MELD DEG TIL FRIVILLIG TJENESTE I ISRAEL MED NPAI


- Er ikke dette den fasten jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper under-trykte fri og bryter hvert et åk? Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus – når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte fram som morgen-røden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp.
Jes 58:6-8


Har du tenkt på å bo og gjøre en innsats som frivillig i Israel? Da gir vi deg muligheten til at drøm og tanke blir virkelig! Norske Pinsevenners Arbeid i Israel (NPAI) har i mange år hatt volontører til sitt arbeid i Israel, og disse engasjert frivillige har gjort en formidabel innsats for å hjelpe jøder til et bedre liv. Nå kan det bli din tur!

LENGDE PÅ OPPHOLDET:
Normalt er det ønskelig med minimum 3mnd opphold og maks 9mndr. NPAI dekker reise, kost og losji, samt nødvendige forsikringer. Lommepenger må en holde selv. Det er unntaksmessig også mulighet for kortere opphold, men det gjelder kun for bygg og hagearbeid. Da må man betale flyreisen selv. Videre må det avtales spesifikt med bestyrerparet om dette lar seg gjøre i den perioden man tenker å reise. Vi har volontører i Israel fra september til juni. Vi har kontinuerlig utreise, men siste mulighet for å reise ut i 3 mnd før sommeren er i begynnelsen av mars. Rekker man ikke det, så må en vente til september igjen.

BESTYRERPARET:
Ann Helen og Morten Lindhjem er deres kontaktpersoner i Israel. De har ansvaret for den daglige driften av arbeidet. De møter dere på flyplassen, hjelper dere med å komme i orden og i gang med arbeidet.

Ann-Helen og Morten Lindhjem ble innviet til sin tjeneste under Israel-stevnet i juni 2017 og reiste ut høsten samme året med deres yngste datter, Julianne.

Ann-Helen og Morten Lindhjem med yngste datter Julianne på Israel-stevnet på Gvarv i 2017

JOBB - ikke FERIE:
Det er viktig at volontørene som kommer er innforstått med at man kommer for å tjene. Man kommer for å gjøre en jobb og ikke være på ferie. Samtidig har man fritid hvor man kan få nyte landet. Ta en ettermiddagstur i Jerusalems gater eller besøke en menighet.

ARBEIDSTID:
Arbeidstiden reguleres ihht det som er vanlig for den plassen man jobber. Normalt er det vanlig arbeidsdager med fri hver kveld. Videre er det vanlig uke med 5 virkedager og 2 helgedager med fri (fredag og lørdag). I Israel er søndag vanlig arbeidsdag. Man har ellers fri på offentlige israelske høytidsdager (Hvilket det i perioder er mange av og en følger praksisen på stedet en arbeider.) Av kristne høytider, så har en fri julaften, 1.juledag, langfredag og 1.påskedag. Det innrømmes i tillegg en ekstra valgfri fridag pr. mnd, som avtales i god tid med det stedet man jobber og bestyrerparet i NPAI. Volontøren skal si ifra til bestyrerparet hvor de reiser i landet, da det har med sikkerhet å gjøre. Bestyrerparet har ansvar for volontørene, og i gitt situasjon må vi vite hvor volontørene er slik at vi kan gjøre rede for dem.

HELSE/ALDER/FORSIKRING:
Det er viktig med god helse, da en jobber en vanlig arbeidsuke. I perioder er det også en ekstrabelastning å jobbe i varmen. Man kan være mellom 18 til 70 år for å søke. Hvis du må til lege mens du er volontør må du selv betale for legebesøket og medisiner slik som i Norge. I utlandet er det vanligvis høyere priser enn hos fastlegen i Norge. Sykehusinnleggelse blir dekket av forsikringen, men da mot en egenandel.

TURER I LANDET:
På fridager er det anledning til å reise rundt i landet.  I løpet av oppholdet blir det arrangert turer for de frivillige. Som regel dagsturer. Dersom det blir overnatting, må deltagerne selv bekoste dette. Det samme gjelder inngangspenger til severdigheter og mat som kjøpes. Vi prøver å gjøre det så rimelig som mulig. Tar med mat hjemmefra og deler på bensinpengene.

BOLIG og MAT:
NPAI disponerer to boliger. De som jobber i kommunen Mevasseret Ziyyon, bor på huset
Beit Betania og som eies av NPAI. Det er samme hus som bestyrerparet også bor i. Selv om en bor på samme sted, er det separate leiligheter. De som bor her får penger til mat og lager sin egen mat.
De som jobber ved sykehusene bor på et eget hus inne på sykehusområdet som heter Kfar Shaul, nær Jerusalem. Det er et hus som kun disponeres av NPAI. Alle som jobber her spiser på sykehusets kantine, pluss at de får utdelt av sykehuset litt brødmat for å lage sin egen kveldsmat.

ARBEIDSOPPGAVER

Her kommer det en oversikt for å synliggjøre noen av hovedoppgavene som volontører kan gjøre. Det forventes ikke at man må kunne gjøre alt innenfor stillingene som er nevnt, men man kan fint finne noe som passer hver enkelt.

JERUSALEM MENTAL HOSPITAL:
Eitanim og Kfar Shaul

Jerusalem Mental Hospital har flere avdelinger i Jerusalem-området. Dette er institusjonsområder som består av områder med mange små bygg. Nesten som små lukkede landsbyer. Pr dato foregår det meste av arbeidet ved tre anlegg som heter EITANIM øvre, EITANIM nedre (barneavdeling) og Kfar Shaul. Alle som jobber her får kost og losji av sykehuset. Volontørene bor samlet i eget bygg på Kfar Shauls-området som ligger nært Jerusalem sentrum. Alle volontørene fraktes derfra hver dag med egne biler til eventuelle arbeidssteder f.eks (Eitanim)

1 - BYGNINGSARBEIDER -Eitanim
Vi har alltid større og mindre byggeprosjekter som vi trenger håndverkere til. Vi tar imot alle som er profesjonelle og/eller hobby håndverkere. Typisk arbeid er: Snekring, muring, forskaling, flislegging, maling etc. Dette passer best for de med håndverkererfaring og de med praktisk sans. Rørarbeid og elektrisk tar de israelske seg av.

Noe av skogen rundt Eitanim mentalsykehus.  Bilde: Torolf Karlsen 2006

2- VEDLIKEHOLDSARBEIDER – UTEAREALER og/eller BYGNINGER - Eitanim.
Det er et ubegrenset behov for lettere vedlikeholdsarbeid inne og ute på sykehusområdene. Dette består i maling inne og ute, rengjøring av fasader og anlegg, rydding og små utbedringsoppgaver. Videre er det store behov i utearealene som trenger stell. Alt fra beskjæring, gresstrimming, blomsterstell, planting, vanning, rydding og generelt hage/ gartner arbeid. Passer for både menn og kvinner med og uten fagkompetanse. Bra med interesse for arbeidet. Sykehusets egne gartnere vil veilede arbeidet på utearealene.

3- ELDREOMSORG – Kfar Shaul
På samme område som volontørene bor, Kfar Shaul, er det et stort senter for eldre med psykiske lidelser. Her hjelper man til med enklere oppgaver som inngår i et sykehjem/eldresenter. Vask og stell, hjelpe med bespisning, sosialt samvær, ta pasienter med på aktiviteter, gå tur med pasienter, etc. etc. Passer for både menn og kvinner med og uten fagkompetanse. Bra med interesse for arbeidet.

toppen


STILLINGER I KOMMUNENS SOSIALTJENESTE:
(KOMMUNE: MEVASSERET ZIYYON)


Alle som jobber som volontører i kommunen er underlagt kommunens sosialkontor. Der jobber det noen herlige mennesker som vi har veldig god kontakt med. Alle volontørene som jobber i kommunen er innkvartert på NPAI sitt eget hus som er plassert sentralt i kommunen. Der sørger man selv for å lage sin egen mat og man får utbetalt matpenger ihht satser bestemt av styret i NPAI. Det er et veldig fint og trivelig område å bo i. Gode bussforbindelser gjør det enkelt å ta seg rundt på egen hånd.


1 – BARNEHAGE og ALTMULIGMANN/KVINNE - Dette er en kombinasjonsstilling der barnehagen er basen som en jobber ut ifra. Barnehagene i Israel har få voksne pr barn sammenlignet med Norge. Det er derfor kjærkomment med ekstra hjelp. Det er mange barnehager og mye behov. Volontøren vil også dra ut fra barnehagen og til hjemmene for å hjelpe pasienter og familier der de er. Det er små oppgaver på mange forskjellige steder. Vedkommende må kunne ta seg frem til fots og buss. Takle å komme inn i hjem med ulike tilstander og overkomme språk barrierer. Det er mange som ikke snakker engelsk.

Oppgaver er f.eks:
- Stelle eldre, enkelt husarbeid, lage mat til pleiende
- Fikse enkle ting i hjemmet. Som å skifte en lyspære etc
- Avlaste familier med handikappede barn. Ta barn ut på aktivitet.
- Være med eldre ut å handle
- Være med pasienter til doktor og behandlinger etc

Passer for personer som er glad i barn, utadvendte, fleksible, selvdisiplinerte, takler stress og arbeidspress. Ingen dag er lik og alle dager like uforutsigbare. Må kunne være fortrolig med å ta seg rundt på egen hånd og kunne stadig lære seg nye ting. En utfordrende jobb, men unik mulighet å treffe mennesker nært innpå livet. I perioder har sosialkontoret mange familier som trenger hjelp, og da jobber en mindre i barnehagen. Andre perioder tilbringer en mye tid i barnehagen.

Tømmerhus på Eitanim bygget av norske volontører.  Bilde: Torolf Karlsen 2006
 
2 - BARNEHAGE – barn med spesielle behov
Det som ligger alles hjerte nærmest, er barnehagene som tar seg av barn med spesielle behov. Barnehagene i Israel har få voksne pr. barn sammenlignet med Norge. Det er derfor kjærkomment med ekstra hjelp. Det er mange barnehager og mye behov. Passer for den som liker barn og som har interesse for arbeidet. For de med og uten fagkunnskap.

3 – MEDHJELPER AKTIVITETSENTER FOR ELDRE - BLOMSTEIN
I kommunen er det et dagsenter som tilbyr kommunens eldre å komme på hverdagene for å gjøre ulike aktivitet. Dette er oppegående eldre som kommer sammen for aktivitet og hyggelig samvær og for å gjøre noe meningsfullt. Dette senteret tar imot én volontør av gangen og helst for minimum seks måneder av gangen. Ønsker du denne, må det avklares i god tid med tanke på når man kan reise ut som volontør.

Høres noe av dette spennende og interessant ut og du kjenner en lengsel etter å tjene det jødiske folket med praktisk arbeid og nestekjærlighet, så ta kontakt!

Om du har bestemt deg eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med:

Norske Pinsevenners Arbeid i Israel
V/Per Enok Nilsen
Aspedamveien 75
1766 Halden
Tlf: 691 96 847, Mobil: 901 25 377
mail: perenok.nilsen@gmail.com


Alle søknader blir vurdert av en komité som består av:
Leder: Per Enok Nilsen, Tlf: 69196847, Mail: perenok.nilsen@gmail.com
Ninni Dorthea Åsheim, Tlf :91761730, Mail: ninnidorthea@hotmail.com
Anita Sølvi Breivik, Tlf: 47663292, Mail: anitas16@hotmail.com

SKJEMA FØR SØKERE SOM ØNSKER Å BLI VOLONTØR:
Du kan også laste ned søknadsprosess, søknad/egenerklæring, retningslinjer og råd her:
(Noen av filene krever passord. Du får passord ved henvendelse til webmaster:
Torolf Karlsen, e-post: toro-kar@online.no eller SMS via telefon 996 97 543)


NPAI med ny Facebook-side

Søknads-skjema for volontør- tjenesten

Arbeids-oppgaver

Stillinger i
kommunens
tjenester

Les om andre volontørers opplevelser i Israel
     
  Last ned og  skriv ut denne informsjon  
     
 
toppen
 
     
  Hovedinngangsdøren til Beit Betania i Mevasseret Ziyyon. Torolf Karlsen 2006  
     
 
Skjema for deg som ønsker å bli volontør
 
     
  Her finner du forskjellige skjema og dokumenter du trenger:  
     
  Info om søknadsprosessen  
  Søknad og egenerklæring   (passord kreves)  
  Retningslinjer for den frivillige tjenesten i Israel 2018  (passord kreves)  
  Råd og veiledning ved opphold i Israel  
  Søknadsskjema sosialarbeid i kommunen  (passord kreves)  
     
     
   
  Tidligere frivillige tilknyttet NPAI i Israel  
     
   
  En annen gruppe volontører i hagen Beit Betania 2016   
     
  Les hva andre volontører sier om sin tid i Israel  
     
 
Norske Pinsevenners Arbeid i Israel har fått Facebook-side.
Se: NPAI - Norske Pinsevenners Arbeid i Israel
 
     
 
toppen
 
     
     

Norske Pinsevenners arbeid i Israel (NPAI) Stiftelsen Beit Betania, Org. No. 885825702
Postboks 179 Sentrum, 0102 Oslo. E-post:
post@npai-pym.no