Hør Guds menn tale over endetiden og Israel  
     
  På denne siden kan du på nytt lytte til forskjellige Herrens tjenere som Gud har salvet med kunnskap om Bibelens ord om de siste tider og mysteriet med Israel.  
     
 
   
Forkynner Torolf Karlsen, Bergen
Forkynner, misjonær i Pinsebevegelsen. Medarbeider i Sjibbolet og ansv. red. for NPAIs nettsted: www.npai-pym.no
Bibelen bringer godt budskap om forsoning med Gud i Jesus Kristus.
Den kristne menigheten har påskens budskap med seg gjennom hele året men i påsken er forsoningen, Jesu død og oppstandelse spesielt i fokus.
Hør denne påskepreken og begynn med del 1 - del 2 
Forstander Terje Berg, Halden
Hør forsrtander Terje Berg tale om Israel og endetiden ut fra Guds ord i Israelstevnet på Gvarn i Telemark 2015. Terje Berg er en skattet forkynner i Pinsebevegelsen med klar tale og skriftforklaring. Tusener av mennesker i vårt land har sittet ved hans talerstol.
Talen holdt kl. 19.00 fredag 12. juni 2015
Talen holdt kl. 10.00 lørdag 13. juni 2015
 
Jack-Tommy Ardenfors
Jack-Tommy Ardenfors har vært forstander i Pinsebevegelsen i Sverige i mange år fra 1960, blant annet i Norrköping, Jönköping, Malmö og Göteborg. Han har utgitt flere bøker som berører flere bibelske tema. Her er to taler av Jack Tommy som han holdt på Israel-stevnet på Gvarv sommeren 2014
Talen - Del 1 -
Talen - Del 2 
Dan Johansson - forkynner
Dan Johansson fra Sverige taler om endetidens begivenheter og om Israel ut fra Guds ord. Talen er fra Israel-konferansen på Seljord i 2011.
Endetiden og Israel - del 1
Endetiden og Israel - del 2
Endetiden og Israel - del 3

Medienes løgner om Israel del 1
Medienes løgner om Israel del 2 
Gordon Tobiassen - forkynner
Gordon Tobiassen er en skatter forkynner med spesiell innsikt i det profetiske ordet. Tobiassen er også reisesekretær for Ordet og Israel. Han har reist med budskapet om israel i mange menigheter og på mange steder i vårt land.Han har vært hovedtaler på flere Israel-konferanser og her kan du høre ham på Seljord i 2011
Det profetiske ord om Israel og Midtøsten 
Gordon Tobiassen
Torstein Grotbæk - forkynner
Thorstein Grotbæk er mangeårig forstander og forkynner i Pinsebevegelsen. Han er også en sterk Israel-venn og har besøkt Israel mange ganger. Han har også stått sentralt i ledelsen av pinsevennenes arbeid i israel.
Endetidsbuskapet til vår tid 
   
 
 


Himmelske sanger

Vi deler tre sanger med den som vil høre:

On Holy Ground artist John Starnes
The Holy City ved Swaggart Music
He is my defence by Israel national Artists

 
     
 
 
     
   

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no