ISRAELS SATELLITTPROGRAM
   
Av Torolf KarlsenDet finnes en eksklusiv klubb i verden: Nasjoner med satellitter i verdensrommet. Disse få nasjonene er: USA, Russland, Frankrike, Japan, Kina, India, England og også Israel. Iran som også vil være med i denne klubben, har sannsynligvis lyktes med å plassere en enkel satellitt i verdensrommet. Når det gjelder Israel, var de tidlig på banen.
Satellitten Ofek-11. Jerusalem Online  

Allerede for 30 år siden begynte eventyret med en mann ved navn Haim Eshed, leder for Forsvarsdepartementets romfartsprogram, en jobb han har hatt i alle disse 30 årene. Per i dag har Israel skutt opp 15 satellitter i bane rundt jorden, en formidabel prestasjon når man tenker på det lille landet i Midt-Østen med bare 7 millioner innbyggere.

Israel undertegnet en fredsavtale med Egypt i 1979. På den tiden var Haim Eshed en ung oberst i det militære etterretningsvesenet. Han forsto at som en følge av fredsavtalen med Egypt, ville Sinai og andre områder, tatt under krigen mot Egypt i 1974, bli levert tilbake til egypterne. Dette ville selvfølgelig forhindre israelsk tilstedeværelse i store deler av Egypt og forhindre en umiddelbar kjennskap til hva egypterne gjorde der.

Han sa: -Med freden ved våre dører ville vi ikke lenger være i stand til å fly over Sinai for å samle inn informasjon, og hvis vi ønsket å finne ut hva som foregikk der, var høyden den eneste muligheten - fra satellitter. Jeg er ikke i tvil om at Israels villighet til å trekke seg tilbake fra Sinai, henger sammen med overbevisningen om at vi hadde evnen til selv å utvikle en satellitt.

OFEK 1
Israels første satellitt ble skutt opp 19. september 1988 og fikk navnet Ofek 1. På den tiden var det bare to andre nasjoner som hadde satellitter i verdensrommet: USA og Sovjetunionen. Israel har nå utviklet en type satellitt som er ulik de to andre seriene av satellitter, Ofek og Eros. Den nye serien med satellitter er kalt TecSar og er en av de få i verden som bruker avansert radarteknologi i stedet for kamera. Dette gjør at satellitten fra stor høyde kan ta høyresolusjonsbilder av objekter på jorden i hvilket som helst vær og kan se gjennom hustak så fremt de ikke er lagd av betong. Denne satellitten ble skutt opp fra India i 2008.

Satellitter har stor nytteverdi
Satellitter er nyttig til mye. På bakken kan de som eier satellitten, følge med i alt som skjer fra satellittens bane. Israel kan følge Irans bevegelser i forbindelse med utviklingen av deres atomprogram. De samme satellittene er svært nyttige i forbindelse med operasjoner bak fiendens linjer, slik det var under krigen på Gazastripen. For få år siden var Israels fly på vingene i Sudan og ødela en konvoi av lastebiler med våpen til Hamas i Gaza. I forkant av dette var elitesoldater på bakken for å gjøre forberedelser til angrepet. Uten tvil var Israels satellitter aktive med å sende informasjon fra Sudan til operasjonssenteret i Israel.

Israel har teknologien og har allerede vært i denne ”industrien” i mer enn 30 år.
Israels satellitter veier omkring 300-400 kg. Til sammenligning har USA satellitter som veier opp mot 25 tonn. Israel Aerospace Industries arbeider med å utvikle nano-satellitter som bare vil veie noen få kilo. ”Verden forstår at lite er vakkert”, sier Haim Eshed. ”Å utvikle, sende opp og holde ved like en stor satellitt koster mye penger.”

OFEK 5 og 7
Spionsatellittene Ofek 5 og 7 sirkler over joden 6 ganger hver dag i 600 kms høyde. De gir Israel en total oversikt over hele Midtøsten – i dagslys. De har blitt konstruert slik at de overlapper hverandre så man hele tiden har total oversikt fra begge satellittene. Israels romfartsprogram koster enorme summer. Men det er viktig at staten Israel ligger i forkant av utviklingen. Det gjelder også Israels sikkerhet og vern mot ytre fiender.

OFEK 8
Satellitten ved navn EL/M-270 TecSar eller også kalt Polaris og Ofek-8 er en israelsk spionsatellitt. Den er utstyrt med en syntetisk radar (SAR) som er laget for å skape 2- og 3- dimensjonale bilder som er lik landskapsbilder. Denne radaren er montert på satellittens egen plattform. Radaren har en blenderåpning som når fult åpen, vil ta bilder med maksimal oppløsning med forholdsvis små antenner. Denne avanserte radaren er laget av Elta Systems. Denne spionsatellitten ble sent opp i rommet den 21. januar 2000 montert på en rakett ved navn PSLV C-10 fra Satish Dhawan Space Center i India. TecSAR satellittgruppen er utstyrt med en tallerkendisk antenne for å motta og sende signaler. Disse signalene trenger gjennom mørke og tykke skyer. Denne type antenne er svært effektiv og er skapt i Israel av Israel Aerospace Industries. En regner med at TecSAR er blant verdens mest avanserte systemer.

OFEK 9 og 10
Ofek 9 og 10 er satellitter av Ofeq familien og er rene spionsatellitter bygget av Israel Aerospace Industries for Israeli Ministry of Defence. Ofek10 er en oppgradert versjon av Ofek-8 som har en avansert syntetisk radar som fungerer som et kamera med blenderåpninger. Ofek-10 fungerer perfekt under alle værforhold og sender tilbake signaler både dag og natt. Ofek-ap ble skutt opp 9. april 2014 fra Palmachim Airbase i Israel. Det skjedde fire år etter at Ofek-9 ble skutt opp. Satellitten ble løftet opp i rommet av en av Israels egne raketter ved navn Shavit. Prisen på denne satellitten var 300 millioner dollar. Vekten var 400 kg. Ofe-10 ble skutt opp for å gå i motsatt retning i sin bane rundt jorden - mot vest. Bildekvaliteten på systemer er hemmeligstemplet men det sies at kvaliteten på bildene som blir sendt tilbake til jorden gir en oppløsning med klart bilde inntil 50 centimeter fra objektet. Det betyr at bildene kan vise en ting som en person bærer med seg.

OFEK-11
Denne satellitten tilhører den samme familien og er en rekoniserings-satellitt og bygge at den samme industrien som har bygget de andre satellittene, Israel Aerospace Industries. Ofek-11 er bestilt av Israeli Ministry of Defence. Det betyr at Ofek-11 er en ren spionsatellitt for det militære. Ofek-11 ble skutt opp fra Palmachim Airbase den 13. september 2016 og er altså den siste satellitten som Israel har sendt opp i rommet. Kamera som brukes i satellitten er ytterligere forbedret med skarphet ned til 50 centimeter. Nitti minutter etter oppskytingen oppsto der kommunikasjonsproblemer med satellitten men teknikerne jobbet med å gjenopprette kommunikasjonen og etter noen dager med reparasjoner, kom kontakten tilbake og Israel kunne ta imot svært høyoppløselige bilder fra rommet.


Kilder: Wikipedia, Israelske aviser
Deler av artikkelen fra Sjibbolet desember 2010

Last ned og skriv ut artikkelen som PDF-fil


 
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no