Jesus fra Nasaret er Israels Messias  
     
  Skriften beviser at Jesus er Messias Her kan du selv lese og se at Jesus fra Nasaret er den lovede Messias. Ingen andre personer i Israels historie oppfyller profetiene om Messias i Det gamle Testamentet.

 Forkynner og bibellærer
Dan Johansson har utarbeidet denne bibeloversikten som ved hjelp av bibel-skriftsteder fra Det Gamle Testamentet i sammenligning med Det Nye Testamentet, beviser at Jesus fra Nasaret er den lovede Messias. Den ærlige observatør vil finne rikelig med bevis for at Jesus fra Nasaret virkelig er Messias. Ved troen på ham, kan hvert menneske blir rettferdig innfor Gud og oppleve frelsens virkelighet.

 
     
 

Dette har hendt

Profetier i GT

Oppfylt i NT

 

 

 

Født i Juda stamme

1. Mos 49:10

Matteus 1:1-3

Født i Betlehem

Mika 5:2

Matteus 2:1, 5, 6

Født av en jomfru

Jesaia 7:14

Matteus 1:22-23

Barnemordet etter Jesu fødsel

Jeremia 31:15

Matteus 2:17-18

Veien beredes foran ham

Malakia 3:1, 4:5
Jesaia 40:3

Matteus 3:3, 11:10-14, 17:12
Markus 1:2-4

Han ble kalt ut fra Egypt

Hoseas 11:1

Matteus 2:15

Gitt et oppdrag

Jesaia 61:1-2

Lukas 4:18-21

Begynnelsen av hans tjeneste

Jesaia 9:1-2

Matt 4:13-16

Han skulle tale i lignelser

Salm 78:2

Matteus 13:31-35

Han bar våre sykdommer

Jesaia 53:4

Matteus 8:17

Jesus ble ikke trodd

Jesaia 53:1

Johannes 12:38

Han ble hatet uten årsak

Salm 69:5

Johannes 15:25

Han rider inn i Jerusalem

Sakarias 9:9

Matteus 21:4-5

Jesus blir forkastet

Jesaias 53:3,
Salm 69:9, 118:22-23

Markus 9:12, 12:10-11,
Johannes 1:11, Ap.gJ. 4:17

En av disiplene  forråder ham

Salm 109:8

Johannes 17:12, Ap.gj. 1:20

Han ble forrådt av en av sine etterfølgere

Salm 41:10

Matteus 26:14-16, 47-50

Forrådt for 30 sølvpenger

Sakarias 11:12

Matteus 26:15

Disiplene spres

Sakarias 13:7

Matteus 26:31, 56

Jesus ble dømt til døden

Jesaia 53:8

Markus 15:1-15

Falske vitner kom frem

Salm 35:11

Matteus 26:59

Jesus var taus innfor anklagerne,

Jesaia 53:7

Matteus 27:12-14

Han ble pisket og hudstrøket

Jesaia 50:6, Mika 5:1

Markus 14:65, 15:19

Naglet fast til et tre (korset)

Salm 22:17

Markus 15:25

Ble regnet blant syndere

Jesaia 53:12

Matteus 27:38

Han ble hånet mens han hang der

Salm 22:8-9

Matteus 27:39, 43

Spydet ble stukket i hans side

Sakarias 12:10

Johannes 19:34, 37

Det ble kastet lodd om hans klær

Salm 22:19

Matteus 27:35

Jesus fikk eddik å drikke

Salm 69:22

Matteus 27:34, 48

Tilsynelatende forlatt av Gud

Salm 22:2

Matteus 27:46

Ingen ben ble brutt på ham

Salm 34:21

Johannes 19:33.36

Jesus døde en offerdød

Jesaia 53:5, 8

Johannes 1:29, 1 Kor. 15:3

Han ble begravd hos en rik

Jesaia 53:9

Matt 27:57-60

Oppvakt før kroppen gikk i forråtnelse

Salm 16:10

Markus 16:6, Ap.gj 2:31

 

 

 

 
Alt dette og mer til beviser at Jesus fra Nasaret er den lovede Messias. Ingen annen i verdenshistorien har kommet i nærheten av å oppfylle alle disse klare profetier om Messias som Jesus fra Nasaret. Tror du på ham?

Skriv ut dette skjema
Ytterlige beviser fra skriften at Jesus er Messias. Last ned og skriv ut PDF-fil
 
     
     
   
     
   

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no