Norske pinsevenners arbeid i Israel  (NPAI)  
     
     
 
NPAI  
NPAI er forkortelsen for  Norske pinsevenners arbeid i Israel. Den norske pinsebevegelse er det største frittstående evangeliske trossamfunn i Norge med ca 250 menigheter. NPAI arbeider aktivt i Israel med prosjekter knyttet opp til vedlikehold og utbedring ved helseinstitusjoner. Vi arbeider også aktivt med å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. NPAI ønsker ved aktiv innsats å godtgjøre noe av den lidelse og undertrykkelse som jødefolket har opplevd gjennom historien og som dessverre, er blitt utført i Guds navn. Vi tror at jødene har en spesiell plass i Bibelen, både i fortid, nåtid og fremtid.
   

Organisasjon
NPAI er underlagt Landutvalget for Israel i Pinsevennenes Ytre Misjon PYM. PYM er en paraplyorganisasjon for all utadrettet virksomhet innenfor Pinsebevegelsen utenfor Norge. Landutvalget (LU) består av representanter fra åtte menigheter og velges for fire år av gangen. LU ledes av en LU-formann. Kontaktmenigheten for LU for Israel er Evangeliesalen-Berøa, Oslo. Årsmøte med årsrapport, regnskap og valg blir holdt en gang i året. Formann for LU Israel er Jarle Sortland fra Betania, Mosterhamn.Jarle Sortland

Bladet Sjibbolet
Sjibbolet er hovedorgan for det arbeidet som norske pinsevenner har i Israel. Bladet, som kommer ut fire ganger i året, gir løpende informasjon om vårt arbeid på ulike felt i Israel. Bladet sendes gratis til faste abonnenter.

   
Vi publiserer artikler fra forskjellige troverdige skribenter som omhandler vår kristne tro, det profetiske ord og aktuelle tidsannalyser. Vi opplever at nyhetsbildet i Norge er svært kritisk mot Israel, og at man ikke erkjenner jødenes rett til eget land og Israels historiske bakgrunn. Vi vil i den grad vi formår, gi informasjon og opplysninger om dette. I bladet ligger det en giroblankett hvor du kan sende din gave til NPAIs arbeid i Israel og tegne deg for et frivillig medlemskap av bladet (kr. 300,-). Vi takker for din gave. Abonner på bladet HER
 
     
 

Utsendinger
Nytt bestyrerpar har ankommet og begynt sin tjeneste

Det nye bestyrerparet i Israel Morten Lindhjem og Ann-Helen Pettersen med datter Julianne,

 
     
  Gaver til arbeidet:
Alle gaver kan sendes til:
Norske Pinsevenners arbeid i Israel v/ Elsa Jorid Haugen
Skarpetegvegen 15 D,
6012 Ålesund
E-post: elsa.jorid.h@gmail.com
915 80 164
Giro nr: 0534 52 11529
Mer informasjon om NPAI
 
     
 

60 års tilbakeblikk av Roald Ringstad, del 1

 
 

En kan vel trygt si at det tidlig har vært Israel-venner blant pinsevennene. Det har alltid vært noen som har hatt trang til å virke for jøder og har bedt for dem. Rom. 10:1. De kjente jo sin bibel. I pinsemenigheten Berøa, Oslos historie fortelles det at flere av vennene etter 1. verdenskrig 1914-18 støttet en misjonær Bjørnes, som virket blant jødene. Denne misjonen opphørte etter noen års virke.

Direkte kall
Under en vekkelse som Berøa opplevde i 1940, fikk forstander Johan Løkke-Sørensen et direkte kall fra Gud: - Johan, du skal gjøre noe for mitt folk Israel! Til dette svarte han: - Herre, du vet jeg har full arbeidsdag i min stilling på kontoret og i min forstanderoppgave. [Les mer her..]

 
     
 
   
 
     
   

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no