med omverden på tross av at byen lå et lite stykke fra havet (ca 6 km).

Hasmoneerne tar makten
Nå kom den hasmoneiske perioden hvor familien Maccabeus kjempet en geriljakrig mot hellenismen og den greske kulturen. Asjdod sto imot denne bølgen av revolusjon og måtte beseires. Det var Jonatan Maccabeus, bror til Judas Maccabeus som seiret over byen i året 147 f. Kr. Da ble templet til ære for guden Dagon rasert. Perioden da hasmoneerne styrte Judea varte i om lag 163 år. Da kom romerne og la Judea under seg og inkluderte jødenes hellige land i provinsen Syria. Herodes den Store ble konge av Roms nåde og den tiden kjenner vi som Det Nye Testamentets tid.

Bibelske referanser
I henhold til Bibelens beretninger ble Asjdod sammen med alle de andre byer og landområder som var under filistrenes styre, innlemmet i kongeriket Israel under kong David. Han slo filistrene fullstendig i løpet av bare tre slag. I henhold til Josvas bok tilhørte området og byen Asjdod Juda stamme (Josv. 15:46). Asjdod er også nevnt i Ap. Gj. 8 som byen evangelisten Filip våknet opp i etter at han ble bortrykket ved Ånden fra Gaza.
-Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Filip ble funnet i Asjdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cæsarea. (Apg 8:39-40)

Asjdod var en hedensk og avgudsdyrkende by. Avguden Dagon hadde sitt tempel i Asjdod og det var til dette templet filistrene brakte paktens ark etter at den ble røvet fra Israel. Dagon hadde intet å stille opp med mot Israel Gud, og to ganger fant filistrene at deres gudebilde var falt til jorden for Herrens pakts ark.

Under Nehemias reform
Etter at Israels barn vendte tilbake til Judea, var det mange jøder som tok hedenske kvinner til ekte. Nehemias så dette og forholdet ble gjenstand for hans reformer. Han refset de som hadde gjort dette. Han skriver selv om dette: -På den tiden så jeg også de jøder som hadde tatt asjdodittiske, ammonittiske og moabittiske kvinner til koner. Av deres barn talte halvdelen asjdodittisk eller et av de andre folks språk. De kunne ikke tale jødenes språk. (Neh 13:23-24)

     

Bilde av det moderne Ashdod. Foto: Wikipedia

     

Asjdod i moderne tid
Under Israels uavhengighetskrig i 1948 ble Asjdod besatt av egyptiske styrker og var en tid Egypts nordligste front mot Israel. Israel klarte imidlertid å drive egypterne ut fra Asjdod og slapp noen få bomber over de egyptiske stillingene fra utdaterte fly. Dette var nok til å skremme egypterne som fryktet at jødene ville komme til å omringe byen. Dette skjedde den 29. mai 1948. Størstedelen av den arabiske befolkningen flyktet også sammen med egypterne.

I 1953 kom landmålere og ingeniører til ruinene av det gamle Asjdod. De lette etter et sted hvor de kunne anlegge en ny kraftstasjon i den sydlige delen av Israel. Det ble byggevirksomhet i sanddynene hvor det gamle Asjdod hadde ligget. I 1956 ble utbyggingen godkjent av daværende finansminister Levi Eshkol.

I november 1956 kom de første 22 familiene fra Marokko og bosatte seg i Asjdod og i juli 1956 fikk de selskap av enda en gruppe jødiske immigranter, også fra Marokko. Regjeringen gav dem 24 km2 med land til utvikling av bosettingen og slik begynte utviklingen av den moderne byen Asjdod. En viktig hendelse i det moderne Asjdods historie er utvikling av havnen. Den ble påbegynt i 1963 og ble ferdig i november 1965. Den første båten som anløp den nye havnen var det svenske skipet ”Wiengegad”.

Den store ekspansjonen av Asdod skjedde da tusener av russiske jøder ankom Israel fra 1990 til 2001. I alt 100 000 nye immigranter kom, hvilket er en vekst på 150 %.

Kilde: Wikipedia

Toppen

 
 
     

Cæsarea Filippi – et sted til ettertanke

Av Torolf Karlsen

Cæsarea Filippi ligger 25 km fra den nordlige enden av Galilea-sjøen og var en gammel romersk by ved den sydvestlige foten av Hermon-fjellet. Vi finner henvisninger til Cæsarea Filippi i Matteus 16:13 og Markus 8:27.


Fra Markus forstår vi at på den tiden var det en landsby eller flere ved Cæsarea Filippi. I det 3 århundre før Kristus ble det bygget et tempel på stedet for guden Pan. Pans skikkelse var halvt menneske og halvt geit. Han var fryktens gud og derav kommer ordet ”panikk”. Dyreoffer til Pan ble kastet inn i grotten tilknyttet templet.

I den hellenistiske og romerske perioden ble også flere andre templer bygd i området, noe som førte til sterk religiøs aktivitet med tusener av mennesker som valfartet til disse hedenske helligdommer. En vet at Herodes den store bygde et tempel der til ære for keiser Augustus som selv betraktet seg som gud. Et annet navn på Cæsarea Filippi er Banias. Vi finner ingen henvisning til Banias i Det gamle Testamentet, men stedet var likevel kjent i GT under navnet Bal-Hermon eller Bal-Gad.

     

  Ruiner fra byen Banias. Foto Wikipedia  
     
  Kildene ved Cæsarea Fillipi
Opp fra grunnen og ut fra fjellet ved Banias strømmer enorme mengder vann fra kilder dypt nede. Disse kildene gjør hele området fruktbart og forsyner elven Jordan med vann året rundt. Det er snøen på Hermon som forsyner disse kildene med vann og gjør Banias så spesielt. Vannet strømmer ut fra grunnen og renner over sinnrikt ordnede terrasser og kanaler nedover fjellet og videre ned i Jordanelven.

Cæsarea Fillipi i Det Nye Testamentet
Det finns ingen klar henvisning til at Jesus kom til byen Cæsarea Filippi, men han besøkte området og steder i nærheten. Cæsarea var ikke langt unna Galilea, Nasaret og Kapernaum. Det var her ved Banias at Peter avla sin store bekjennelse: -Da Jesus var kommet til traktene ved Filippi, spurte han disiplene sine: Hvem sier folk at Menneskesønnen er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn. (Matt 16:13-16)

Det ligger en dyp symbolikk i denne beretningen fra NT hvor Jesus blir anerkjent som Guds Sønn midt blant avgudenes tempel. Her hadde denne verdens gud, djevelen, i tusener av slektsledd forført mennesker med sine falske guder. Nå står den sanne Gud og Herre frem og mennesker bekjenner ham. Hendelsen er profetisk og forkynner Jesu seier over alle falske guder og lærer.

Cæsarea Filippi på Jesu tid
Vi legger merke til navnet Filippi i forbindelse med Cæsarea. Det har sin forklaring i at stedet på Jesu tid hadde flotte bygninger oppført av Herodes Fillip som gav byen navnet etter keiser Augustus og seg selv. Herodes Agrippa II, barnebarn etter Herodes den Store, gav byen navnet Neronias etter keiser Nero men da Nero begikk selvmord i Rom, endret han navnet igjen til Banias.

I den store jødiske oppstand mot romerne i 66-70 e.Kr ble Jerusalem og templet ødelagt av Titus og hans armeer. Cæsarea Filippi ble først oppholdssted for senere keiser Vespasian og hans soldater, og ble etter krigen skueplass for store gladiatorspill hvor mange jødiske fanger ble brutalt myrdet til forlystelser for romerne.
 
     
   
  Kildene til Jordan-elven kommer ut her ved Banias. Mouse over: Cesarea Filippi. Foto Torolf Karlsen 2008  
     
  Cæsarea Filippi i dag
I dag er Cæsarea Filippi et skattet turistmål og tusener av mennesker har besøkt stedet. Det strømmer friskt vann ut fra de mange kildene i grunnen og stedet virker forfriskende på en sliten turist.
Her får man tid og ro til å tenke på Jesus som Guds sønn og grunnlegger for den kristne kirken i verden. Borte er alle de falske gudene som engang ble tilbedt her. Det samme er alle undertrykkende og brutale regimer som styrte dette stedet. Tilbake står Jesus med sin menighet som fremdeles bekjenner ham og sier: ”Du er Messias, den levende Guds Sønn!”

toppen
 
     
 
 
     
  Genesaret - Midtøstens største ferksvannskilde  
     
  Av Torolf Karlsen

Vann er avgjørende for liv og Genesaret er livsviktig for alle mennesker i Israel. Det finnes ikke andre store åpne ferskvannskilder i Midt-Østen og staten Israel kan prise seg lykkelig over at Skaperen lot en slik velsignelse bli en realitet i landet han lovte Abraham og hans slekt.

Rift Valley – jordens lengste dal
Denne 6000 km lange dalformasjonen har blitt skapt ved at jordskorpen delte seg. En regner med at denne sprekken går helt fra Libanon i nord til Mosambique i sør. Rift Valley er en gigantisk dal med bredde fra 30 til 100 km. Denne geologiske og helt spesielle formasjon er så stor at den kan sees fra månen. I begynnelsen av dalformasjonen i nord finner vi kjente steder i Israel som Huleh-dalen og Galileasjøen og fortsetter sydover gjennom Jordandalen og Dødehavet. Videre fra Dødehavet går sprekken gjennom Wadi Arabah som munner ut ved Akababukten i Rødehavet som er en fortsettelse av den nordlige delen av Rift Valley.
 
     
   Galileasjøen ved kibutzen Ein Gedi. Mouse over: Bilde fra stranden Kinneret. Foto: Torolf Karlsen
Flere bilder
Foto: Torolf Karlsen
     
  Fakta om Kinneret
På hebraisk heter Genesaretsjøen Kinneret. Sjøen er 53 km i omkrets, 21 km lang og 13 km bred og dekker 166 km2 og maks dybde er ca. 50 m, alt beroende på vannstanden. En ting ligger fast: Kinneret er verdens dypest beliggende innsjø og ligger på 209-211 m. under havnivået. Kinneret inneholder 4 milliarder kubikkmeter vann (4,000,000,000 m3). Denne enorme forsenkningen i landskapet oppsto da enorme krefter i jordskorpen delte den afrikanske jordplaten fra den arabiske for ca. 35 millioner år siden (?) I Israel finner vi tre innsjøer i denne forsenkningen: Huleh-sjøen, Kinneret og Dødehavet. I uminnelige tider har det vært drevet fiske i sjøen. Vi minnes fortellingene fra Bibelen om Peter og hans venner som var fiskere, men møtte Jesus og fikk et høyere kall.

Kinnerets kilder
Tilførsel til sjøen kommer fra flere underjordiske (og varme) kilder i bunnen av sjøen, men også fra kilder langs sjøens bredder. Mest kommer fra elven Jordan som strømmer inn i den nordlige delen og renner ut i den sydlige delen. Ikke alt vannet som strømmer inn i sjøen er ferskvann. Noe er også brakkvann eller inneholder saltstoffer hvilket gjør at sjøen står i fare for å bli ubrukelig til menneskeformål. I tider med lite nedbør og lav vannføring i Jordan, fortsetter brakk- og saltholdig vann å strømme inn i Kinneret med samme styrke. Det finns derfor en kritisk grense for lav vannstand i sjøen, og når denne grensen er nådd trår alvorlige sparetiltak i gang. Slik er det at vannstanden varierer og forandrer seg i henhold til tider med regn og tider med tørke. I tidligere tider strømmet det også inn vann fra elven Yarmuk, men sedimenter i elven førte med seg blokkerte denne inngangen og Yarmuk renner nå videre nedover Jordandalen uten å gå veien om Kinneret. Myndighetene leder mye av det ubrukelige og saltholdige vannet utenom Kinneret. Dette gjelder slike kilder som ligger åpent i dag. Det som kommer ut i sjøen under sjøens overfate kan man ikke gjøre noe med.
 
     
   
  En av båtene for turister legger ut fra stranden ved Magdala. Foto: Torolf Karlsen  
     
  Landet rundt Galileasjøen
Området rundt Kinneret kalles Galilea og er et av de vakreste områder i Israel. Området deles i dag inn i øvre og nedre og vestre Galilea. Mesteparten av Galilea er kupert med høyder og daler. Noen av fjellene i Galilea er mellom 500 og 700 meter høye. Klimaet er mildt og det faller vanligvis godt med regn over området i regntidene. I nord finner vi fjellene Tabor og Meron, områder med kjølig temperatur og god nedbør. Denne nedbøren (900-1200 mm årlig) gir et godt tilsig til Kinneret. I år med lite regn merkes det på vannstanden i sjøen – noe som dessverre er situasjonen i dag. Galilea har en unik fauna og flora og i det nordlige Galilea i Huleh-dalen kommer tusenvis av fugler fra Afrika på vei til Europa for å hvile før de drar videre på sin lange ferd. De som har besøkt Galilea lengter alltid tilbake dit og minnet om Kinneret sitter for alltid fast i sinnet.

Kinneret i historisk sammenheng
Gjennom historien helt fra oldtiden, har det bodd mennesker rundt sjøen. Klima og fruktbarhet og den rike tilgangen på fisk, har tiltrukket seg folk fra forskjellige raser og kulturer. Noen av de eldste funn av bosettinger i Israel er fra områdene rundt Kinneret. Det ble dyrket korn og forskjellige typer vekster i bosettinger langs sjøen og fra disse bosettingene er det funnet hakker og annen redskap. I den tidlige bronsealder finner vi større byer i Galilea. Den såkalte Via Maris eller ”kystveien” gikk langs sjøen. Det finns egyptiske kilder som nevner de varme kildene langs Kinnerets strender og deres velgjørende effekt på kroppen. I Bibelen (GT) ser vi hvordan Israels stammer leiret seg rundt sjøen: På vestsiden bodde Naftali stamme med byene Hammath, Rakkath og Chinneret. På østsiden av sjøen bodde Manasseh mens Gad holdt til ved den nordøstlige kystlinje. I år 732 før Kristus inntok perserkongen Tiglat-Pileser III området og bortførte de 10 stammene til Assyria (Iran). I deres sted kom det fremmede folkeslag som bosatte seg i områdene i Galilea og rundt Galileasjøen. Etter Alexander den Store, falt Galilea under Syria og forble slik til Makkabeerne frigjorde seg fra Antiokus Epifanes tyranni. Hasmoneerne tok kontroll over Judea og jødene styrte seg selv inntil Rom sendte Pompeius for å organisere Østen i år 63 f. Kristus. Det blir for lite spalteplass til å gå i detaljer her. Men vi forstår at Galilea og Kinneret er svært rik på historie – noe israelske utgravninger har bekreftet gang på gang.

Kinneret på Jesu tid
Vi kan ikke la være å nevne beretningene fra Det Nye Testamentet. Jesu virke var svært sterkt knyttet til Kinneret og områdene rundt sjøen. Det var her han kalte sine første disipler. Det var i båten på sjøen han holdt noen av sine store taler. Vi kjenner byene Betsaida, Korasin og Kapernaum, den siste er nevnt som Jesu egen by. Det var på denne sjøen han vandret mens disiplene strevde med å holde seg flytende. I denne hendelsen er det Peter også går på sjøen – i alle fall noen skritt. Han reiste over sjøen mange ganger, men det er ikke sikkert at alle reisene var like dramatiske som den gang han sov bak i båten på en pute mens stormen raste og båten holdt på å synke. Maria Magdalena var fra Magdala, en av de små byene ved sjøen. Det var på en av sjøens strender at Jesus møtte disiplene etter oppstandelsen og Peter fikk de tre mest alvorlige spørsmålene: Elsker du meg mer enn disse? Kinneret vil for all tid være knyttet til Bibelens budskap og alle som besøker Israel må selvsagt se sjøen og aller helst også seile på den.

Kinneret i moderne tid
La oss så forlate de historiske kjensgjerninger rundt Genesaretsjøen og gå til det moderne Israel. Kinneret er den viktigste og største kilden til vann for alle borgere i landet. Det er også en viktig inntektskilde for turistindustrien, for rundt sjøen ligger mange flotte hoteller og kibbutzer med god mat og gode overnattingsmuligheter. Israels naboer i øst, Syria og Jordan er tørre land. Spesielt gjelder dette Syria som er i en ytterst kritisk situasjon når det gjelder vannforsyningen. Før 1967 lå den syriske grensen helt ned til den østlige bredden av Genesaretsjøen. Dette er annerledes nå. Syria kunne nok tenke seg å få tilbake den samme tilgangen til vann som de hadde før 6-dagerskrigen i 1967, men alt dette vet israelerne og verken Golan eller andre deler av Israel vil igjen komme tilbake på syriske hender.

Hvis du reiser til Israel, sørg for å bruke noen dager ved sjøen. Da vil du bli en god del rikere på sterke opplevelser og gode minner.

toppenTiberias ved Galileasjøen

Tiberias ligger på vestsiden av Galileasjøen. Byen ble etablert i år 20 etter Kristus til ære for keiser Tiberius. I Israel finns det fire byer som på en særlig måte er kjent som hellige byer for jødedommen. Det er Jerusalem, Hebron, Safed og Tiberias. Derfor er også Tiberias satt spesielt høyt blant jøder i hele verden helt siden det andre århundre. I flere hundre år var Tiberias også den største jødiske byen i Galilea og et politisk og religiøst sentrum for jøder i hele Midtøsten. Det jødiske Sanhedrin (det høye råd) flyttet til Tiberias fra Sepporis i det andre templets periode (fra Serubabel 515 f.Kr til romeren Titus år 70 e.Kr). Jødenes Mishna ble fullført 200 e.Kr i byen Tiberias. Talmud ble fullført år 400 e.Kr.

Bibelske henvisninger
Det finns bare ett skriftsted i NT som sier noen om Tiberias.
-Det kom nå andre båter fra Tiberias og la til nær det stedet der de hadde spist brødet etter Herrens takkebønn. (Joh 6:23)

Det fortelles her at folk fra Tiberias kom over sjøen i båter til stedet hvor Jesus hadde gjort brødunderet. De var hungrige etter det levende Guds ordet og tok gjerne turen over Genesaretsjøen for å høre Jesus. Vi finner ingen henvisninger til Tiberias i GT. Likevel har det bodd mennesker her fra gammel tid og stedet var kjent for sine varme kilder som angivelig hadde legende effekt på kroppen og kunne kurere forskjellige slags sykdommer.

Den jødiske og romerske perioden
Tiberias ble altså grunnlagt som by i år 20 e.Kr av kong Herodes Antipas, sønn av Herodes den store. Antipas styrte over Galilea og Tiberias ble naturlig hovedsete for hans makt. De jøder som fulgte jødedommen nektet imidlertid å bosette seg i Tiberias. De sto i opposisjon til det hellenistiske levesettet som ble fremelsket av Herodes-dynastiet. Det fantes også mange gravplasser i Tiberias, noe som gjorde at stedet ble regnet for urent etter jødisk tro. Antipas befolket derfor byen med en mengde ikke-jøder som kom fra de omkringliggende områdene. I Tiberias bygget han også et gedigent palass for seg selv. Tiberias’ omdømme ble stadig større slik at Galileasjøen snart ble kjent som Tiberiassjøen. Jødene som holdt seg til loven fortsatte likevel å kalle sjøen med sitt hebraiske navn, Kinneret. På denne tiden ble byen administrert av et byråd bestående av 600 menn med en komité på 10, en ordning som fortsatte inntil Antipas døde år 44 e.Kr. Da ble byen lagt under romersk administrasjon en kort tid inntil Herodes Agrippa II annekterte byen under sitt kongedømme. Agrippas domene hadde Caesarea Filippi som hovedsete. Under den første jødiske krig (64-70) tok Josefus Flavis kontroll over Tiberias. Han ødela Herodes Antipas’ palass, men forhindret den jødiske hæren å rasere byen fullstendig. Under det jødiske opprøret ble de aller fleste byene i Judea ødelagt av den romerske hæren.

Josefus overgav Tiberias til keiser Vespasian som sparte byen fordi innbyggerne fortsatt var lojale mot Rom. Etter Jerusalems fall i år 70 kom det en mengde overlevende fra krigen til Galilea og mange bosatte seg i Tiberias. Etter det andre og siste store opprøret mot romerne i år 135 under Bar Kochba, da Jerusalem ble fullstendig rasert og alle rester etter det store templet fullstendig fjernet, kom en mengde jøder til Tiberias. Mange av disse var strengt ortodokse og byen ble et viktig hovedsete for jødisk tro og praksis. Tiberias fikk etter hvert 13 synagoger noe som forteller om den stadig voksende jødiske befolkningen i byen og deres åndelige behov.


Middelalderen
Det er umulig å skrive i detaljer alt som hendte med Tiberias fra begynnelsen og til våre dager. Enhver kan selv studere den interessante historien. Tiberias fortsatte å eksistere på tross av mange hendelser som i seg selv var dramatiske nok, men byen levde videre gjennom krig og opprør. Etter det Byzantiske rikets avslutning kom den muslimske perioden i 636. Det muslimske kalifatet bestemte nå at 70 jødiske familier fra Tiberias skulle få bosette seg i Jerusalem. Disse 70 familiene skulle utgjøre en jødisk kjerne i Jerusalem som skulle gjenskape et fullstendig jødisk miljø i byen. Etter dette begynte Tiberias innflytelse å minke men tok seg opp igjen på 800-tallet. Et meget viktig arbeid ble ferdigstilt i Tiberias. I byen vokste det frem en skole, Masoreter, menn som hadde viet sitt liv til å skrive av de hellige jødiske manuskriptene. Den kanskje mest betydningsfulle av disse var Aaron ben Asher. Det var han som overvåket ferdigstillelsen av den fullstendige hebraiske bibelen (GT). Ben Asher hadde en skriftlærd ved navn Salomon. Dette hendte for mer enn 1000 år siden og er det eldste kjente gammeltestamentlige skrift. Navnet på verket er Aleppo Codex (bokform) Det eksakte år er ikke kjent, men det hendte altså i Tiberias i det 10 århundre (901-1000). Det spesielle med denne teksten er at den ble vokalisert. Det var slik at den hebraiske teksten ikke hadde vokaler. Det var derfor svært problematisk å vite nøyaktig hvordan teksten skulle uttales. I denne teksten ble det lagt til små anmerkninger som viste hvordan ordene skulle uttales.

Tiberias i korsfarertiden
Korstogene var en skam for kristendommen, men varte likevel fra 1092-1272. Alle korstogene var antisemittiske og tusener av jøder ble myrdet. Den samme skjebne fikk også alle muslimer som korsfarerne støtte på under sine reiser. Under det første korstoget ble Tiberias okkupert av franske korsfarere. Det skjedde like etter seieren over Jerusalem. Tiberias ble gjort til hovedstad i Galilea. I 1099 ble byen fraflyttet og et nytt Tiberias ble bygget opp igjen litt lenger nord på det sted hvor Tiberias ligger i dag. Rundt Tiberias ble det utkjempet mange kamper mellom korsfarerne og Saladins muslimske krigere og det blei ikke vist noen nåde. En forferdelig tid. Det endte med at Saladin beleiret Tiberias og etter 6 dager falt byen. Andre tempelriddere fra Jerusalem som ville komme Tiberias til unnsetning, ble utradert av Saladin i slaget ved Hattin. Det hendte året 1187.

I det 11. århundre bodde det omkring 50 jødiske familier i Tiberias. Det sies at de beste hebraiske gunntekstene befant seg i Tiberias og byen var preget av fortsatt sterk jødisk fromhet. I 1265 ble endelig korsfarerne fordrevet fra Tiberias av de fremrykkende Mamelukkene som inntok byen og hersket der inntil det Ottomanske riket beseiret hele den gang Palestina i 1516. Det blir ikke plass til å beskrive mer av historien og det som hendte med Tiberias under det Ottomanske riket (1299-1922).

I dag ligger Tiberias fremdeles ved den vakre Galileasjøen og er et yndet sted for alle slags turister. I byen finner man et yrende liv av jøder og arabere og mange andre folkeslag. Vi anbefaler et besøk i Tiberias som er en opplevelse verdt.

Kilde: Wikipedia,
Jewish Virtual Library

 
   
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no