Det israelske rakettforsvaret

Av Torolf Karlsen

Israel er i stand til å ta vare på seg selv. Ikke alle er klar over deres militære kapasitet og det kan være på sin plass å informere våre lesere om den utvikling som har skjedd de siste årene innenfor anti-rakettforsvaret utviklet av israeleren i samarbeide med USA.

Vi er selvfølgelig interessert i at Israel skal ha tilstrekkelig evne til å forsvare seg selv. Ingen av disse kapasitetene vi vil skrive om her er beregnet på angrep mot noen men er helt og holdent beregnet på forsvar mot andre fiendtlige lands eventuelle forsøk på å angripe Israel med f. eks. raketter (missiler).

Blant disse fiendtlige land finner vi Iran og Libanon, representert med Hizbollah som med sine 10.000 raketter utgjør en formidabel trussel not jødestaten. Men Israel har altså et antirakettforsvar som består av 4 lag med forsvar mot innkommende raketter og missiler av alle slag. Disse er:

1) Iron Dome (Jernkuppelen)
2) David’s Sling (Davids slynge)
3) Arrow Theathre System (Pilen)
4) Patriot (Patriot-systement)

Israel har forsvart seg
Israel har forsvart seg selv og står ubeseiret i 10 væpnede konflikter med sine fiender. Dette skyldes uten tvil at de har langt overlegne våpensystemer og høyest kvalifisert personell. Det er sagt at Israel kan ikke tape en eneste krig. Det ville bety slutten for den jødiske staten. Fiendestatene i Midtøsten er Iran, Syria, Libanon og de palestinske områdene, spesielt Hamas i Gaza, har basert seg på rakett-teknologi og er klar til å bruke disse våpnene mot Israel for å utslette staten. Det meste av disse missiler og raketter er produsert i Iran og er alle innstilt på mål i Israel. Israels fiender har som ideologi å drepe jøder så det er ingen forskjell mellom militære og sivile mål. Når man tenker på hvor lite landet Israel er, kan vi forstå hvordan få kraftige sprengladninger ført dit av raketter kan ødelegge mye på kort tid.

Derfor har Israel alene og til dels hjulpet av USA satses milliarder av dollar for å utvikle et komplett anti-rakett system som kan møte alle kjente trusler i nåtid. Dette er bemerkelsesverdig da slike systemer krever den høyeste form for datakunnskap og presisjon i fremstillingen av disse systemene. Men Israel har altså det som kreves og makter å gjennomføre ditt program.

Radar
Men hvert av disse anti-rakettsystemene er avhengig av at innkommende missiler blir oppdaget i tide. Alt skjer så fort og i løpet av brøkdeler av sekund må systemet være klar til å avfyre en anti-rakett og treffe sitt mål. Hvis ikke det skjer, kan det allerede være for sent.
Her har Israel, igjen i samarbeid med Amerika, utviklet usedvanlig kraftig radarsystemer som kan oppdage en innkommende rakett (ballistisk) like etter at den skytes opp fra fiendtlig territorium. Det er utrolig for en slik rakett kan ikke sees i sin bane endog med det blotte øye.
Men radaren ser den og forbereder systemene for et motangrep som tar sikte på å treffe den dødbringende raketten før den begynner på sin nedadgående bane.

Iron Dome (כיפת ברזל) Jern-kuppelen
Utvikler av dette systemet: Rafael Advanced Defense Systems; Elta; mPrest Systems
Dette rakett-systemet er beregnet på kortdistanse-raketter og kan skyte ned raketter innenfor
et område på maksimalt 70-80 km. Prisen på ett slikt batteri er 50 mill. USD. Hver anti-rakett koster 40.000,- USD. Iron Dome består av en sporings-radar, betjenings og styringsenhet og missilet (flere i batteriet) Iron Dome ble først prøvd ut i juli 2009 og ble satt ut i mars 2011 og ble aktivert mot raketter fra Hamas på Gazastripen i april 2011.

Iron Dom er Israels første forsvarslinje beregnet på å danne et skjold mot en rekke kortdistanseraketter skutt mot Israel av terrorister fra Hamas og Hezbollah i Libanon. Systemet har evne til å oppdage, identifisere og skyte ned prosjektiler før de lander på israelsk territorium. Et av de aller viktigste egenskapene ved Iron Dome er dets evne til å identifisere hvor en fiendtlig rakett kommer til å lande og så bare å ødelegge de prosjektiler som vil lande på bebodd område.

I mars 2012 ble Iron Dome virkelig satt på prøve i virkelig kamp og avbrøt ved nedskyting 60 raketter skutt mot Israel av Hamas. I den siste krigen mot Hamas i juli 2014 og som fikk navnet Operation Protective Edge, skjøt Iron Dome ned 90 % av alle rakettene som ble skutt mot Israel. Dette var et svært godt resultat og viser at systemet er effektivt mot kortdistanseraketter og granater. Siden 2014 har produsenten forbedret systemet, radaren er bedre og treffsikkerheten er høynet. USA har gitt betydelige summer til utviklingen av Iron Dome og for 2015 vil USA gi 3.7 milliarder USD i bistand til det israelske forsvaret. Av disse blir 619 millioner USD brukt på videreutvikling av Iron Dome.

David’s Sling (קלע דוד) Davids slynge
Utviklere og produsent: Rafael Advanced Defense Systems; Raytheon
Davids slynge er utviklet med sikte på medium- til langdistanse raketter (63-185 mile)
Davids slynge er lastet med Stunner 2-trinns rakett med elektro-optisk sensor i samkjøring med radarsystemet. Davids slynge ble først testet i november 2012, senere kom en ny test i november 2013. Davids slynge har fått USD 330 millioner fra USA siden 2006.

Davids slynge ble utviklet som et fleksibelt multivåpen-system som var i stand til å ødelegge fly, krus-missiler, ballistiske raketter og laserstyrte missiler. Selve våpenet, antiraketten Stunner er utviklet for landbaserte, maritime og luftbårne styrker og er utstyrt med dobbeltvirkende infrarøde og radiofrekvensstyrte søkersensorer og en fremdriftsmotor som er uavhengig av værforhold.

Davids slynge ble utviklet for å ta seg av innkommende missiler i det se kommer ut av den atmosfæriske banen og på vei mot målet. Davids slynge vil kunne skyte ned medium- og langdistanse raketter og laser-styrte missiler, slike som Irans Fajr-5 og BM-25 så vell som Syrias M-600 og den russisk produserte Yarkont supersoniske krus-missil.

Ettersom systemet er så avansert og sensitivt har USA lagt ned forbud mot at Israel selger Davids slynge til andre land. I desember 2014 sa Ari Sacher fra Rafael's Air Superiority Systems Division til Jerusalem Post at de nye prosjektilene i systemet nå kan avbryte banen til fiendtlige missiler i deres bane FØR de kommer over Israels territorium. Davids slynge vil bli operativt i 2016 og utplassert på strategiske steder i Israel.

Arrow Theatre System (חֵץ) Pilen
Utvikler av systemet er Israel Aerospace Industries (IAI); Boeing.
Arrow er rettet mot langdistanse ballistiske missiler og høytflyvende atom stridshoder
Arrow har kostet 825 millioner USD – av dette kommer USD 300 millioner fra staten Israel.

Arrow-systemet består av et prosjektil, en rakett, en helt unik radar som varsler om innkommende missiler på et tidlig tidspunkt, et kontroll- og kommandosenter og en utskytningsrampe. Systemet ble første gang testet i 2000 (Arrow2) og senere ytterligere testet i 2012 (Arrow3). Antimissil-systemet Arrow er designert for å kunne ødelegge og skyte ned ballistiske missiler og dermed gi Israel beskyttelse selv mot atomstridshoder. Arrow har eksistert siden 1988 men ble først operativt i 2000 og USA har samarbeidet med Israel i utviklingen av dette våpenet. Radaren oppdager et innkommende missil, kanskje en rakett med atomladning og skyter deretter opp et Arrow-missil som kan nå opp over atmosfæren. Treffsikkerheten er på 99 %. Den er treffsikker på avstander opp til 600 engelske miles. Amerika har bidradd til finansiering av systemene Arrow og Davids Slynge med 268 millioner USD. Det arbeides fortsatt med å forbedre og perfeksjonere Arrow.

Patriot
Utvikler av dette anti-rakettsystemet er Raytheon; Hughes; RCA
Hensikten med Patriot raketten er å kunne skyte ned og uskadeliggjøre fly med spesielle kapasiteter for bringe med seg langdistanseraketter som avfyres fra store høyder – mot staten Israel og ballistiske raketter med f. eks. atomstridshoder. Missilet som brukes er en såkalt SAM som står for bakke-til-luft rakett. Patriot-systemet består av 4 SAM-missiler i en utskytningsrampe, en radar og et kontroll og kommandosenter.

Systemet har eksistert siden 1988 og ble først brukt i USA senere i Israel i 1991 under den første USA-ledede Gulf-krigen mot Saddam Hussein. Han skjøt Scud-raketter mot Israel men Patriot-systemet skjøt ned 40 % av disse rakettene. Det israelske forsvaret var ikke fornøyd med Patriot og har arbeidet med å oppgradere systemet. Det vil nå bli faset ut til fordel for Davids slynge. Det nåværende og oppgraderte Patriot-systemet PAC-2 og 3 vil imidlertid kunne gi beskyttelse mot jagerfly eller andre type fly som bringer bomber eller missiler, taktiske atomvåpen i form av raketter, krus-missiler og UAV (droner). Det gamle systemet med fire raketter i utskytningsrampen blir nå erstattet med et batteri på 16 missiler for å være bedre skikket til å møte trusselen fra Libanon og Hezbollah som kan skyte mange raketter mot Israel på samme tid.

Som vi forstår av dette, er Israel i stand til å beskytte seg mot fiendtlige angrep. Men det beste vern er Israels Gud. Han vil verne om Israels barn fordi han har en storslagen plan med dem i tiden som kommer.

- Noen priser vogner, noen hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn. De synker og faller, men vi står og holder oss oppe. Sal 20:8-9

Les mer om oppgraderingen av Arrow 2 til versjon 3 (engelsk)
Mer om Davids slynge (David's Sling) fra The Times of Israel


Iron Dome David Sling Arrow II Patriot


toppen


Bokmerker
Iron Dome
Davids slynge
Arrow 2/3
Patriot
     
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no